HOW TO: ปรับเปลี่ยนการจัดตารางงานให้ทำซ้ำตามนาทีหรือชั่วโมง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:226795
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เครื่องมือตัวกำหนดเวลางานใน'แผงควบคุม'ไม่มีตัวเลือกการจัดกำหนดการงานทั้งหมดnนาที หรือnชั่วโมง

back to the top

การปรับเปลี่ยนการจัดตารางงาน

  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกสองครั้งจัดตารางงาน.
  3. คลิกขวางานที่คุณต้อง การปรับเปลี่ยน แล้ว คลิกคุณสมบัติ. ถ้างานไม่มีอยู่ในรายการ คลิกสองครั้งเพิ่มการจัดตารางงานเมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการจัดตารางงาน

    หมายเหตุ:: คลิกถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการจัดตารางงาน การเปิดขั้นสูงคุณสมบัติสำหรับงานนี้เมื่อฉันคลิก'เสร็จสิ้น'กล่องกาเครื่องหมายเลือกออก และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้นการดำเนินต่อ
  4. คลิกการตารางเวลาแท็บ แล้วคลิกขั้นสูง.
  5. คลิกการทำซ้ำงานกาเครื่องหมายเพื่อเลือก และจากนั้น ระบุจำนวนของนาทีหรือชั่วโมงที่คุณต้องการให้งานจะถูกทำซ้ำ
  6. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงอีกครั้ง

back to the top

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 226795 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 13:58:51 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB226795 KbMtth
คำติชม