รหัสข้อผิดพลาด "LDAP_AUTH_UNKNOWN (0x56)" เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ฟังก์ชัน "ldap_set_option" ใน Windows 7 หรือใน Windows Server 2008 R2 ถ้าคุณใช้ตัวเลือก "LDAP_OPT_SASL_METHOD" เซสชัน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2276597
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเรียกใช้การldap_set_optionฟังก์ชันบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

    หมายเหตุใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับการตั้งค่าโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของ Lightweight (LDAP) เซสชันการตั้งค่า
  • คุณใช้การLDAP_OPT_SASL_METHODตัวเลือกในฟังก์ชัน

    หมายเหตุตัวเลือกนี้ถูกใช้เพื่อเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องแบบธรรมดาและเลเยอร์ความปลอดภัย (SASL) ตรวจสอบโหมด
ในสถานการณ์สมมตินี้ ฟังก์ชันล้มเหลวพร้อมกับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
LDAP_AUTH_UNKNOWN (0x56)
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตารางส่งออกสำหรับโมดูล Secur32.dll ไม่ถูกต้อง

โมดูล Wldap32.dll ในโหลดตัวชี้ฟังก์ชันจากโมดูล Secur32.dll เพื่อเปิดใช้งานโหมดการรับรองความถูกต้อง SASL ส่งอย่างไรก็ตาม ในโมดูล Secur32.dll อย่างไม่ถูกต้องออกฟังก์ชันรุ่นอเมริกาชาติมาตรฐาน Institute (ANSI) ดังนั้น ส่งออกตารางไม่ถูกต้อง
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

มีอยู่ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลของแฟ้ม
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
  • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Cng.sys6.1.7600.16385369,56814 2009 ก.ค.01:17x86
Ksecdd.sys6.1.7600.2076167,45621-ก.ค.-201005:10x86
Ksecpkg.sys6.1.7600.20761133,50421-ก.ค.-201005:10x86
Lsasrv.dll6.1.7600.207611,037,31221-ก.ค.-201005:04x86
Lsasrv.mofไม่เกี่ยวข้อง13,78010 2009 Jun21:33ไม่เกี่ยวข้อง
Lsass.exe6.1.7600.1638522,52814 2009 ก.ค.01:14x86
Secur32.dll6.1.7600.2076122,01621-ก.ค.-201005:05x86
Sspicli.dll6.1.7600.20761100,35221-ก.ค.-201005:05x86
Sspisrv.dll6.1.7600.2076115,36021-ก.ค.-201005:05x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่น x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Cng.sys6.1.7600.16385460,50414 2009 ก.ค.01:43x64
Ksecdd.sys6.1.7600.2076195,61621-ก.ค.-201005:49x64
Ksecpkg.sys6.1.7600.20761152,96021-ก.ค.-201005:49x64
Lsasrv.dll6.1.7600.207611,446,91221-ก.ค.-201005:39x64
Lsasrv.mofไม่เกี่ยวข้อง13,78010 2009 Jun20:52ไม่เกี่ยวข้อง
Lsass.exe6.1.7600.1638531,23214 2009 ก.ค.01:39x64
Secur32.dll6.1.7600.2076128,16021-ก.ค.-201005:41x64
Sspicli.dll6.1.7600.20761136,19221-ก.ค.-201005:42x64
Sspisrv.dll6.1.7600.2076128,67221-ก.ค.-201005:42x64
Lsasrv.mofไม่เกี่ยวข้อง13,78010 2009 Jun21:33ไม่เกี่ยวข้อง
Secur32.dll6.1.7600.2076122,01621-ก.ค.-201005:05x86
Sspicli.dll6.1.7600.2076196,76821-ก.ค.-201005:01x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Cng.sys6.1.7600.16385787,73614 2009 ก.ค.01:52IA 64
Ksecdd.sys6.1.7600.20761179,58421-ก.ค.-201004:40IA 64
Ksecpkg.sys6.1.7600.20761307,07221-ก.ค.-201004:40IA 64
Lsasrv.dll6.1.7600.207612,654,72021-ก.ค.-201004:33IA 64
Lsasrv.mofไม่เกี่ยวข้อง13,78010 2009 Jun20:57ไม่เกี่ยวข้อง
Lsass.exe6.1.7600.1638556,32014 2009 ก.ค.01:44IA 64
Secur32.dll6.1.7600.2076148,64021-ก.ค.-201004:35IA 64
Sspicli.dll6.1.7600.20761275,45621-ก.ค.-201004:36IA 64
Sspisrv.dll6.1.7600.2076145,56821-ก.ค.-201004:36IA 64
Lsasrv.mofไม่เกี่ยวข้อง13,78010 2009 Jun21:33ไม่เกี่ยวข้อง
Secur32.dll6.1.7600.2076122,01621-ก.ค.-201005:05x86
Sspicli.dll6.1.7600.2076196,76821-ก.ค.-201005:01x86
สถานะ
Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเซสชัน LDAP แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,880
วัน (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)00:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_b744005952fb20612929ba292f85e080_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_1947f43593dfbb3e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม691
วัน (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)00:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_a6bc2212d72fc7a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม103,660
วัน (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)00:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่น x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มAmd64_c04a09648ac7889e6afbf6b039529ce3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_51efc0633a4133d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม695
วัน (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)00:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e8309d4074194858c5d97580b7995fac_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_a6b566ae2514eb51.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,032
วัน (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)00:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_02dabd968f8d38de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม103,664
วัน (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)00:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,114
วัน (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)00:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_0d2f67e8c3edfad9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม86,382
วัน (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)05:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มIa64_f41f0572408e2dd8475ee6f261d924ac_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_fbde69bc582a2fd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,030
วัน (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)00:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_a6bdc608d72dd0a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม103,662
วัน (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)00:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,690
วัน (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)00:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_0d2f67e8c3edfad9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม86,382
วัน (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)05:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2276597 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/12/2010 10:41:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Foundation

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2276597 KbMtth
คำติชม