การใช้ Repadmin.exe การแก้ไขปัญหาการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:229896
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Repadmin.exe คือ เครื่องมือของ Microsoft Windows 2000 Kit ทรัพยากรที่พร้อมใช้งานในโฟลเดอร์'เครื่องมือสนับสนุน'บนซีดีรอม Windows 2000 command-line อินเทอร์เฟซสำหรับการจำลองแบบ Active Directory ได้ เครื่องมือนี้ให้อินเทอร์เฟซที่มีประสิทธิภาพใน workings inner การจำลองแบบ Active Directory และเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ บทความนี้อธิบายการใช้เครื่องมือ Repadmin.exe พื้นฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
พิมพ์repadminที่พรอมต์คำสั่งแสดงรายการสวิตช์ดังต่อไปนี้:
Usage: repadmin <cmd> <args> [/u:{domain\\user}] [/pw:{password|*}]Supported <cmd>s & args:   /sync <Naming Context> <Dest DSA> <Source DSA UUID> [/force] [/async      [/full] [/addref] [/allsources]   /syncall <Dest DSA> [<Naming Context>] [<flags>]   /kcc [DSA] [/async]   /bind [DSA]   /propcheck <Naming Context> <Originating DSA Invocation ID>     <Originating USN> [DSA from which to enumerate host DSAs]   /getchanges NamingContext [SourceDSA] [/cookie:<file>]   /getchanges NamingContext [DestDSA] SourceDSAObjectGuid     [/verbose] [/statistics]   /showreps [Naming Context] [DSA [Source DSA objectGuid]] [/verbose]     [/unreplicated] [/nocache]   /showvector <Naming Context> [DSA] [/nocache]   /showmeta <Object DN> [DSA] [/nocache]   /showtime <DS time value>   /showmsg <Win32 error>   /showism [<Transport DN>] [/verbose] (must be executed locally)   /showsig [DSA]   /showconn [DSA] [Container DN | <DSA guid>] (default is local site)   /showcert [DSA]   /queue [DSA]   /failcache [DSA]   /showctx [DSA] [/nocache]Note:- <Dest DSA>, <Source DSA>, <DSA> : Names of the appropriate servers    <Naming Context> is the Distinguished Name of the root of the NC       Example: DC=My-Domain,DC=Microsoft,DC=Com					
ตัวอย่างเช่น การกำหนดตัวควบคุมโดเมนที่มีการจำลองแบบมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้
repadmin /showmeta " CN = larryli, OU = DesignTeam, OU =พัฒนา DC = ntbeta, DC = microsoft, DC = com"ชื่อของ DC
โดย:ชื่อของ DCชื่อโฮสต์ของตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้องการตรวจสอบพารามิเตอร์การจำลองแบบแล้ว

ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้จะเหมือนกับข้อความ:
Loc.USN Originating DSA Org.USN Org.Date/Time  Ver Attribute--------------------------------------------------------------------------1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectClass1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 cn1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sn1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 c1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 l1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 st1706   Luxembourg\EMBY 1706 1999-04-23 15:38.39 1 title1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 2 description1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 postalCode1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 physDevOffName1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 telephoneNumber1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 givenName1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 instanceType1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 whenCreated1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 displayName1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 1 streetAddress1776   Luxembourg\EMBY 1776 1999-04-23 16:32.44 2 NTSecurityDescriptor1851   Luxembourg\EMBY 1851 1999-04-23 17:06.09 2 wWWHomePage1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 name1649   Luxembourg\EMBY 1649 1999-04-23 15:29.38 3 userAccountControl1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 codePage1668   Luxembourg\EMBY 1668 1999-04-23 15:37.12 2 countryCode1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 2 homeDirectory1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 2 homeDrive1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 dBCSPwd1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 scriptPath1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 logonHours1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 userWorkstations1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 unicodePwd1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 ntPwdHistory1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 pwdLastSet1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 primaryGroupID1643   Luxembourg\EMBY 1643 1999-04-23 15:29.37 1 supplmntlCredentials1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 userParameters1669   Luxembourg\EMBY 1669 1999-04-23 15:37.12 2 profilePath1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectSid1776   Luxembourg\EMBY 1776 1999-04-23 16:32.44 1 adminCount1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 comment1640   Luxembourg\EMBY 1640 1999-04-23 15:29.37 1 accountExpires1641   Luxembourg\EMBY 1641 1999-04-23 15:29.37 2 lmPwdHistory1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sAMAccountName1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 sAMAccountType1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 userPrincipalName1704   Luxembourg\EMBY 1704 1999-04-23 15:38.19 1 userSharedFolder1639   Luxembourg\EMBY 1639 1999-04-23 15:29.37 1 objectCategory1667   Luxembourg\EMBY 1667 1999-04-23 15:37.12 1 mail1705   Luxembourg\EMBY 1705 1999-04-23 15:38.39 1 homePhone					
โดยการเรียกใช้คำสั่งนี้ให้กับแต่ละตัวควบคุมโดเมน ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดมีค่าการจำลองแบบแล้วเดียวกันหรือไม่ ถ้าตัวควบคุมโดเมนที่ระบุไม่มีค่าเดียวกัน และการเปลี่ยนแปลงที่ทำบางครั้งที่แล้ว คุณสามารถเริ่มการ investigating ทำไมคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 229896 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:16:46 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbtshoot kbmt KB229896 KbMtth
คำติชม