ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อไคลเอนต์ Outlook 2003 คุณได้พยายามเปิดปฏิทินที่ใช้ร่วมกันหลายใน Exchange Server 2010: "การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ในข้อความพร้อมใช้งาน outlook ต้องเป็นแบบออนไลน์ หรือเชื่อมต่ออยู่กับดำเนินการกระทำนี้"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2299468
อาการ
เมื่อไคลเอนต์ Microsoft Office Outlook 2003 พยายามที่จะเปิดปฏิทินที่ใช้ร่วมกันหลายกล่องจดหมายอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ในข้อความพร้อมใช้งาน outlook ต้องออนไลน์ หรือการเชื่อมต่ออยู่กับดำเนินการกระทำนี้

ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้น ในไคลเอนต์ Microsoft Office Outlook 2007 หรือ ในไคลเอนต์รุ่นใหม่กว่า และ ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นถ้าคุณย้ายกล่องจดหมายของเป้าหมายไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server รุ่นก่อนหน้านี้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการอ้างอิงของ Outlook 2003 บนการอ้างอิงการสนับสนุนฐานข้อมูลของกล่องจดหมาย ซึ่งไม่สนับสนุนใน Exchange Server 2010 อ้างไคลเอนต์ outlook 2003 ต้องเดี๋ยวนี้อิงบริการ Exchange Server 2010 สมุดรายชื่อเมื่อเปิดปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อต้องการให้การเชื่อมต่อของ Outlook 2003 ได้ง่ายขึ้นทำให้เสร็จสมบูรณ์ เราต้องเปลี่ยนชื่อของเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายการกำหนดลักษณะที่ปรากฏของการเชื่อมต่อกับกล่องจดหมายที่แตกต่างกันในเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน เฉพาะบริการ AddressBook understands นี้ชื่อของเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่ถูกเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ไคลเอนต์ที่มีความพยายามที่เชื่อมต่อโดยตรงไปยัง Active Directory จะล้มเหลวในการสร้างการเชื่อมต่อ

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการใช้กล่องจดหมายของผู้รับมอบสิทธิ์หลาย ไคลเอ็นต์ที่เข้าถึงบริการของสมุดที่อยู่จะถึงมีข้อจำกัดของจำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อผู้ใช้เดี่ยวใด ๆ สามารถมีได้ นี่ exhausts จำนวนสูงสุดของการเชื่อมต่อที่มีอยู่ (20) ระบุไว้ โดยค่าเริ่มต้นการควบคุมปริมาณนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกล่องจดหมายของผู้ใช้

ในสถานการณ์เช่นนี้ ไคลเอนต์ Outlook 2007 และไคลเอนต์รุ่นใหม่กว่าไม่เปิดหลายการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างนโยบายการควบคุมปริมาณแบบกำหนดเอง โดยใช้ค่าเพิ่มขึ้นสำหรับ RCAMaxConcurrency เชื่อมโยงนโยบายการควบคุมปริมาณนี้แบบกำหนดเองไปยังกล่องจดหมายที่ต้องให้เครื่องไคลเอนต์ Outlook 2003 เพื่อเปิดปฏิทินที่ใช้ร่วมกันหลาย งานแล้ว

หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง รอสำหรับการจำลองแบบ Active Directory เพื่อเสร็จสิ้น โดยค่าเริ่มต้น นโยบายการควบคุมปริมาณควรใช้หลังจาก 15 นาที เมื่อต้องการนำไปใช้ทันที เริ่มบริการ Microsoft Exchange RPC Client Access บนไคลเอนต์การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ (CAS)

หมายเหตุ:ค่าการ RCAMaxConcurrency 100 ไม่เพียงพอในกรณีที่ทั่วไปที่ Outlook 2003 ได้เพื่อเปิดปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน 29 ค่านี้อาจต้องจะเพิ่ม ขึ้นอยู่กับที่มีการติดตั้งโปรแกรม Outlook เพิ่มเติม

สิ่งสำคัญExchange Server 2010 รุ่นเดิมช่วยให้เป็นค่าพารามิเตอร์ที่สูงสุดสำหรับ RCAMaxConcurrency 100 exchange Server 2010 Service Pack 1 เพิ่มค่าสูงสุดสำหรับ RCAMaxConcurrency ถึง 2147483647

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างนโยบายการควบคุมปริมาณใหม่ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมปริมาณ Exchange Server 2010 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

>