แจ้งเตือนไวรัสแมโคร Word "Melissa แมโครไวรัส"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:224567
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับรุ่น Microsoft Word 2000 ของบทความนี้ ดู 224506.
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการ ไวรัสแมโคร Microsoft Word ที่ชื่อ "Melissa" หัวข้อต่อไปนี้คือ ครอบคลุมในบทความนี้:
  • ซึ่งอาจส่งผลไวรัสต่อหรือไม่
  • แมโครไวรัส "Melissa" คืออะไร
  • จะช่วย Office 97 ป้องกันคอมพิวเตอร์ของฉันจากกล่องกาเครื่องหมายนี้และอื่น ๆ หรือไม่ แมโครไวรัส
  • ฉันแน่ใจเปิดการป้องกันไวรัสของแมโคร Office ได้อย่างไร บนหรือไม่
  • ฉันแน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของฉันจะไม่ได้อย่างไร การติดไวรัสหรือไม่
  • ฉันควรทำอย่างไรถ้าคอมพิวเตอร์ของฉันติดไวรัสตามนี้ ไวรัส หรือฉันคิดว่า มีการติดไวรัสหรือไม่
  • อย่างไรถ้าฉันมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโคร ไวรัสหรือไม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
บน 26 มีนาคม 1999, Microsoft ทำตระหนักถึงแมโคร Word ไวรัสW97M/Melissa.A (dubbed "Melissa") ที่มีหมายเลขของผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ และ บริษัท เช่นเดียวกับปัญหาด้านความปลอดภัยทั้งหมด Microsoft ใช้นี้มากให้กลับคืน และเนื่องจากธรรมชาติของไวรัสนี้เฉพาะในวงกว้างเพื่อ Microsoft คือ ทำตามขั้นตอนการแจ้งลูกค้าของเราเพื่อช่วยลดผลกระทบของการจัดทำ โดยการใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็น คุณสามารถมั่นใจมีผลต่อของคุณ คอมพิวเตอร์

ซึ่งอาจส่งผลไวรัสต่อหรือไม่

ไวรัสนี้สามารถส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้ Word กับ Outlook 98 หรือ 2000 ถ้าคุณไม่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ ไวรัสเฉพาะนี้ไม่มีผล คอมพิวเตอร์ของคุณ

แมโครไวรัส "Melissa" คืออะไร

เป็น Word แมโครไวรัสที่ส่งผ่านทางอีเมลใน Word แนบมา เอกสาร ข้อความอีเมล์ที่ประกอบด้วยบรรทัดชื่อเรื่อง"ข้อความสำคัญจาก"ชื่อผู้ใช้"และ/หรือเนื้อหาของข้อความที่ประกอบด้วย" ต่อไปนี้คือเอกสารที่คุณขอ...ไม่ต้องแสดงใคร;-) " ถ้ามีเปิดเอกสาร Word ที่แนบ และแมโครไวรัส เปิดใช้งาน (นั่นคือ จะได้รับอนุญาตให้เรียกใช้), นั้นสามารถแพร่กระจายตัวเอง โดยการส่ง อีเมลที่ มีเอกสารติดไวรัสที่เป็นตัวเลขของผู้รับ ไวรัสอ่าน รายชื่อสมาชิกจากสมุดรายชื่อแต่ละ Outlook และส่งข้อความอีเมล ไปยังผู้รับ 50 ครั้งแรกโดยทางโปรแกรม

ชื่อของต้นฉบับ เอกสาร Word ที่ติดไวรัสคือ List.doc แต่นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นชื่อใด ๆ หลังจากถูกเปิดใช้งาน และได้รับอนุญาตให้เรียกใช้ ไวรัสดังกล่าวจะมีผลต่อการเริ่มต้นของคุณ แม่แบบ (Normal.dot) เอกสารใหม่จะยึดตามแม่แบบ Normal.dot ดังนั้น ติดพวกเขาเกินไปสามารถกลายเป็นไวรัส ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ เอกสาร การส่ง หรือการทำให้แฟ้มบุคคล และคอมพิวเตอร์ของพวกเขาได้แล้ว กลายเป็นติดไวรัส ไวรัสแล้วลองทำการส่งเอกสารของคุณ (แทนของ ต้นฉบับ List.doc แฟ้มที่ติดไวรัส) ออกไปยังผู้รับ 50 จาก Outlook แต่ละ สมุดรายชื่อ

ไวรัสนี้ไม่ใช่การ ทำลายข้อมูล ถ้าการ วันที่ปัจจุบันของเดือนเท่ากับค่านาทีของเวลาปัจจุบัน และ เอกสารที่ติดไวรัสถูกเปิด ข้อความต่อไปนี้ถูกแทรกในปัจจุบัน ตำแหน่งจุดแทรก:

ยี่สิบสอง จุด บวกกสามครั้ง คะแนน word บวกคะแนน fifty สำหรับการใช้ตัวอักษรทั้งหมดของฉัน มากของเกม ผม/ดิฉัน outta ที่นี่

จะช่วย Office 97 ป้องกันคอมพิวเตอร์ของฉันจากนี้และแมโครไวรัสอื่น ๆ หรือไม่

ใช่ Word 97 จะช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส รวมถึงหนึ่งนี้ มีการป้องกันไวรัสที่แมโครให้เปิดอยู่ (ซึ่งเป็น ค่าเริ่มต้น) มีการป้องกันไวรัสของแมโครที่เปิดใช้งานอยู่ ทุกครั้งคุณ ได้รับเอกสาร Word ที่ประกอบด้วยแมโคร กล่องโต้ตอบเปิดขึ้น และช่วยให้คุณ เมื่อต้องเลือกว่าจะเปิดใช้งานแมโคร คุณควรเสมอปิดใช้งานแมโครเมื่อ คุณไม่แน่นอนของวัตถุประสงค์หรือฟังก์ชันการทำงานของตนเอง โดยการเลือกที่จะปิดการใช้งาน แมโคร คุณจะป้องกันไม่ให้แมโครไวรัสใด ๆ และนี้กำลังทำงานอยู่ สี ดังกล่าวอันตราย ไวรัสจะเรียกใช้เฉพาะถ้าคุณเปิด Word แนบมา เอกสาร และเลือกที่จะเปิดใช้งานแมโคร หรือถ้าการป้องกันไวรัสของคุณแมโคร ตั้งค่าได้ถูกปิด

ฉันแน่ใจเปิดการป้องกันไวรัสของแมโคร Office ได้อย่างไร

ใน Word 97 ทำอย่างใดต่อไปนี้:
  1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือก
  2. บนแท็บทั่วไปเลือกป้องกันไวรัสแมโคร
หมายเหตุสำคัญ หากคุณไม่สามารถทำตามขั้นตอนข้างต้นได้เนื่องจากคุณไม่สามารถ การค้นหารายการเมนู คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะติดไวรัสเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้น มีการเรียกใช้ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ล่าสุดที่ประกอบด้วยการปรับปรุง และสแกนระบบของคุณบ่อยเพียงใด การสนับสนุนสำหรับไวรัสเฉพาะนี้อยู่แล้วพร้อมใช้งานจากหมายเลขของ ผู้จัดจำหน่ายที่ป้องกันไวรัส ถ้าคุณไม่สามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จำเป็นต้องลบ หรือเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Normal.dot ของคุณ นี่คือคำว่าสากล แม่แบบที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่เริ่มต้น Word โดยอัตโนมัติ หลังจากที่นี่ ดำเนินการ ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบ หรือ เปลี่ยนชื่อแม่แบบ Normal.dot ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดู บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
181079WD97: สิ่งที่ต้องทำอย่างไรถ้าคุณมีแมโครไวรัส

ฉันแน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของฉันจะไม่กลายเป็นติดไวรัสได้อย่างไร

ให้แน่ใจว่าการป้องกันไวรัสแมโครที่ถูกเปิดเป็นสำนักงาน อธิบายไว้ข้างต้น เลือก "ปิดใช้งานแมโคร" เมื่อระบบถาม ถ้าคุณไม่แน่ใจ วัตถุประสงค์ของแมโครในเอกสาร การทำเช่นนั้นจะยังคงให้คุณ เปิดเอกสาร และอ่านเนื้อหา หลังจากที่คุณจะแน่ใจเป็นแมโคร เซฟ และเท่านั้นถ้าคุณต้องการเรียกใช้แมโครดังกล่าว แล้วคุณสามารถเปิดเอกสาร และเปิดใช้งานแมโคร

เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสล่าสุด และการสแกน บ่อยครั้ง นี่คือวิธีคุณสามารถตรวจสอบที่มีแมโครในเอกสารความปลอดภัย Disinfectors สำหรับไวรัสเฉพาะนี้จะพร้อมใช้งานจากหมายเลขของอยู่แล้ว บริษัทไวรัส นอกจากนี้ อย่าลืมทำให้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณทันสมัย ด้วยการติดตั้งแฟ้มลายเซ็นล่าสุดสำหรับบริษัทนั้น (บริษัทส่วนใหญ่ สร้างโปรแกรมประยุกต์ป้องกันไวรัสรุ่นใหม่ลายเซ็นแฟ้มแต่ละเดือน) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส คลิก หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในความรู้ของ Microsoft ฐาน:
49500รายชื่อของผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ฉันควรทำอย่างไรถ้าคอมพิวเตอร์ของฉันติดไวรัส โดยไวรัสนี้ หรือฉันคิดว่า การติดไวรัส

เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ประกอบด้วยการปรับปรุงล่าสุด และการสแกน ระบบของคุณมักจะ การสนับสนุนสำหรับไวรัสเฉพาะนี้อยู่แล้วพร้อมใช้งานจาก หมายเลขของบริษัทที่มีการป้องกันไวรัส

ให้แน่ใจว่าการป้องกันไวรัสใน Office ของคุณ เปิดอยู่ หลังจากที่ไวรัสยังได้รับอนุญาตให้เรียกใช้ นั้นจะปิดใช้งานนั้น การป้องกันไวรัสใน Word อย่าลืมทำการป้องกันไวรัสแมโคร Office แน่ใจว่า เปิดอยู่ โดยทำตามขั้นตอนแสดงรายการข้างต้น

อย่างไรถ้าฉันมีคำถามเพิ่มเติมในแมโครไวรัส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโคร ไวรัส ไวรัส "Melissa" และผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส คลิก บทความเลขต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
163932WD97: ถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Word แมโครไวรัส
หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
ติดไวรัส disinfect ป้องกันป้องกันติด prank w97m อีเม melissa.a WD97

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 224567 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 13:46:45 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowto kbmt KB224567 KbMtth
คำติชม