ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไข: 0x80131700 รหัสข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้น หรือการตั้งค่าคอนฟิกองค์กรหนึ่งเข้าสู่ระบบในบริการได้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2252691
อาการ
เมื่อเริ่มต้น หรือการตั้งค่าคอนฟิกในองค์กรเดียวเข้าสู่ระบบในบริการ (ENTSSO), คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

windows ไม่สามารถเริ่มบริการองค์กรหนึ่งสู่ระบบแบบบริการบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่
ข้อผิดพลาด 0x80131700:0x80131700

ข้อผิดพลาด: ไม่ติดต่อเซิร์ฟเวอร์ SSO 'localhost' หรือไม่ ตรวจสอบว่า มีการกำหนดค่า SSO และให้บริการ SSO กำลังทำงานบนเซิร์ฟเวอร์นั้น
(RPC: 0x800706D9: ไม่มีปลายทางที่มีการเพิ่มเติมไม่พร้อมใช้งานจาก mapper ปลายทาง)

ไม่สามารถสร้าง SSOSQL เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา SSO การติดตั้งใหม่ หรือลอง 'regasm SSOSQL.dll' จากพรอมต์คำสั่งของ Visual Studio
รหัสข้อผิดพลาด: 0x80131700

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL 'SSODB' บน SQL Server 'SQLServerName'
0x80131700 (Win32)

หมายเหตุ:ENTSSO คือ บริการจำเป็นสำหรับ BizTalk และ HIS ผล บริการเหล่านี้ยังไม่เริ่มการทำงาน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากติดตั้ง.NET Framework 4.0 การลงทะเบียนแอสเซมบลี ENTSSO ใช้ในการเข้าถึง SQL Server (SSOSQL.dll) ไม่ได้ระบุ.NET Framework รุ่นที่ถูกต้อง  เมื่อมีการติดตั้ง.NET Framework 4.0 แอสเซมบลีจะพยายามใช้กรอบการทำงานใหม่ และล้มเหลวในการโหลด
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานที่เชื่อมโยงด้านล่างบนเซิร์ฟเวอร์ ENTSSO:

ปรับปรุง สำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวของ Microsoft องค์กร- เปิด v4 (KB2252691)

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะปรับปรุงการลงทะเบียนแอสเซมบลี ENTSSO ด้วยรุ่นถูกต้องของกรอบการทำงานของ.NET

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีองค์กรหนึ่งเข้าสู่ระบบในบริการ 4.0 การใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหานี้ยังสามารถถูกซ่อมแซมได้ โดยการใช้เครื่องมือ regasm เพื่อลงทะเบียนใหม่แอสเซมบลี SSOSQL Regasm.exe มีอยู่ใน.Net Framework

เซิร์ฟเวอร์การแบบ 32 บิต

1. เปิดหน้าต่างคำสั่ง
2. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 ไป
3. ชนิด: regasm “ C:\Program Files\Common Files\Enterprise เดียวเข้าสู่ระบบแบบ On\ssosql.dll ”


เซิร์ฟเวอร์ 64 บิต

1. เปิดหน้าต่างคำสั่ง
2. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727 ไป
3. พิมพ์แต่ละ ENTER ชม และต่อไปนี้:

32 บิต: regasm “ C:\Program Files\Common Files\Enterprise เดี่ยว Sign-On\win32\ssosql.dll ”
64 บิต: regasm “ C:\Program Files\Common Files\Enterprise เดียวเข้าสู่ระบบแบบ On\ssosql.dll ”

หมายเหตุ:บนเซิร์ฟเวอร์ 64 บิต regasm จำเป็นต้องทำทั้งสองแบบ 32 บิต และ 64 บิตรุ่น ssosql.dll
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ