คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2010 (spswfe x none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31 สิงหาคม 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2276339
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหา 2010 Microsoft SharePoint Server ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2010 ที่ 31 สิงหาคม 2010
คำแนะนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

  • ผู้ดูแล 2010 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint A ไม่สามารถกำหนดค่าที่สร้างในสังคม Trimmer ต่อ Tenant
  • ฟาร์มบนแบบ Office SharePoint Server ที่มีหลายเว็บหน้าจบ (WFEs) การจัดการการจัดเก็บคำ UI แสดงข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน
  • initiation สำหรับ tenant ใหม่จะช้าในฟาร์ม SharePoint แบบออนไลน์ที่มีจำนวนมากที่มีอยู่จำแนกประเภทข้อมูล
  • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เปลี่ยนลักษณะการทำงานของเว็บไซต์ของฉันไซต์การล้างข้อมูลบนจับเวลางานจะจัดการกรณีเมื่อมีผู้ใช้ที่ไม่มีตัวจัดการงาน
  • เมื่อคุณสร้างขอบเขตการค้นหา โดยใช้การค้นหาเร็ว คุณจำเป็นต้องมีตัวกรองขอบเขตที่ตรงกับกฎขอบเขตที่แนบกับขอบเขตการค้นหา อย่างไรก็ตาม ตัวกรองขอบเขตว่างเปล่า และต้องตั้งค่าด้วยตนเอง โดยใช้ PowerShell เมื่อคุณสร้างตัวใหม่ค้นหาขอบเขต
  • คุณไม่สามารถจัดการบริบทของผู้ใช้อย่างเร็วหากคุณไม่มีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลเมื่อต้องการให้บริการส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ของ SharePoint โดยใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถจัดการบริบทของผู้ใช้อย่างเร็วถึงแม้ว่าคุณจะไม่ให้บริการส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ผู้ดูแลได้
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สิ่งสำคัญได้รับการแก้ไขที่สมบูรณ์สำหรับแฟ้ม Microsoft.ResourceManagement.dll คุณต้องดาวน์โหลดทั้ง MOSS เซิร์ฟเวอร์จากบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

2352342คำอธิบายของชุดการ SharePoint Server 2010 แบบสะสมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนรวม (MOSS เซิร์ฟเวอร์แพ็คเกจ): 31 สิงหาคม 2010

2352345คำอธิบายของ SharePoint Server 2010 และโครงการ Server 2010 สะสมปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนชุด (เซิร์ฟเวอร์ MOSS-แพคเกจ เซิร์ฟเวอร์โครงการแพคเกจ): 31 สิงหาคม 2010โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SharePoint Server 2010 ติดตั้ง

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจไม่มีการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด ได้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องการแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

การใช้ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลที่ Microsoft Windows Installer แพ็คเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาในแผงควบคุม


ดาวน์โหลดข้อมูล


ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
สำนักงาน-kb2276339-fullfile-x 64-glb.exe14.0.5123.500029,421,27213 2010 Aug10:58x 86


ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Osrchwfe x none.mspไม่มี10,550,78412 2010 Aug22:45ไม่มี
Pplwfe x none.mspไม่มี13,292,54412 2010 Aug22:45ไม่มี
Spswfe x none.mspไม่มี6,987,26412 2010 Aug22:44ไม่มี


หลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มคุณลักษณะ ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้:
Osrchwfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.office.securestoreservice.dll14.0.5123.5000292,72810 2010 Aug4:26x 86
Microsoft.office.server.search.dll14.0.5123.500013,163,88010 2010 Aug4:44ไม่มี
Microsoft.office.server.search.dll14.0.5123.500013,163,88010 2010 Aug4:44x 64
Microsoft.office.server.userprofiles.dll13.9.5116.500038,81622 2010 Jun1:35x 86
Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll14.0.5123.5000268,16810 2010 Aug15:19x 86
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.5123.50004,974,45610 2010 Aug15:12x 86
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.5118.50003,151,73607-ก.ค.-20103:57x 86
Msscpi.dll14.0.5121.50002,141,55227-ก.ค.-201018:24x 64
Mssdmn.exe14.0.5120.5000780,65620 2010 ก.ค.10:24x 64
Mssph.dll14.0.5123.50001,675,62410 2010 Aug4:36x 64
Mssrch.dll14.0.5120.50004,989,29620 2010 ก.ค.10:24x 64

Pplwfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Accountjoiner.dll4.0.2450.11198,49614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Admapropertypages.dll4.0.2450.11223,08014-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Antixsslibrary.dll2.0.0.033,80803-ก.ค.-20104:18ไม่มี
Atl90.dll9.0.21022.8179,70403-ก.ค.-20104:19ไม่มี
Certmgr.exe6.0.6001.1713174,75203-ก.ค.-20104:23ไม่มี
Configdb.dll4.0.2450.111,627,47214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Containerpicker.dll4.0.2450.1151,04014-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Csexport.exe4.0.2450.1142,83214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Cssearch.dll4.0.2450.11128,84814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Dbmapropertypages.dll4.0.2450.11243,56014-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Edirectoryma.dll4.0.2450.1171,51214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Exch2007extension.dll4.0.2450.1114,18414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Exchangema.dll4.0.2450.11108,37614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Fimmapropertypages.dll4.0.2450.11178,02414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Functionlibrary.dll4.0.2450.1146,94414-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Functionlibrary.dll4.0.2450.1146,94414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Galsync.dll4.0.2450.1163,31214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Globaloptions.dll4.0.2450.11255,84014-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Grouplistview.dll4.0.2450.11128,86414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Ibmdsmapropertypages.dll4.0.2450.1192,00814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Iplanetmapropertypages.dll4.0.2450.11120,68814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Logging.dll4.0.2450.1117,74414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Maexecution.dll4.0.2450.11243,54414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Maexport.exe4.0.2450.1122,86414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mahostm.dll4.0.2450.11324,94414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mahostn.dll4.0.2450.1198,12814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Makecert.exe6.0.6001.1713157,85603-ก.ค.-20104:23ไม่มี
Mapackager.exe4.0.2450.1142,84014-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mapropertypages.dll4.0.2450.11345,95214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mcrypt.dll4.0.2450.112,776,91214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe4.0.2450.1115,25614-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.1151,08014-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.1151,08014-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.1175,66409 2010 Aug9:02x 86
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.1175,66414-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll4.0.2450.1138,78414-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Microsoft.metadirectoryservices.dll4.0.2450.1113,69614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll4.0.2450.1183,84814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27214-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27214-ก.ค.-201020:27ไม่มี
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll4.0.0.059,27214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.5123.500030,63210 2010 Aug4:21x 86
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.5123.50002,443,12010 2010 Aug4:21ไม่มี
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.5123.50002,443,12010 2010 Aug4:21x 86
Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.5123.500018,32810 2010 Aug4:21x 86
Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll14.0.5123.500063,38410 2010 Aug4:21x 86
Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.5123.500030,61610 2010 Aug4:21x 86
Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll14.0.5123.5000300,95210 2010 Aug4:21x 86
Microsoft.resourcemanagement.automation.dll4.0.2450.1179,76014-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.11759,67214-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.11984,96814-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.11984,96814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe4.0.2450.1113,77614-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe4.0.2450.1147,03214-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Miisactivate.exe4.0.2450.1121,84814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Miisclient.exe4.0.2450.11829,27214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Miiserver.exe4.0.2450.112,819,41614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Miiskmu.exe4.0.2450.11374,60814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Miisrcw.dll4.0.2450.1130,54414-ก.ค.-201020:15ไม่มี
Miisrcw.dll4.0.2450.1130,54414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmscntrl.dll4.0.2450.11294,22414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsevent.dll4.0.2450.118,01614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsevent.dll.mui4.0.2450.1176,28814-ก.ค.-201019:27ไม่มี
Mmsmaad.dll4.0.2450.11585,04014-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsmads.dll4.0.2450.11537,42414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsmaed.dll4.0.2450.11510,28814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsmaext.dll4.0.2450.11468,81614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsmafim.dll4.0.2450.1183,79214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsmaip.dll4.0.2450.11543,05614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsmaxml.dll4.0.2450.11424,78414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsperf.dll4.0.2450.1122,86414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsps.dll4.0.2450.11133,96814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsscpth.dll4.0.2450.112,971,47214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsscrpt.exe4.0.2450.11166,73614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsserverrcw.dll4.0.2450.1130,55214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsuihlp.dll4.0.2450.11952,65614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsuishell.dll4.0.2450.11198,48814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmsutils.dll4.0.2450.11224,08014-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mmswmi.dll4.0.2450.11148,81614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Msvcm90.dll9.0.21022.8245,24803-ก.ค.-20104:19ไม่มี
Msvcp90.dll9.0.21022.8851,45603-ก.ค.-20104:19ไม่มี
Msvcr90.dll9.0.21022.8627,20003-ก.ค.-20104:19ไม่มี
Mvdesigner.dll4.0.2450.11161,62414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Mvviewer.dll4.0.2450.11100,17614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Notesmapropertypages.dll4.0.2450.11120,68014-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Ntma.dll4.0.2450.1155,11214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Objectlauncher.dll4.0.2450.1112,12814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Objectviewers.dll4.0.2450.11206,68814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Operations.dll4.0.2450.1175,60814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Preview.dll4.0.2450.11309,07214-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Propertysheetbase.dll4.0.2450.11411,49614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Rulerctrl.dll4.0.2450.1146,93614-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Sqmapi.dll6.0.6000.16386177,69603-ก.ค.-20104:24ไม่มี
Svrexport.exe4.0.2450.1134,64814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Syncsetuputl.dll4.0.2450.11226,64814-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Uiutils.dll4.0.2450.11378,70414-ก.ค.-201020:28ไม่มี
Xmlmapropertypages.dll4.0.2450.11382,82414-ก.ค.-201020:28ไม่มี

Spswfe x none.msp
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.5123.50004,974,45610 2010 Aug15:12ไม่มี
Microsoft.sharepoint.portal.dll14.0.5123.50004,974,45610 2010 Aug15:12x 86
Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll14.0.5122.5000165,76804 2010 Aug15:44ไม่มี
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.5118.50003,151,73607-ก.ค.-20103:57ไม่มี
Microsoft.sharepoint.publishing.dll14.0.5118.50003,151,73607-ก.ค.-20103:57x 86
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.5121.50001,042,29627-ก.ค.-201018:21ไม่มี
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.5121.50001,042,29627-ก.ค.-201018:21x 86

ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2276339 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/10/2010 21:59:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2010

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2276339 KbMtth
คำติชม