ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการที่เผยแพร่โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ MSI กับแฟ้ม.zap

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:231747
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการที่เผยแพร่โปรแกรมที่ไม่ติดตั้งของกับ Microsoft Installer (MSI)โปรแกรมของ MSI ไม่สามารถเผยแพร่ไปยังผู้ใช้เท่านั้น และมีการติดตั้งโดยใช้โปรแกรมติดตั้งของตนเองที่มีอยู่ เนื่องจากโปรแกรมที่ไม่ใช่ของ MSI ใช้โปรแกรมติดตั้งของตนเองที่มีอยู่ โปรแกรมเหล่านี้ไม่สามารถ:
 • ใช้ประโยชน์จากการยกระดับสิทธิ์สำหรับการติดตั้ง
 • สามารถติดตั้งในการใช้ครั้งแรกของซอฟต์แวร์
 • ติดตั้งคุณลักษณะในการใช้คุณลักษณะแรก
 • ย้อนกลับการดำเนินการไม่สำเร็จ (ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซม หรือลบ), หรือใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะอื่น ๆ ของของ MSI
การเผยแพร่โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ MSI คุณจำเป็นต้องสร้างแฟ้ม.zap สำหรับโปรแกรมก่อน

การสร้าง.Zap แฟ้ม

สร้างแฟ้ม.zap สำหรับโปรแกรมนั้นขึ้นอยู่กับแฟ้มตัวอย่างต่อไปนี้:
[Application]; Only FriendlyName and SetupCommand are required,; everything else is optional.; FriendlyName is the name of the program that ; will appear in the software installation snap-in ; and the Add/Remove Programs tool.; REQUIREDFriendlyName = "Microsoft Excel 97"; SetupCommand is the command line used to ; run the program's Setup. With Windows Server 2003 ; and later you must specify the fully qualified ; path containing the setup program. ; Long file name paths need to be quoted. For example: ; SetupCommand = "\\server\share\long _ ; folder\setup.exe" /unattend ; REQUIRED SetupCommand = "\\server\share\setup.exe"; Version of the program that will appear ; in the software installation snap-in and the ; Add/Remove Programs tool. ; OPTIONALDisplayVersion = 8.0; Version of the program that will appear ; in the software installation snap-in and the ; Add/Remove Programs tool. ; OPTIONAL Publisher = Microsoft				

การเผยแพร่โปรแกรม

 1. ในการกำหนดค่าผู้ใช้คลิกขวาการติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว คลิกใหม่.
 2. คลิกแพคเกจ.
 3. พิมพ์พาธไปยังโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม.zap
 4. คลิกOPEN.
 5. ในการแฟ้มของชนิดกล่อง คลิกแพคเกจของโปรแกรมประยุกต์ระดับลง ZAW (* .zap).
 6. คลิกแฟ้ม.zap และจากนั้น คลิกOPEN.
 7. คลิกเผยแพร่แล้ว คลิกตกลง.
ข้อมูลอ้างอิง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ