ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: XL2000: รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:224134
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
เมื่อคุณเปิดแฟ้มใน Microsoft Excel ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น:
รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง
หมายเหตุ::Microsoft Office 2000 มีฟังก์ชันในตัวที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ยากหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากคุณต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้และอื่น ๆใน Microsoft Office 2000 กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ Customizable Alerts ของ Microsoft Office 2000 จากเว็บไซต์ ตามแอดเดรสต่อไปนี้::หมายเหตุ:: ถ้าคุณเข้าถึงบทความนี้ได้ ด้วยการคลิกการข้อมูลของเว็บปุ่มในข้อผิดพลาด เรียบร้อยแล้วคุณมีการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนที่สามารถกำหนดเองได้
สิ่งที่ควรทดลอง

หลายรุ่นของ Excel ที่มีการติดตั้งไว้

ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งรุ่นของ Excel ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของคุณ
214388XL2000: ทำงานหลายเวอร์ชันของ Microsoft Excel

เปิดสมุดงานในอีเมลของที่กำหนดเส้นทาง

ถ้าข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะเปิดสมุดงานที่เวียนได้ถูกส่งถึงคุณทางอีเมลจากผู้ใช้รายอื่นของ Excel โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของคุณ
211919XL2000: "ไม่ถูกต้องรูปแบบแฟ้ม" ปรากฏ เปิดสมุดงานที่ Routed

การเปิดแฟ้มข้อความ

ถ้าข้อผิดพลาดนี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มข้อความ (.prn, .txt หรือ.csv) การอ้างอิงถึงบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของคุณ
323626XL: " SYLK: รูปแบบแฟ้มไม่ถูกต้อง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดแฟ้ม
xl2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ