ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณได้รับข้อความแสดง "ระบบเกิดข้อผิดพลาด 87 พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง"ข้อผิดพลาดบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows NT

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:229764
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง MS-DOS บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT กับตัวประมวลผล Alpha:
NET PRINT //SERVER PrintJobID# /delete				
แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของระบบ 87 เกิดขึ้น พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง
ข้อผิดพลาด 87 สามารถต่อไปนี้:
การสิ้นสุดของเทป (จุดสิ้นสุดของเทปเมื่อไม่ได้ที่คาดไว้) จากอุปกรณ์: ชื่อ
[QIC117]
ใช้เทปแตกต่างกัน

ข้อผิดพลาด 87 เกิดเพิ่ม 'ชื่อผู้ใช้' ข้อมูลผู้ใช้:
[PORTUAS]

ข้อผิดพลาด 87 บ่งชี้ว่า PortUAS พบพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง ฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้อาจเสียหาย
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ข้อผิดพลาด 87 เกิดการเปลี่ยนแปลง 'ชื่อผู้ใช้' ข้อมูลผู้ใช้:
[PORTUAS]

ข้อผิดพลาด 87 บ่งชี้ว่า PortUAS พบพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง ฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้อาจเสียหาย
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

ข้อผิดพลาดในการเพิ่มข้อมูลของการ์ดเชื่อมต่อกับรีจิสทรี
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละราย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
  • 152734 วิธีการขอรับเซอร์วิสแพคล่าสุดของ Windows NT 4.0
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละราย ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการสมบูรณ์ของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน กรุณาไปอยู่ดังต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน" ก่อนแก้ไขปัญหานี้ใน Windows NT เวอร์ชั่น 4.0 Service Pack 5 ครั้ง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ