ใช้วัตถุนโยบายกลุ่มเพื่อซ่อนไดรฟ์ที่ระบุ

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:231289
สรุป
มีวัตถุนโยบายกลุ่มใน Windows ไม่มีตัวเลือกที่ "ซ่อนไดรฟ์เหล่านี้ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์ของฉัน" ที่ช่วยให้คุณซ่อนไดรฟ์ที่ระบุ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจำเป็นเพื่อซ่อนเฉพาะไดรฟ์บางอย่าง แต่คงการเข้าถึงที่ผู้อื่น

เจ็ดตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับการจำกัดการเข้าถึงไดรฟ์ได้ คุณสามารถเพิ่มข้อจำกัดอื่น ๆ ได้ โดยการปรับเปลี่ยนแฟ้ม System.adm สำหรับนโยบายเริ่มต้นของโดเมนหรือใด ๆ แบบกำหนดเอง Group Policy Object (GPO) การเลือกการเริ่มต้นเจ็ดได้แก่:
 • จำกัด A, B, C และ D ไดรฟ์เท่านั้น
 • จำกัด A, B และ C ไดรฟ์เท่านั้น
 • จำกัด A และ B ไดรฟ์เท่านั้น
 • จำกัดไดรฟ์ทั้งหมด
 • จำกัดไดรฟ์ C เท่านั้น
 • จำกัดไดรฟ์ D เท่านั้น
 • ไม่จำกัดไดรฟ์
Microsoft ไม่แนะนำการเปลี่ยนแปลงแฟ้ม System.adm แต่แทนการสร้างไฟล์.adm ใหม่ และการนำเข้า.adm นี้ไปยังวัตถุนโยบายกลุ่ม เหตุผลคือ ว่า ถ้าคุณใช้การเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้ม system.adm เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจได้รับแทนถ้า Microsoft ออกแฟ้ม system.adm ใน Service Pack รุ่นใหม่

whitepaper "ใช้รีจิสทรีโดยใช้นโยบายกลุ่มสำหรับแอปพลิเคชัน" อธิบายถึงวิธีการเขียนแฟ้ม.ADM แบบกำหนดเอง เมื่อต้องการดู whitepaper นี้ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของแฟ้ม System.adm สำหรับนโยบายโดเมนเป็นค่าเริ่มต้นคือ:
%SystemRoot%\Sysvol\Sysvol\YourDomainName\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Adm\System.adm
เนื้อหาของโฟลเดอร์เหล่านี้ถูกจำลองแบบทั่วทั้งโดเมน โดยบริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS) โปรดสังเกตว่า โฟลเดอร์ Adm และเนื้อหาจะไม่บรรจุจนกว่านโยบายเริ่มต้นของโดเมนถูกโหลดเป็นครั้งแรก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้สำหรับค่าเริ่มต้นเจ็ดอย่างใดอย่างหนึ่ง:
 1. เริ่มการทำงาน'คอนโซลการจัดการของ Microsoft ' ในการส่วนควบคุมเมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 2. เพิ่มนโยบายกลุ่มสแน็ปอินสำหรับนโยบายเริ่มต้นของโดเมน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเรียกดูเมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกกลุ่ม Policy Object (GPO) ค่าเริ่มต้นวัตถุนโยบายกลุ่มคือ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถเพิ่ม gpo สำหรับพาร์ติชันโดเมนอื่น (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรหน่วย)
 3. เปิดในหัวข้อต่อไปนี้:การกำหนดค่าผู้ใช้,แม่แบบการดูแลระบบ,คอมโพเนนต์ของ windowsและwindows Explorer.
 4. คลิกซ่อนไดรฟ์เหล่านี้ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์ของฉัน.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นซ่อนไดรฟ์เหล่านี้ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์ของฉันกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกตัวเลือกที่เหมาะสมในกล่องแบบหล่นลง
การตั้งค่าเหล่านี้เอาไอคอนแสดงฮาร์ดดิสก์ที่เลือกจาก คอมพิวเตอร์ของฉัน Windows Explorer และ ตำแหน่งของเครือข่ายของฉัน นอกจากนี้ ไดรฟ์เหล่านี้ไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบที่เปิดของโปรแกรมใด ๆ

นโยบายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันบางไดรฟ์ รวมทั้งฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ จาก misuse คุณยังสามารถใช้การโดยตรงให้บันทึกงานของพวกเขาไปยังไดรฟ์ที่กำหนดผู้ใช้

เมื่อต้องการใช้นโยบายนี้ เลือกไดรฟ์หรือชุดของไดรฟ์ในกล่องแบบหล่นลง เมื่อต้องการแสดงไดรฟ์ทั้งหมด (ซ่อน none), การปิดการใช้งานนโยบายนี้ หรือคลิกการไม่จำกัดไดรฟ์ตัวเลือก

ไม่นโยบายนี้ป้องกันผู้ใช้จากการใช้โปรแกรมอื่น ๆ สามารถเข้าถึงภายในเครื่องและไดรฟ์เครือข่าย หรือป้องกันไม่ให้ออกจากการดู และเปลี่ยนแปลงลักษณะของไดรฟ์ โดยใช้สแนปอินการจัดการดิสก์

ค่าเริ่มต้นจะไม่เฉพาะค่าที่คุณสามารถใช้ ด้วยการแก้ไขแฟ้ม System.adm คุณสามารถเพิ่มค่าที่กำหนดเองของคุณเอง นี้คือส่วนของ System.adm การแก้ไข:
POLICY !!NoDrives  EXPLAIN !!NoDrives_Help   PART !!NoDrivesDropdown     DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED     VALUENAME "NoDrives"     ITEMLIST        NAME !!ABOnly      VALUE NUMERIC 3        NAME !!COnly      VALUE NUMERIC 4        NAME !!DOnly      VALUE NUMERIC 8        NAME !!ABConly     VALUE NUMERIC 7        NAME !!ABCDOnly     VALUE NUMERIC 15        NAME !!ALLDrives    VALUE NUMERIC 67108863                                 ;low 26 bits on (1 bit per drive)        NAME !!RestNoDrives   VALUE NUMERIC 0 (Default)     END ITEMLIST   END PART         END POLICY[strings]ABCDOnly="Restrict A, B, C and D drives only"ABConly="Restrict A, B and C drives only"ABOnly="Restrict A and B drives only"ALLDrives="Restrict all drives"COnly="Restrict C drive only"DOnly="Restrict D drive only"RestNoDrives="Do not restrict drives"				
ส่วน [สตริงการ] เป็นตัวแทนการแทนค่าที่แท้จริงในกล่องแบบหล่นลง

นโยบายนี้แสดงเฉพาะไดรฟ์ที่ระบุไว้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คีย์รีจิสทรีที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายนี้ใช้เลขฐานสิบที่สอดคล้องกับบิต 26 ไบนารีสาย ด้วยบิตแต่ละแทนตัวอักษรไดรฟ์:
11111111111111111111111111ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA				
การกำหนดค่านี้สอดคล้องกับ 67108863 ในจุดทศนิยม และซ่อนทุกไดรฟ์ ถ้าคุณต้องการซ่อนไดรฟ์ C บิตที่ต่ำสุดอื่นที่ทำให้เป็น 1 และจากนั้น แปลงสายอักขระแบบไบนารีฐานสิบ

คุณไม่จำเป็นในการสร้างตัวเลือกที่จะแสดงไดรฟ์ทั้งหมด เนื่องจากการล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายลบ "NoDrives" รายการทั้งหมด และไดรฟ์ทั้งหมดจะแสดงโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการกำหนดค่านโยบายนี้จะแสดงชุดของไดรฟ์ที่ต่างกัน สร้างสตริงที่ไบนารีที่เหมาะสม แปลงเป็นจุดทศนิยม และเพิ่มรายการใหม่ไปยังส่วน ITEMLIST กับรายการ [สตริงการ] ที่สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการซ่อนไดรฟ์ L, M, N และ O สร้างสายอักขระต่อไปนี้
00000000000111100000000000ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA				
และแปลงเป็นเลขฐานสิบ สายอักขระนี้ไบนารีแปลง 30720 ในเลขฐานสิบ เพิ่มบรรทัดนี้ไปยังส่วน [สตริงการ] ในแฟ้ม System.adm:
LMNO_Only="Restrict L, M, N and O drives only"				
Add this entry in the ITEMLIST section above and save the System.adm file.
NAME !!LMNO_Only     VALUE NUMERIC 30720				
This creates an eighth entry in the drop-down box to hide drives L, M, N, and O only. Use this method to include more values in the drop-down box. The modified section of the System.adm file appears as follows:
POLICY !!NoDrives  EXPLAIN !!NoDrives_Help   PART !!NoDrivesDropdown     DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED     VALUENAME "NoDrives"     ITEMLIST        NAME !!ABOnly      VALUE NUMERIC 3        NAME !!COnly      VALUE NUMERIC 4        NAME !!DOnly      VALUE NUMERIC 8        NAME !!ABConly     VALUE NUMERIC 7        NAME !!ABCDOnly     VALUE NUMERIC 15        NAME !!ALLDrives    VALUE NUMERIC 67108863                                 ;low 26 bits on (1 bit per drive)        NAME !!RestNoDrives   VALUE NUMERIC 0 (Default)              NAME !!LMNO_Only    VALUE NUMERIC 30720     END ITEMLIST   END PART         END POLICY[strings]ABCDOnly="Restrict A, B, C and D drives only"ABConly="Restrict A, B and C drives only"ABOnly="Restrict A and B drives only"ALLDrives="Restrict all drives"COnly="Restrict C drive only"DOnly="Restrict D drive only"RestNoDrives="Do not restrict drives"LMNO_Only="Restrict L, M, N and O drives only"				
This [strings] section represents substitutions of the actual values in the drop-down box.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
230263HOW TO: Create custom MMC snap-in tools using Microsoft Management Console

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 231289 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/08/2011 21:58:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbenv kbinfo kbmt KB231289 KbMtth
คำติชม