วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ PremiumSite ใน SQL Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2261512
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
คำแนะนำ
บทความนี้อธิบายขั้นตอนในการเปิดใช้งานคุณลักษณะ PremiumSite หลังจากที่คุณถอนการติดตั้ง PowerPivot สำหรับคอมโพเนนต์ของ SharePoint ใน Microsoft SQL Server 2008 R2
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากถอนการติดคุณตั้ง PowerPivot สำหรับ SharePoint ส่วนประกอบ บริการ Excel และบริการอื่น ๆ ในลักษณะการทำงานในการ PremiumSite ถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานสำหรับไซต์ SharePoint ทั้งหมดในฟาร์มเป็น SharePoint ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บันทึกรหัสต่อไปนี้ในแฟ้มที่คุณตั้งชื่อ Post–KJUninstall.ps1:
  Param($UninstallLogFilePath)$file = $UninstallLogFilePathAdd-PSSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell$powerPivotFeatures = @("1a33a234-b4a4-4fc6-96c2-8bdb56388bd5", "e9c4784b-d453-46f5-8559-3c891d7159dd", "f8c51e81-0b46-4535-a3d5-244f63e1cab9")$premiumSiteId = "8581a8a7-cf16-4770-ac54-260265ddb0b2"#Remove PowerPivot features.foreach($featureId in $powerPivotFeatures){	if(Get-SPFeature | where {$_.Id -eq $featureId})	{		Write-Host "Found feature $featureId"		Uninstall-SPFeature -Id $featureId -force	}}# Verify that the premium site feature was indeed removed.$premiumSiteFeature = Get-SPFeature | where {$_.Id -eq $premiumSiteId}if($premiumSiteFeature -eq $null){	# Reinstall the feature	Install-SPFeature -path PremiumSite}switch -regex -file $file{	"de-activating feature"	{					# This will return every entry in the file for feature deactivation					$Url = $_.Split() | ?{$_ -match "http://([a-zA-Z0-9_\-]+)([\.][[a-zA-Z0-9_\-]+)*(\:[0-9]+)*(/\S*)?"}					#Remove the period at the end					$Url = $Url.Substring(0, $Url.Length - 1)					# Match the Guid for the feature.					$Id = $_.Split() | ?{$_ -match "([0-9a-fA-F]){8}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){4}-([0-9a-fA-F]){12}"}					if(!($powerPivotFeatures -contains $Id))					{						Write-Host "Reactivating feature $Id on site $Url"					  Enable-SPFeature -Id $Id -Url $Url						trap 							{								Write-Host "Could not Re-activate feature $Id on site $Url"								Write-Host $("Exception: "+ $_.Exception.Message);								continue							}					}					continue				}}
 2. GO ไปยังตำแหน่งต่อไปนี้:
  %ProgramFiles%\Microsoft Bootstrap\Log\ Server\100\Setup Sql
 3. ค้นหาโฟลเดอร์ย่อยที่มีวันที่ตรงกับวันเมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนการถอนการติดตั้ง ถ้ามีการติดตั้งไม่ประกอบ SQL อื่น หรือ ถ้าคุณไม่ได้ทำงานแบบ reparation SQL Server ไดเรกทอรีนี้ควรเป็นไดเรกทอรี มีวันล่าสุด 

  หมายเหตุคือรูปแบบของชื่อไดเรกทอรีเป็นดังนี้:
  YearMonthDay_HourMinutesSeconds
 4. แฟ้ม สำเนา Detail.txt การกับไดเรกทอรีที่รู้จัก ตัวอย่างเช่น คัดลอกแฟ้มไปยัง C:\LogFiles
 5. คัดลอกแฟ้ม Post–KJUninstall.ps1 ไดเรกทอรีเดียวกับที่ที่คุณคัดลอกแฟ้ม Detail.txt
 6. เริ่มการทำงานของ shell จัดการ 2010 SharePoint โดยใช้ในฟาร์มผู้ดูแลบัญชี
 7. รันคำสั่งต่อไปนี้จากเชลล์:
  <เรียกไดเรกทอรี >–UninstallLogFilePath \Post-KJUninstall.ps1<เรียกไดเรกทอรี >\Detail.txt
หมายเหตุ
 • <เรียกไดเรกทอรี >แทนไดเรกทอรีซึ่งไฟล์ Detail.txt และแฟ้ม Post–KJUninstall.ps1 ถูกเก็บไว้ ตัวอย่างเช่น อาจแสดงตัวยึดนี้ C:\LogFiles ได้
 • ขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดต้องทำงานตามผู้ดูแล
 • เปิดใช้หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถงานคุณลักษณะ PremiumSite

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2261512 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 09:28:58 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbprb kbmt KB2261512 KbMtth
คำติชม