การใช้ SECEDIT เพื่อบังคับใช้การฟื้นฟูนโยบายกลุ่มในทันที

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:227302
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
การเปลี่ยนแปลงวัตถุนโยบายกลุ่มจะไม่ทันที imposed เมื่อระบบเป้าหมาย แต่จะ ถูกนำไปใช้ตาม ด้วยกลุ่มที่ถูกต้องในขณะนี้นโยบายฟื้นฟูช่วง ซึ่งใช้ factorization สุ่มเพื่อให้มั่นใจการโหลด somewhat balanced บนตัวควบคุมโดเมน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอย่างไรซึ่งภาย โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
203607วิธีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการฟื้นฟูนโยบาย กลุ่มในการเริ่มต้น
ซึ่งจะเป็นปัญหาเมื่อคุณพยายามแก้ไขการตั้งค่าใด ๆ ที่ใช้วัตถุของนโยบายกลุ่มการกำหนดค่า เป็นวิธีแก้ไขปัญหา คุณสามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง SECEDIT ไป impose ค่าวัตถุนโยบายกลุ่มเมื่อเวิร์กสเตชันของเป้าหมายทันที
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถใช้ Secedit.exe ด้วยสวิตช์ /REFRESHPOLICY impose กลุ่มวัตถุค่านโยบายเมื่อเวิร์กสเตชันของเป้าหมายทันทีดัง:
  • MACHINE_POLICY REFRESHPOLICY SECEDIT /ENFORCE: ทันที imposes กลุ่มการตั้งค่าวัตถุนโยบายอยู่ภายในโหนด "เครื่องจักร" ของวัตถุของนโยบายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
  • USER_POLICY REFRESHPOLICY SECEDIT /ENFORCE: Immediate imposes กลุ่มการตั้งค่าวัตถุนโยบายอยู่ภายในโหนด "ผู้ใช้" ของวัตถุของนโยบายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ:: secedit /refreshpolicy ปรับปรุงการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'สำหรับส่วนขยายด้านไคลเอ็นต์ secedit เท่านั้น ดังกล่าวจะไม่ฟื้นฟูที่ตั้งค่าอื่น ๆ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 227302 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:01:12 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB227302 KbMtth
คำติชม