ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อมูล misleading เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ "TestCasConnectivityUser.ps1 สร้าง" บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2249814
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณรันหนึ่งของ cmdlets ต่อไปนี้โดยไม่ได้ระบุกล่องจดหมายที่เริ่มต้นการทดสอบบัญชีผู้ใช้ในการเชลล์การจัดการการแลกเปลี่ยนในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2007:
  • WebServicesConnectivity ทดสอบ
  • OwaConnectivity ทดสอบ
  • ActiveSyncConnectivity ทดสอบ
  • ImapConnectivity ทดสอบ
  • PopConnectivity ทดสอบ
ถ้าไม่มีบัญชีผู้ใช้ทดสอบ คุณสามารถรันการTestCasConnectivityUser.ps1 ใหม่สคริปต์การสร้างบัญชีผู้ใช้ทดสอบ ในสถานการณ์สมมตินี้ ได้รับข้อความต่อไปนี้:

กรุณาใส่รหัสผ่านมีความปลอดภัยชั่วคราวสำหรับการสร้างผู้ใช้ทดสอบ สำหรับการรักษาความปลอดภัย รหัสผ่านจะถูกเปลี่ยนเป็นประจำ และอัตโนมัติ โดยระบบ

อย่างไรก็ตาม รหัสผ่านมีการเปลี่ยนแปลง โดยระบบเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • องค์กร Exchange จะตรวจสอบ โดยเซิร์ฟเวอร์ System Center ดำเนินการตัวจัดการ (SCOM) 2007
  • เซิร์ฟเวอร์ SCOM มี Exchange Server 2007 จัดการชุดสำหรับ SCOM 2007 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง

หมายเหตุ:ข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Exchange Server 2007 จะระบุการตั้งค่าว่า "การรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้ทดสอบเป็นโดยปกติใหม่ทุก ๆ 7 วัน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการCasConnectivityTestCredentials ชุดcmdlet และUMConnectivityTestCredentials ชุดcmdlet ดำเนินการการรีเซ็ตรหัสผ่าน อย่างไรก็ตาม cmdlets สองเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานในการจัดการเชลล์ปกติของ Exchange cmdlets เหล่านี้สองจะเรียกใช้ โดยบริการ Monitoring ในเซิร์ฟเวอร์ SCOM เท่านั้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3
หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ ล้างข้อมูลถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณรันการTestCasConnectivityUser.ps1 ใหม่สคริปต์การสร้างบัญชีผู้ใช้ทดสอบ รายละเอียดชี้ไม่เพียงพอที่ จะเปลี่ยนรหัสผ่านถ้ามีการติดตั้ง SCOM
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดการจัดการ Exchange Server 2007 สำหรับระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

locale}}" href="" ng-click="setLanguage(language);" class="ng-binding" id="language-es-ve">Venezuela - Español