วิธีการสร้างแผ่น Emergency Repair Disk ใน Windows 2000

บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผ่น Emergency Repair Disk (ERD) ใน Windows 2000 สำหรับใช้กับกระบวนการซ่อมแซมของ Windows 2000
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อต้องการสร้าง ERD
  1. ให้คลิกที่ เริ่ม เลือก โปรแกรม เลือก เบ็ดเตล็ด เลือก เครื่องมือสำหรับระบบ แล้วคลิก สำรองข้อมูล
  2. ในเมนู เครื่องมือ คลิก สร้าง Emergency Repair Disk
คุณสามารถใช้ ERD สำหรับการทำงานซ่อมแซมต่อไปนี้
  • ตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นระบบ
  • ตรวจสอบแฟ้มระบบ Windows 2000 และแทนที่แฟ้มที่ขาดหายไปหรือได้รับความเสียหาย
  • ตรวจสอบและซ่อมแซมบูตเซกเตอร์
หมายเหตุ: เมื่อคุณพยายามซ่อมแซม Windows 2000 เครื่องจะถามว่าคุณมีแผ่นดิสก์ ERD หรือไม่ หากคุณไม่มีแผ่นดิสก์ ให้กด L แล้วคอมพิวเตอร์จะพยายามค้นหาการติดตั้ง Windows 2000 เพื่อทำการซ่อมแซม กระบวนการนี้จะค้นหาแฟ้ม Boot.ini ในพาร์ติชันคอมพิวเตอร์ และอ่านพาธ ARC สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะพยายามโหลดกลุ่ม ต่อไปนี้สำหรับพาธ ARC ต่างๆ
%systemroot%\System32\Config\Software

โดยจะค้นหาว่าเวอร์ชันการติดตั้งใดตรงกับการติดตั้งที่ซีดีรอมใช้เพื่อซ่อมแซม

หากไม่สามารถอ่านแฟ้ม Boot.ini ได้ หรือกลุ่มซอฟต์แวร์เสียหาย การซ่อมแซมจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ในเวลานี้ คุณต้องมีแผ่นดิสก์ ERD ที่มีแฟ้ม Setup.log ซึ่งใช้งานได้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก่อนดำเนินการซ่อมแซม

กลุ่มรีจิสทรีที่บันทึกไว้ในระหว่างการติดตั้งจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
%systemroot%\repair
ใช้กลุ่มรีจิสทรีระหว่างการซ่อมแซมแบบเร่งด่วนเท่านั้น มิฉะนั้นคุณต้องใช้คอนโซลการกู้คืนเพื่อคัดลอกกลุ่มรีจิสทรีที่ NTbackup บันทึกไว้เมื่อไม่นานมานี้ด้วยตนเองในโฟลเดอร์ต่อไปนี้
%systemroot%\repair\regback
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
216337 Rdisk.exe ไม่มีอยู่ใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
238359 ความแตกต่างระหว่างการซ่อมแซมด้วยตนเองและการซ่อมแซมแบบเร่งด่วนใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
240363 วิธีการสำรองและคืนค่าสถานะของระบบ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
rdisk
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 231777 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:30:20 - ฉบับแก้ไข: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB231777
คำติชม