ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาดของ Microsoft Office 2010: "เมื่อต้องการติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์นี้..."

อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Office 2010 การติดตั้งไม่สามารถจบลงได้ และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้:

ในการติดตั้งและใช้ผลิตภัณฑ์นี้ คุณต้องใช้งานระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

แพลตฟอร์ม x86
 • Windows 7
 • Windows Vista sp1
 • Windows XP Sp3
 • Windows Server 2003 Sp2
แพลตฟอร์ม x64
 • Windows 7
 • Windows Vista Sp1
 • Windows Server 2008
หมายเหตุ Office 2010 x64 ไม่รองรับ Windows XP และ Windows Server 2003
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ หากเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง
 • ระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังติดตั้ง Office 2010 อยู่นี้ ไม่ตอบสนองความต้องการของระบบสำหรับผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น คุณกำลังพยายามติดตั้ง Office 2010 ลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่้ไม่ได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3
 • โปรแกรมติดตั้ง Office 2010 (Setup.exe) ได้รับการกำหนดค่าให้ทำงานในโหมดความเข้ากันได้ หมายความว่า โปรแกรมติดตั้งถูกกำหนดให้ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการหนึ่ง เช่น Microsoft Windows 95
การแก้ไข
ถ้าต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้คุณ ให้ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"


แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it


หมายเหตุ 
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

ให้ทำตามวิธีการสองวิธีที่ให้ไว้เพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ:

วิธีที่ 1: ตรวจสอบข้อกำหนดของระบบ Office 2010

Microsoft Office 2010 ทุกรุ่นมีข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการรุ่นต่ำสุดที่ต้องใช้สถาปัตยกรรม
Windows XPWindows XP ที่มี Service Pack 332 บิต
Windows VistaWindows XP ที่มี Service Pack 132 บิต หรือ 64 บิต
Windows Server 2003Windows Server 2003 ที่มี Service Pack 232 บิต หรือ 64 บิต
Windows Server 2008 Windows Server 2008 32 บิต หรือ 64 บิต
Windows 7Windows 732 บิต หรือ 64 บิต


ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของคุณและระบุว่าคุณกำลังใช้รุ่นต่ำสุดของระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้รุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือไม่ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Windows ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

คลิกที่นี่เพื่อดูหรือซ่อนคำแนะนำพร้อมภาพอย่างเป็นขั้นตอน
 1. คลิก Start พิมพ์ msinfo32 ใน เริ่มค้นหา หรือ ค้นหาโปรแกรมและไฟล์ จากนั้นกด ENTER
 2. ค้นหาระบบปฏิบัติการของคุณถัดจากบรรทัด OS Name และประเภทสถาปัตยกรรมของคุณถัดจากบรรทัด System Typeถ้าระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ คุณต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติการ วิธีการที่ต้องการในการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของคุณคือผ่านการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถขอรับการปรับปรุง Service Pack โดยการคลิกที่การเชื่อมโยงอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้:


ถ้าระบบปฏิบัติการของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ โปรดเยี่ยมชมเว็บเพจของ TechNet ต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบปฏิบัติการของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของฮาร์ดแวร์:

วิธีที่ 2: ปิดโหมดความเข้ากันได้

ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้ ก่อนที่จะติดตั้ง Office 2010 ซึ่งทำได้โดยการปฏิบัติดังนี้
 1. คลิกขวาที่แฟ้ม Setup.exeของ Office 2010
 2. คลิก คุณสมบัติ


 3. คลิกแท็บ ความเข้ากันได้
 4. คลิกเพื่อลบกล่องกาเครื่องหมาย เรียกใช้โปรแกรมนี้ในโหมดความเข้ากันได้สำหรับ
 5. คลิก ใช้ แล้วคลิก ตกลง
 6. คลิกสองครั้งที่ Setup.exe เพื่อติดตั้ง Office 2010
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา
OFF2010 OFF2k10 OFF14 setup installer