เครื่องเสมือน Hyper-V อาจไม่เริ่มทำงาน และคุณได้รับการ " 'ทั่วไปปฏิเสธการเข้าถึงข้อผิดพลาด' (0x80070005) " ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2249906
อาการ
เครื่องเสมือน Hyper-V อาจล้มเหลวในการเริ่มต้น และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามเริ่มการทำงานของ virtual machine(s) ที่เลือก

'VMName' ล้มเหลวในการเริ่มการทำงาน

Microsoft ตัวควบคุม IDE (ID อินสแตนซ์ที่จำลองขึ้น
{83F8638B-8DCA-4152-9EDA-2CA8B33039B4 }): ล้มเหลวในการใช้พลังงานบน ด้วยข้อผิดพลาด ' ทั่วไป
เข้าถึงถูกปฏิเสธข้อผิดพลาด '

บัญชี IDE/ATAPI ไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการเปิดสิ่งที่แนบมา
' E:\VMs\VMName\Disk0.vhd ข้อผิดพลาด: 'ทั่วไปปฏิเสธการเข้าถึงข้อผิดพลาด'

บัญชีไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการเปิดสิ่งที่แนบมา
' E:\VMs\VMName\Disk0.vhd ข้อผิดพลาด: 'ทั่วไปปฏิเสธการเข้าถึงข้อผิดพลาด'

ถ้าคุณคลิก ดูรายละเอียด ในหน้าต่างข้อความ มีแสดงรายละเอียดต่อไปนี้:

'VMName' ล้มเหลวในการเริ่มการทำงาน (ID เครื่องเสมือน
5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663)

'VMName' Microsoft ตัวควบคุม IDE (ID อินสแตนซ์ที่จำลองขึ้น
{83F8638B-8DCA-4152-9EDA-2CA8B33039B4 }): ล้มเหลวในการใช้พลังงานบน ด้วยข้อผิดพลาด ' ทั่วไป
เข้าถึงถูกปฏิเสธข้อผิดพลาด ' (0x80070005) (ID เครื่องเสมือน
5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663)

'VMName': IDE/ATAPI บัญชีไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการเปิดสิ่งที่แนบมา
' E:\VMs\VMName\Disk0.vhd ข้อผิดพลาด: 'ทั่วไปในการเข้าถึงถูกปฏิเสธข้อผิดพลาด' (0x80070005) (เสมือน
5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663 รหัสเครื่องจักร)

'VMName': บัญชีไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการเปิดสิ่งที่แนบมา
' E:\VMs\VMName\Disk0.vhd ข้อผิดพลาด: 'ทั่วไปในการเข้าถึงถูกปฏิเสธข้อผิดพลาด' (0x80070005) (เสมือน
5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663 รหัสเครื่องจักร)

หมายเหตุ
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อ้างอิงถึงตัวควบคุม SCSI Synthetic ของ Microsoft หรือ Microsoft ที่จำลองขึ้นคอนโทรลเลอร์ IDE
 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อ้างอิงถึงแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์เสมือน (.vhd) หรือแฟ้ม snapshot (.avhd)
 • ทุกเครื่องเสมือนเครื่องเสมือน ID ไว้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าสิทธิ์บนแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์เสมือน (.vhd) หรือแฟ้ม snapshot (.avhd) ไม่ถูกต้อง

ทุกเครื่องเสมือนของ Hyper-V มี ID เครื่องเสมือนเฉพาะ (SID) ถ้า SID เครื่องเสมือนหายไปจากสิทธิ์ด้านความปลอดภัยในแฟ้ม.vhd หรือ.avhd เครื่องเสมือนไม่เริ่มทำงาน และคุณได้รับการ " 'ทั่วไปปฏิเสธการเข้าถึงข้อผิดพลาด' (0x80070005) " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่ม SID เครื่องเสมือน ไปยังแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์เสมือน (.vhd) หรือแฟ้ม snapshot (.avhd)

เมื่อต้องการเพิ่ม SID เครื่องเสมือนไปยังแฟ้ม.vhd หรือ.avhd ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. หมายเหตุ ID เครื่องเสมือนที่มีอยู่ในตัว " 'ทั่วไปปฏิเสธการเข้าถึงข้อผิดพลาด' (0x80070005) " ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

  ตัวอย่างเช่น พิจารณาข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  'VMName': IDE/ATAPI บัญชีไม่มีสิทธิ์เพียงพอในการเปิดสิ่งที่แนบมา
  ' E:\VMs\VMName\Disk0.vhd ข้อผิดพลาด: 'ทั่วไปในการเข้าถึงถูกปฏิเสธข้อผิดพลาด' (0x80070005) (เสมือน
  5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663 รหัสเครื่องจักร)

  ในตัวอย่างนี้ ID เครื่องเสมือนเป็น 5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663
 2. เปิดพร้อมท์คำสั่ง
 3. เพื่อให้การเข้าถึงเครื่องเสมือน ID (SID) ไปยังแฟ้ม.vhd หรือ.avhd พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  icacls <Path of .vhd or .avhd file> /grant "NT VIRTUAL MACHINE\<Virtual Machine ID from step 1>":(F)
  ตัวอย่างเช่น จะใช้ ID เครื่องเสมือนที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:
  icacls "E:\VMs\VMName\Disk0.vhd" /grant "NT VIRTUAL MACHINE\5FC5C385-BD98-451F-B3F3-1E50E06EE663":(F)
 4. เริ่มเครื่องเสมือน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าสิทธิ์บนแฟ้มตั้งค่าคอนฟิกเครื่องเสมือน Hyper-V (แฟ้ม.xml) ไม่ถูกต้อง เครื่องเสมือนล้มเหลวในการเริ่มการทำงาน และส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การเตรียมใช้งาน 'ไม่ได้ตั้งชื่อ VM' ล้มเหลว

ความพยายามในการอ่าน หรือการปรับปรุงการกำหนดค่าเครื่องเสมือนล้มเหลวเนื่องจากการเข้าถึงถูกปฏิเสธ

ถ้าคุณคลิก ดูรายละเอียด ในหน้าต่างข้อความ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดง:

การเตรียมใช้งาน 'ไม่ได้ตั้งชื่อ VM' ล้มเหลว (เครื่องเสมือน 7E77503A-A26B-4BB5-9846-396F49A30141)

'ไม่ได้ตั้งชื่อ VM' ล้มเหลวในการอ่าน หรือการปรับปรุงการกำหนดค่าเครื่องเสมือนได้เนื่องจากการเข้าถึงถูกปฏิเสธ: เข้าถึงทั่วไปถูกปฏิเสธข้อผิดพลาด (0 × 80070005) ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยบนโฟลเดอร์ที่เครื่องเสมือนถูกเก็บไว้หรือไม่ (เครื่องเสมือน 7E77503A-A26B-4BB5-9846-396F49A30141)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดำเนินการขั้นตอนในส่วน "การแก้ปัญหา" เพื่อเพิ่ม SID เครื่องเสมือนไปยังแฟ้ม.xml ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

icacls "E:\VMs\VMName\7E77503A-A26B-4BB5-9846-396F49A30141.xml" /grant "NT VIRTUAL MACHINE\7E77503A-A26B-4BB5-9846-396F49A30141":(F)
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hyper-V ดูเว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
VM Hyper-V ในการเข้าถึงถูกปฏิเสธ 0x80070005

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2249906 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/26/2013 23:51:00 - ฉบับแก้ไข: 7.0

Microsoft Hyper-V Server 2008, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbhyperv kbmt KB2249906 KbMtth
คำติชม