ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการตั้งค่าโหมด XP ใน Windows 7 เพื่อเรียกดูเครือข่ายผ่านแบบเครือข่ายของฉัน

อาการ
ฉันต้องใช้โหมด XP ใน Windows 7 เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของฉัน แต่ฉันไม่สามารถค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ใน แบบเครือข่ายของฉัน
การแก้ไข
1. ในหน้าต่าง Windows Virtual PC คลิก การตั้งค่า บนเมนู เครื่องมือ2. คลิก ระบบเครือข่าย ในบานหน้าต่างนำทาง แล้วเลือกอะแดปเตอร์เครือข่ายทางกายภาพ จากนั้นคลิก ตกลง3. ตรวจสอบว่า คุณใช้ชื่อเวิร์กกรุ๊ปที่ถูกต้อง ในสภาพแวดล้อมของ XP แบบเสมือน คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุมคลิก ระบบบนแท็บ ชื่อคอมพิวเตอร์ คลิก เปลี่ยนตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อเวิร์กกรุ๊ปตรงกับชื่อเวิร์กกรุ๊ปของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในเครือข่ายของคุณ ถ้าไม่มี ให้เปลี่ยนชื่อเวิร์กกรุ๊ป4. จากนั้นตรวจสอบว่าที่อยู่ IP อยู่ในส่วนของเครือข่ายเดียวกัน ถ้าคุณไม่ได้ใช้ DHCP ในการรับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ กรุณากำหนดด้วยตนเอง

คลิก เริ่ม และคลิก แผงควบคุม
คลิก การเชื่อมต่อเครือข่ายคลิกขวาที่ การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น จากนั้นคลิก คุณสมบัติคลิก Internet Protocol (TCP/IP) แล้วคลิก คุณสมบัติคลิก ใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ต่อไปนี้ กำหนดที่อยู่ IP ด้วยตนเองจากเซ็กเมนต์ของเครือข่ายเดียวกัน และจากนั้น คลิก ตกลง
เคล็ดลับ:
1. ขอแนะนำว่า คุณสามารถใช้ IP ที่ใช้ร่วมกัน และเริ่มต้น DHCP เพื่อตั้งค่าคอมพิวเตอร์อื่นๆ บนเครือข่าย


2. หากต้องการสอบถามที่อยู่ IP ของเครือข่าย ให้เปิดพร้อมท์คำสั่ง แล้วป้อนคำสั่ง ipconfig