สวิตช์ command-Line สำหรับเครื่องมือในการติดตั้ง Microsoft Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:227091
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314881.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
โปรแกรมที่ปฏิบัติการได้ใน Windows Installer ที่ interprets แพคเกจ และการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Msiexec.exe บทความนี้แสดงรายการสวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับโปรแกรมนี้ คุณไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรม Msiexec.exe ได้โดยไม่ได้ระบุอย่างน้อยหนึ่งสวิตช์
ข้อมูลเพิ่มเติม
Switch Parameters                Description--------------------------------------------------------------------------/i   Package|ProductCode            Installs or configures a                         product./f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product.                          p - Reinstalls a                         product only if a                          file is missing.                         o - Reinstalls a                         product if a file                         is missing or if an                          older version of a file                         is installed.                         e - Reinstalls a                         product if a file                         is missing or an equal                          or older version of a                          file is installed.                         d - Reinstalls a                         product if a file                         is missing or a                          different                         version of a file is                         installed.                         c - Reinstalls a                         product if a file                          is missing or the stored                          checksum value does not                         match the calculated                         value.                         a - Forces all files to                         be reinstalled.                         u - Rewrites all                         required user-                         specific registry                          entries.                         m - Rewrites all                          required                         computer-specific                          registry entries.                         s - Overwrites all                          existing shortcuts.                         v - Runs from the source                         file and re-caches the                         local package./a  Package                   Administrative                         installation option.                         Installs a product on                          the network./x  Package|ProductCode             Uninstalls a product./j  [u|m]Package                 Advertises a product.   or [u|m]Package /t Transform List      The property values used   or[u|m]Package /g LanguageID         on the command line are                         ignored.                         u - Advertises a product                         to the current user.                          m - Advertises a product                         to all users.                          g - Language ID.                         t - Applies a transform                         list to an advertised                         package./l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log                          file path and                         indicates the flags                          to be logged.                         i - Status messages.                         w - Non-fatal warnings.                         e - All error messages.                         a - Startup of actions.                         r - Action-specific                         records                         u - User requests.                         c - Initial User                         Interface (UI)                          parameters                         m - Out-of-memory.                          p - Terminal properties.                         v - Verbose output.                         + - Appends to the                         existing file.                               ! - Clears each line in                         the log file.                         "*" - Wildcard.                         Logs all information,                         but the use of the v                         option is not included.                         To include the v option,                         type "/l*v."/p  Patch/Package                Applies a patch. To                          apply a patch to an                          installed Administrator                         image, type the                          following options:                         /p [PatchPackage]                         /a [Package]/q  n|b|r|f                   Sets the UI level.                         q , qn - No UI.                         qb - Basic UI.                         qr - Reduced UI. A modal                         dialog box is displayed                         at the end of the                         installation.                         qf - Full UI. A modal                         dialog box is displayed                         at the end of the                         installation.                         qn+ - No UI. However, a                          modal dialog box is                         displayed at the end of                         the installation.                         qb+ - Basic UI. A modal                         dialog box is displayed                         at the end of the                          installation. If you                          cancel the installation,                          a modal dialog box is                          not displayed.                         qb- - Basic UI with no                         modal dialog boxes.                          The "/qb+-" switch                         is not a supported UI                          level./y  module                    Calls the system                         Application Programming                         Interface (API)                          DllRegisterServer, which                         registers modules that                         are typed on the                          command line (for                         example, "msiexec /y                         my_file.dll").                         This option is only used                          for registry information                         that cannot be added                          using the registry                          tables of the .msi file./z  module                    Calls the system API                          DllUnRegisterServer,                         to unregister modules                          that are typed on the                         command line (for                          example, "msiexec /z                          my_file.dll").                         This option is only used                          for registry information                          that cannot be removed                          using the registry                          tables of the .msi file.				
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลและอื่น ๆ ตัวอย่าง โปรดดูหัวข้อ "ตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง" ในวิธีใช้ของ Windows Installer หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 227091 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 13:59:46 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB227091 KbMtth
คำติชม