ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เกิดข้อผิดพลาด "การดำเนินการล้มเหลว" ในไคลเอนต์ Outlook เมื่อผู้ใช้ส่งการร้องขอการประชุมที่เกิดซ้ำกับสิ่งที่แนบข้อความอีเมลในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007 SP2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2263342
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณใช้ 2 Rollup การปรับปรุงสำหรับ Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2(sp2)หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server 2007
  • ผู้ใช้เข้าถึงกล่องจดหมายที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ Microsoft Office Outlook
  • ผู้ใช้พยายามที่จะส่งการร้องขอการประชุมที่เกิดซ้ำหรือการนัดหมายที่เกิดประจำที่มีสิ่งที่แนบข้อความอีเมล
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในกระบวนการไคลเอนต์ outlook:

การดำเนินการล้มเหลว
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2 Rollup การปรับปรุงสำหรับการแลกเปลี่ยน Server 2007SP2คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เมื่อต้องการดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
972076คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ