ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
�สนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่ใช้ร่วมกันหรือเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ
ตัวแก้ไขปัญหา วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการของ Windows Firewall โดยอัตโนมัติ อาจแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้โดยอัตโนมัติตัวแก้ไขปัญหานี้สามารถแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันได้มากมาย เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียกใช้เดี๋ยวนี้หมายเหตุ ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา
อาการ
คุณใช้ไฟล์หรือเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเข้าถึงไฟล์หรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

สาเหตุ
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อการใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกันถูกบล็อกโดย Windows Firewall บนคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

แพ็คเกจ MATS ทำงานอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้
  1. แพ็คเกจ MATS จะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจว่าตรงตามความต้องการต่อไปนี้หรือไม่:
    • คอมพิวเตอร์กำลังใช้ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7
    • Windows Firewall เป็นโปรแกรมไฟร์วอลล์เริ่มต้น
    • การใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกันถูกบล็อกใน Windows Firewall

  2. หากตรงตามความต้องการทั้งหมด ตัวแก้ไขปัญหาจะถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้มีการใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกันหรือไม่
  3. หากคุณคลิก ใช่ ตัวแก้ไขปัญหาจะอนุญาตให้มีการใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกัน หากคุณคลิก ไม่ การใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกันจะยังคงถูกบล็อกอยู่
ปัญหาอื่นๆ ที่แพ็คเกจ MATS แก้ไขได้
2288085 คุณจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยว่า Windows Firewall ถูกปิดแล้ว
2271812 คุณไม่สามารถเปิด Windows Firewall ใน Security Center
2289618 คุณไม่สามารถใช้ Remote Assistance เพื่อเสนอความช่วยเหลือ