RemoteApp ในโปรแกรมจะไม่ได้หยุดการทำงานหลังจากขอบเขตเวลาของเซสชันที่ไม่ได้ใช้งานหมดอายุในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2287493
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับโดเมน
 • คุณได้ติดตั้งบริการบทบาทบริการเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์
 • คุณเปิดใช้งานการตั้งค่า Group Policy ต่อไปนี้ในโดเมน:
  ขีดจำกัดเวลาคอมพิวเตอร์ Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote เดสก์ท็อป Services\Remote เดสก์ท็อปเซสชัน Host\Session เวลา Limits\Set สำหรับเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลทำงานอยู่ แต่ไม่ได้ใช้งาน

  เซสชันของคอมพิวเตอร์ Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote เดสก์ท็อป Services\Remote เดสก์ท็อปเซสชัน Host\Session เวลา Limits\Terminate เมื่อถึงขีดจำกัดเวลา
 • คุณตั้งค่าแบบข้อจำกัดของเซสชันที่ไม่ได้ใช้การตั้งค่า กับค่าที่มากกว่า หรือเท่ากับห้านาที ขีดจำกัดของเซสชันที่ไม่ได้ใช้งานการตั้งค่าที่อยู่ในการตั้งค่าขีดจำกัดเวลาสำหรับเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้งานอยู่ แต่ไม่ได้ใช้งานการตั้งค่านโยบายกลุ่ม
 • คุณใช้การตั้งค่า Group Policy กับคอมพิวเตอร์
 • คุณเรียกใช้โปรแกรมที่ใช้ในการ RemoteApp เริ่มเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์
 • เซสชันไม่ได้ใช้งานสำหรับเวลาที่มีความยาวเกินขีดจำกัดเวลาเซสชันที่ไม่ได้ใช้งาน
 • คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ในเซสชันบริการเดสก์ท็อประยะไกลหลังจากเซสชันไม่ได้ใช้งานสำหรับเวลาที่ยาวเกินขีดจำกัดเวลาของเซสชันที่ไม่ได้ใช้งาน:
  เซสชันได้ไม่ได้ใช้งานผ่านขีดจำกัดเวลา คุณจะสามารถเชื่อมต่อใน 2 นาที กดแป้นใด ๆ ในตอนนี้เพื่อดำเนินต่อเซสชัน

ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรม RemoteApp จะไม่หยุดหลังจากเซสชันยังคงอยู่ไม่ได้ใช้งานสำหรับการเพิ่มเติมสองนาที
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการเดสก์ท็อประยะไกลไม่ถูกต้องจัดการเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและข้อความบางอย่างเป็นผู้ใช้ในการป้อนข้อมูล จบการทำดังนั้น บริการเดสก์ท็อประยะไกลไม่ไม่งาน RemoteApp โปรแกรม 

หมายเหตุสิ่งเหล่านี้สร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ และข้อความมาจากโปรแกรมอรรถประโยชน์การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไปใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ บริการบทบาทของบริการเดสก์ท็อประยะไกลต้องติดตั้ง 

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่น ในอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Termsrv.dll6.1.7600.20757711,68017-ก.ค.-201008:06x64
สถานะ
Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้ม Amd64_microsoft หน้าต่าง t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20757_none_eb40464486f89423.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม29,203
วัน (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)08:52
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม24,725
วัน (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)14:45
แพลตฟอร์มไม่มี
ชื่อแฟ้ม Wow64_microsoft หน้าต่าง t ..teconnectionmanager_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20757_none_f594f096bb59561e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่มี
ขนาดแฟ้ม10,688
วัน (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)07:59
แพลตฟอร์มไม่มี

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2287493 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/12/2010 09:21:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2287493 KbMtth
คำติชม