ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาดข้อบทบาทของแอพลิเคชัน sql กับ OLE DB ทรัพยากรร่วมกัน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:229564
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณเปิดใช้งานสำหรับบทบาทแอพลิเคชันของ sql server บนการเชื่อมต่อของออปเจ็กต์ข้อมูล ActiveX ของ Microsoft (ADO) กับ SQL Server คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ SQL Server 7.0:
sp_setapprole มีการเรียกใช้ไม่ถูกต้อง ดูเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ SQL Server 2000 ข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นเป็นดังนี้:
[dbnetlib][ConnectionRead (WrapperRead())]ข้อผิดพลาดของเครือข่ายทั่วไป ตรวจสอบเอกสารประกอบของเครือข่ายของคุณ
ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีเรียก sp_setapprole บนการเชื่อมต่อ ADO ที่ได้ถูกจัดสรรจากพูทรัพยากรของ OLE DB ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ SQLOLEDB หรือ ODBC ของเซิร์ฟเวอร์ SQL โปรแกรมควบคุม

มีข้อจำกัดที่อธิบายไว้ในบทความนี้ยังอยู่ใน.Net SQL Server ผู้ให้บริการข้อมูล และ ใน.Net OLE DB ผู้ให้บริการข้อมูลเมื่อใช้กับผู้ที่ SQLOLEDB OLE DB ให้ เมื่อคุณพยายามที่จะตั้งค่าบทบาทของแอพลิเคชันสำหรับการเชื่อมต่อที่มีลากจากประเภทการเชื่อมต่อ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของเครือข่ายทั่วไป
สาเหตุ
ไม่ในการออกแบบปัจจุบัน หลังจากที่เปิดใช้งานบนการเชื่อมต่อไคลเอนต์กับ SQL Server บทบาทของแอพลิเคชันคุณสามารถรีเซ็ตบริบทการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้สิ้นสุดเซสชันของ SQL Server และ disconnects จากเซิร์ฟเวอร์ เซสชันที่ไม่ได้ reusable อย่างไรก็ตาม OLE DB ทรัพยากรร่วมกันกลับปิดการเชื่อมต่อไปพู และข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อถูก reused และแอพลิเคชันไคลเอนต์พยายามตั้งค่าบริบทการรักษาความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ โดย sp_setapprole เรียกอีกครั้ง
การหลีกเลี่ยงปัญหา
วิธีแก้ปัญหาที่พร้อมใช้งานเท่านั้นที่มีการ ปิดใช้งาน OLE DB ทรัพยากร Pooling ซึ่ง ADO ใช้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถทำได้ โดยการเพิ่ม "บริการ OLE DB =-2 " กับสายอักขระการเชื่อมต่อ ADO ตามที่แสดงต่อไปนี้:
'For SQLOLEDB provider 'strConnect = "Provider=SQLOLEDB;server=SQL7Web;OLE DB Services = -2;uid=AppUser;pwd=AppUser;initial catalog=northwind"' For MSDASQL provider 'strConnect = "DSN=SQLNWind;UID=Test;PWD=Test; OLE DB Services= -2"				

Pooling สามารถปิดใช้งานสำหรับ.Net SQL Server ข้อมูลผู้ให้บริการ โดยการเพิ่ม " Pooling =เท็จ" กับสายอักขระการเชื่อมต่อได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสต่อไปนี้ reproduces ข้อผิดพลาด:
Private Sub Command2_Click() Dim adoCn1 As ADODB.Connection Dim adoCn2 As ADODB.Connection Set adoCn1 = GetConnection  Set adoCn2 = GetConnection Set adoCn2 = Nothing Set adoCn2 = GetConnection Set adoCn2 = Nothing Set adoCn2 = GetConnection  'Gives errors for both SQLOLEDB and ODBC Set adoCn2 = NothingEnd SubPrivate Function GetConnection() As ADODB.Connection Dim cn As ADODB.Connection Dim sSQL As String Dim strConnect As String Set cn = New ADODB.Connection 'For OLE DB provider strConnect = "Provider=SQLOLEDB;server=myServer;uid=AppUser;pwd=AppUser;initial catalog=northwind"'Turn off Pooling ( all other services are enabled )'strConnect = "Provider=SQLOLEDB;server=myServer;OLE DB Services= -2;uid=AppUser;pwd=AppUser;initial catalog=northwind"  'For ODBC driver 'strConnect = "DSN=SQLNWind;UID=Test;PWD=Test; "'Turn off Pooling'strConnect = "DSN=SQLNWind;UID=Test;PWD=Test; OLE DB Services= -2"cn.ConnectionString = strConnectcn.Open  sSQL = "sp_setapprole 'order_entry', 'password'" cn.Execute sSQL Set GetConnection = cnEnd Function				

อ้างอิง:

สมุดบัญชี SQL แบบออนไลน์ หัวข้อ: "แอพลิเคชันความปลอดภัยและแอพลิเคชันบทบาท"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดการใช้งานของบริการ OLE DB ดูบทความด้านเทคนิคส่วน "รวมในใน Microsoft Data Access ประกอบ พร้อมใช้งานในแบบออนไลน์ของ MSDN:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานบริการ OLE DB ให้ดูที่แฟ้ม OLE DB Readme.txt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 229564 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:13:43 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7

  • kbnosurvey kbarchive kbpending kbprb kbmt KB229564 KbMtth