root hint ของเซิร์ฟเวอร์ DNS และหน้า forwarder ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:229840
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
ไคลเอนต์ที่ใช้ DNS เซิร์ฟเวอร์อาจไม่สามารถเข้าถึงโฮสต์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณพยายามกำหนดค่าคำแนะนำรากหรือ forwarders ในเซิร์ฟเวอร์ DNS ตัวเลือกสำหรับรายการเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน
สาเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ DNS ทำงานของเป็นเซิร์ฟเวอร์รากถ้ามีอยู่ในโซนที่ชื่อว่า "ด้วย" บนเซิร์ฟเวอร์ "ด้วย" เขตบ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์รากที่ระดับบนสุด เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์รากอยู่ที่ด้านบนของลำดับชั้นของ DNS จะไม่สามารถกำหนดค่าการส่งต่อ และไม่ต้องใช้คำแนะนำราก

เมื่อคุณรันตัว Active Directory ติดตั้งช่วย (Dcpromo.exe), คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และกำหนดค่าโซนการค้นหาแบบล่วงหน้า ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่า TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ และกำหนดว่า มีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ใด ๆ ถ้าใช่ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งไดเรกทอรี Active queries สำหรับเซิร์ฟเวอร์ราก ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ใด ๆ ที่ใช้ ตัวช่วยสร้าง queries เซิร์ฟเวอร์รากที่ระบุไว้ในแฟ้ม Cache.dns (อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ root) ถ้าตัวช่วยสร้างไม่สามารถติดต่อใด ๆ เซิร์ฟเวอร์ราก คุณสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์เฉพาะที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ราก และสร้างการ "ด้วย" เขต
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปฏิบัติดังนี้:
  1. ลบการ "ด้วย" โซน โดยใช้ตัวจัดการ DNS หรือพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
    /ZoneDelete dnscmd / DsDel
    หมายเหตุ:กระบวนการ/ DsDelสวิตช์ถูกต้องถ้าโซนถูกรวมเข้ากับ Active Directory
  2. คลิกขวาชื่อของเซิร์ฟเวอร์ DNS และจากนั้น คลิกฟื้นฟูเมื่อต้องการฟื้นฟูหน้าจอ คำแนะนำรากและ forwarders จะเปิดใช้งานในขณะนี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 229840 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:16:03 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbenv kbprb kbmt KB229840 KbMtth
คำติชม