ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ข้อยกเว้น Dr. Watson (0x80000003)

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:230176
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามเรียกใช้โปรแกรม อาจจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด Dr. Watson ดังต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์ และกำลังมีสร้างล็อกข้อผิดพลาดของโปรแกรมประยุกต์

<Program.exe></Program.exe>
ข้อยกเว้น: จุด hardcoded-เปลี่ยน (0x80000003), ที่อยู่: 0x77f76274
โดยที่<Program.exe>คือ ชื่อของแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรม ค่าที่อยู่อาจจะแตกต่างกัน</Program.exe>
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าโปรแกรมทำให้การร้องขอสำหรับหน่วยความจำที่มีค่าสถานะ MEM_TOP_DOWN ที่กำหนด ตัวชี้ไม่ถูกต้องอาจถูกส่งกลับ ทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ Dr. Watson
การแก้ไข
เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละตัว สำหรับข้อมูลในการได้รับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
  • 152734 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ windows nt 4.0
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน กรุณาไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Windows NT 4.0 ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows NT 4.0 Service Pack 5 ครั้งแรก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ