ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

FIX: ความเสียหายฮีปเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 Service Pack 2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2300599
อาการ
สมมติว่า คุณมีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้รูปแบบต่อไปนี้เพื่อที่ส่งธุรกรรมไปยังฐานข้อมูล SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 Service Pack 2:

using (SqlCeTransaction transaction = connection.BeginTransaction(IsolationLevel.Serializable)) {... transaction.Commit(CommitMode.Deferred); }
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมประยุกต์อาจมีปัญหาเป็นระยะ ๆ ได้

สาเหตุ
ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดใน SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 ในบางสถานการณ์ คลาภายใน System.Data.SqlServerCe.Accessor อาจพบกับฮีปเกิดความเสียหายได้
การแก้ไข
hotfix ที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 Service Pack 2.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2289547การปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 Service Pack 2
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับชั้น SqlCeTransaction แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:


สถานะ
Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

reamTracker.init();