[SDP 3][C13B7EA5-F1B1-4EF2-B816-F9FB167BBD15]ตัวแก้ไขปัญหาชื่อบริการหลัก Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2288402
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ตัวแก้ไขปัญหาชื่อบริการหลักสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 diagnoses และรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น Kerberos โพรโทคอลที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft Dynamics
ข้อมูลเพิ่มเติม
บทความนี้อธิบายข้อมูลที่รวบรวมจากคอมพิวเตอร์เมื่อคุณเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาชื่อบริการหลักสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลที่มีการรวบรวม

ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในแฟ้ม DoubleHopCheck.txt
คำอธิบาย
ชื่อแฟ้ม
 • ข้อมูลบริการโดเมน (AD DS) ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่มีการรวบรวม โดยใช้ Active Directory บริการอินเทอร์เฟซ (ADSI) เช่นบริการหลักชื่อ (SPNs)
 • ชื่อพูลโปรแกรมประยุกต์ที่มีการกำหนดค่าใน Internet Information Services (IIS)
 • ชนิดบัญชี: บัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือบัญชีผู้ใช้
 • ชื่อที่แตกต่าง DS โฆษณา
 • ว่าจะตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ที่เป็น บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อถือได้สำหรับการมอบหมาย
 • ว่าจะตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ที่เป็น บัญชีผู้ใช้ให้ความสำหรับการมอบหมาย
 • SPNs การลงทะเบียนสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องและบัญชีสอดคล้องกัน
 • SPNs ที่ซ้ำกันที่ตรวจพบระหว่างบัญชี

<ComputerName></ComputerName>_DoubleHopCheck.txt
ข้อมูลที่รวบรวมไว้ในรายงานการวินิจฉัย
 • ชื่อพูลโปรแกรมประยุกต์ที่มีการกำหนดค่าใน IIS
 • ชนิดบัญชี: บัญชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือบัญชีผู้ใช้
 • ชื่อที่แตกต่าง DS โฆษณา
 • ว่าจะตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ที่เป็น บัญชีผู้ใช้ที่เชื่อถือได้สำหรับการมอบหมาย
 • ว่าจะตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ที่เป็น บัญชีผู้ใช้ให้ความสำหรับการมอบหมาย
 • SPNs การลงทะเบียนสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องและบัญชีสอดคล้องกัน
 • SPNs ที่ซ้ำกันที่ถูกลบระหว่างบัญชี
 • ค่าการควบคุมบัญชีผู้ใช้จากโฆษณา DS
 • บัญชีที่มี SPN เดียวกันที่ลงทะเบียนไว้สำหรับแต่ละ (นั่นคือ ค่าซ้ำกัน SPN)
ResultReport.xml

ข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากการแฟ้มที่มีการเก็บรวบรวม และแสดงรายการอยู่ใน "ข้อมูลที่มีการรวบรวม" ส่วน การแก้ไขปัญหานี้สามารถตรวจพบหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:
 • Microsoft SharePoint Server รุ่นการสร้าง
 • บทบาทของ SharePoint
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT), คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973559ถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการ Microsoft สนับสนุนการวินิจฉัยเครื่องมือ (MSDT) เมื่อมีใช้กับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
สห plains

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2288402 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 09:43:03 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0, Microsoft Dynamics NAV 2009, Microsoft Dynamics NAV 5.0, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Excel Services in Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB2288402 KbMtth
คำติชม