ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 1704 การติดตั้งสำหรับ <office product="">ถูกหยุดชั่วคราวในขณะนี้ "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Office 2000 </office>

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:228655
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า Microsoft Office ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้น:
เกิดข้อผิดพลาด 1704 การติดตั้งสำหรับ <office product="">ถูกหยุดชั่วคราวในขณะนี้ คุณต้องยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ทำ โดยการติดตั้งดังต่อไป คุณต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่ </office>
ที่<office product="">อยู่หนึ่งของ Office ตระกูลผลิตภัณฑ์</office>


ถ้าคุณคลิกใช่:

โปรแกรมติดตั้งจะดำเนินต่อ และ เสร็จสิ้น เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดียวกันอาจถูกทำซ้ำ หรืออาจตั้งค่า Microsoft Office โดยอัตโนมัติ เริ่มต้นในการตั้งค่าโหมดการบำรุงรักษา


ถ้าคุณคลิกไม่มีปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การตั้งค่า office ถูกยกเลิก

To complete installation at another time, please run setup again.
สาเหตุ
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งซีดีใน Office 2000 ตระกูลผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น Office 2000 ค่า CD1)

  -และ-
 • คุณไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อติดตั้งพร้อมท์ให้คุณ คุณคลิกไม่มีสำหรับนี้อาจเกิดขึ้น

  -และ-
 • คุณสามารถรันโปรแกรมติดตั้งจากซีดีแบบสอง Office 2000 ตระกูลผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่าง CD2 ค่า 2000 Office)
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

ถ้าคุณคลิกไม่มีทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::

 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากซีดีที่สอง

ถ้าคุณคลิกใช่ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::

 1. อนุญาตให้มีการติดตั้ง Office เพื่อดำเนินต่อ
 2. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการตั้งค่าปัจจุบันของ Office คลิกใช่.
 3. ถ้ามีการตั้งค่า Office ถูกรันในโหมดการบำรุงรักษาหลังจากคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกจากโหมดการบำรุงรักษา
  1. คลิกยกเลิกในการโหมดการบำรุงรักษากล่องโต้ตอบ
  2. คลิกใช่ไปคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการออกจากการติดตั้ง Officeคำถาม
  3. เมื่อคุณกำลัง warned ที่ เซ็ตอัพจะถูกยกเลิก คลิกตกลง.
 4. อนุญาตให้โปรแกรมติดตั้งปัจจุบันจะเสร็จสิ้น
 5. เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ซ่อมแซมการติดตั้งเดิม
  1. ใน Windowsเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุม.
  2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
  3. คลิกชื่อโปรแกรมจากรายการ และคลิกเพิ่ม/เอาออก.
  4. คลิกซ่อมแซม Office.
  5. คลิกการซ่อมแซมข้อผิดพลาดในการติดตั้ง Office ของฉันคลิกเสร็จสิ้น.
ซึ่งควรดำเนินการติดตั้งเดิม
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แต่ละครั้งที่คุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง เพื่อให้โปรแกรมติดตั้งสามารถทำการติดตั้ง
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบุในการติดตั้ง Office:สำหรับบทความเพิ่มเติมด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดของ Office:
OFF2000:

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 228655 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:08:51 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbprb kberrmsg kbpending kbsetup kbmt KB228655 KbMtth
คำติชม