ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คุณกำลังซ้ำ ๆ กันได้รับการพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวของอัตราแลกเปลี่ยนหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ Lync

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2298541
ปัญหา
หลังจากที่คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ Skype สำหรับ Online(formerly Lync Online) ธุรกิจ โดยใช้ Lync 2010 หรือ Lync 2013 คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
 • คุณได้รับข้อความใน Lync ที่ระบุว่า จะไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Exchange
 • คุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อไปยัง Exchange ซ้ำ ๆ
 • นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:

  ข้อมูลประจำตัวจำเป็น

  ภาพหน้าจอ

หมายเหตุ ข้อความที่คุณได้รับอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการบริการ Lync กำลังพยายามเชื่อมต่อไป คุณอาจได้รับพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวเมื่อ Lync พยายามเชื่อมต่อไปยังบริการต่อไปนี้:
 • ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างและปฏิทินจาก Outlook
 • อัตราแลกเปลี่ยนเว็บเซอร์วิส (EWS)
 • บริการ กลุ่มการตอบสนอง
 • บริการสมุดรายชื่อ

โซลูชัน
ปัญหานี้เกิดขึ้นจากสาเหตุหลาย ๆ ประการ และในบางสถานการณ์ เป็นลักษณะการทำงานที่คาดไว้ Lync โดยทั่วไปจะพร้อมท์ให้คุณใส่ข้อมูลประจำตัวเฉพาะหลัง จากที่คุณกำลังลงชื่อเข้าใช้ และจะต้องเชื่อมต่อกับการบริการภายนอกเช่นบริการ Microsoft Exchange ว่าง/หรือบริการแลกเปลี่ยนปฏิทิน ถ้า Lync จะพร้อมท์ให้คุณใส่ข้อมูลประจำตัวหลังจากนั้นได้ทำหลาย ๆ ครั้งต่อไป มีอยู่อาจมีปัญหา กับ Outlook หรือบริการตามอัตราแลกเปลี่ยน

วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ใช้ Lync

ถ้าไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีกำลังบล็อกการ Lync เชื่อมต่อไปยัง EWS คุณอาจพบอาการต่าง ๆ เช่นการร้องขอข้อมูลประจำตัวซ้ำ เก่าอยู่สมุดบัญชีบริการ (ABS), และปัญหาสถานะว่าง/ไม่ว่าง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบว่า ผู้ใช้มีใน Internet Explorer การกำหนดค่าพร็อกซีที่ถูกต้อง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกInternet Optionsคลิกการเชื่อมต่อแล้ว คลิกการตั้งค่า LAN.
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวเลือกการตั้งค่าตรวจหาอัตโนมัติ ถ้าองค์กรของคุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลเฉพาะสำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หรือสคริปต์การกำหนดค่าอัตโนมัติ ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
 4. เริ่มใหม่ทั้ง Internet Explorer และ Lync เพื่อตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ เข้าไปในส่วนถัดไป

Lync ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Outlook หรือ EWS

ถ้า Lync ไม่รวมโดยอัตโนมัติกับ Outlook, Lync พร้อมท์ให้คุณใส่ข้อมูลประจำตัวก่อนซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อไปยัง Outlook เพื่อดึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างและปฏิทิน หากคุณได้รับพร้อมท์ซ้ำ ๆ กันหลังจากที่คุณป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณ ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2436962"มีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Microsoft Office Outlook " เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์
ถ้า Lync ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติกับ EWS, Lync พร้อมท์ให้คุณใส่ข้อมูลประจำตัวก่อนซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึง Url EWS ถ้าคุณจะยังคงได้รับการพร้อมท์หลังจากที่คุณป้อนข้อมูลประจำตัวของคุณ ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2787614ประวัติการสนทนา บัตรผู้ติดต่อ ว่าง/ไม่ว่าง และข้อมูลสำนักงานจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อ Lync ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Exchange
Ifyou กำลังซ้ำ ๆ กันได้รับการพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณ หรือได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Access Denied" ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2630976 ข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" หรือผู้ใช้เป็นซ้ำ ๆ พร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับ Office 365 โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ไคลเอ็นต์ rich


วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ดูแล Lync

Lync ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Outlook หรือ EWS

ถ้าไม่มี orEWS เซิร์ฟเวอร์ Exchange ซึ่งทำให้ Lync อย่างต่อเนื่องพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวได้เนื่องจากไม่สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนสำหรับการรับรองความถูกต้อง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดตรวจสอบว่า Outlook ต้องมีการเชื่อมต่อไปยังกล่องจดหมาย ถ้า Outlook ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Exchange แก้ปัญหาเป็นประเด็นเชื่อมต่ออัตราแลกเปลี่ยน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2787614ประวัติการสนทนา บัตรผู้ติดต่อ ว่าง/ไม่ว่าง และข้อมูลสำนักงานจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อ Lync ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Exchange
ถ้าไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีทำให้ Lync การเชื่อมต่อกับ EWS คุณอาจพบอาการต่าง ๆ เช่นการร้องขอข้อมูลประจำตัวซ้ำ ABS เก่าแล้ว และปัญหาสถานะว่าง/ไม่ว่าง

พอร์ต 443, 5060 และ 5061 ต้องเปิดไฟร์วอลล์ และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้การรับส่งข้อมูลผ่านได้อย่างอิสระ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาไฟร์วอลล์หรือพร็อกซีในสภาพแวดล้อมของ Office 365 ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
2409256 คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจออนไลน์ หรือคุณลักษณะบางอย่างไม่ทำ งาน เนื่องจากไฟร์วอลล์ในสถานบล็อกการเชื่อมต่อ

ยังคงต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2298541 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/01/2015 14:45:00 - ฉบับแก้ไข: 21.0

Skype for Business Online, Microsoft Lync 2010, Microsoft Lync 2013

 • o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2298541 KbMtth