กำลังเริ่มการจำลองแบบระหว่างคู่ค้าจำลองแบบโดยตรงของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:232072
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงสี่วิธีที่เริ่มต้นการทำแบบจำลองระหว่างคู่การจำลองแบบโดยตรง วิธีการเหล่านี้คือ:
 • การใช้ไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ MMC สแน็ปอิน
 • ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งของ Repadmin.exe จากชุดเครื่องมือสนับสนุนของ Windows 2000
 • ใน Microsoft Visual Basic สคริปต์ที่ใช้วัตถุ COM จากชุดเครื่องมือสนับสนุนของ Windows 2000
 • ใช้การควบคุมการจำลองแบบไดเรกทอรี Active (Replmon) จากชุดเครื่องมือสนับสนุนของ Windows 2000
แต่ละสนับสนุนวิธีการเหล่านี้ใช้บางรูปแบบการดูแลระยะไกล การอนุญาตให้ผู้ดูแลเมื่อต้องการใช้เครื่องมือเหล่านี้จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ใด ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ขึ้นอย่าง น้อยหนึ่งพาร์ติชันไดเรกทอรี หรือบริบทการตั้งชื่อ พาร์ติชันไดเรกทอรีที่มีลำดับชั้นย่อยที่อยู่ติดกันของ Active Directory ที่หน่วยของการจำลองแบบระหว่างตัวควบคุมโดเมน

ในไดเรกทอรีที่ใช้งาน เซิร์ฟเวอร์เดียวเสมอมีพาร์ติชันไดเรกทอรีอย่างน้อยสาม:
 • แบบแผน
 • ตั้งค่าคอนฟิก (จำลองแบบการโทโพโลยีและข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง)
 • พาร์ติอย่าง น้อยหนึ่งรายการสำหรับแต่ละโดเมนไดเรกทอรีชัน (subtrees ที่ประกอบด้วยวัตถุเฉพาะของโดเมนที่อยู่ในไดเรกทอรี)
ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมโดเมน "DC1" จากโดเมน "ntdev.microsoft.com" มีพาร์ติต่อไปนี้ไดเรกทอรีชัน (สมมติโดเมน "microsoft.com" อยู่เป็นโดเมนหลัก และ DC1 ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกสากล):
 • เค้าร่าง (CN =แบบแผน CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = microsoft, DC = com)
 • ตั้งค่าคอนฟิก (CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = microsoft, DC = com)
 • โดเมน NTDEV (DC = ntdev, DC = microsoft, DC = com)
ตัวควบคุมโดเมน "DC2" จากโดเมน "support.microsoft.com" มีพาร์ติชันไดเรกทอรีดังต่อไปนี้ (สมมติ DC2 ไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกสากล):
 • เค้าร่าง (CN =แบบแผน CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = microsoft, DC = com)
 • ตั้งค่าคอนฟิก (CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = microsoft, DC = com)
 • โดเมนที่สนับสนุน (DC =สนับสนุน DC = microsoft, DC = com)
เค้าร่างและการตั้งค่าคอนฟิกถูกจำลองแบบทุกตัวควบคุมโดเมนในฟอเรสต์ที่กำหนด พาร์ติชันไดเรกทอรีสำหรับแต่ละโดเมนถูกจำลองแบบเฉพาะกับตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนนั้น ยกเว้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายอยู่เซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกสากล ในตัวอย่างนี้ DC1 และ DC2 พาร์ติแบบแผนและการตั้งค่าคอนฟิกไดเรกทอรีชันกันการทำซ้ำ แต่ไม่ทำซ้ำพาร์ติชันไดเรกทอรีสำหรับแต่ละโดเมนได้เนื่องจากพวกเขามาจากโดเมนต่าง ๆ ตัวควบคุมโดเมนจากโดเมนเดียวกันทำซ้ำการไดเรกทอรีที่สามพาร์ติชันทั้งหมด ด้วยกัน

สำหรับแต่ละวิธีด้านล่าง เซิร์ฟเวอร์ "แหล่ง" อธิบายตัวควบคุมโดเมนที่ replicates การเปลี่ยนแปลงไปที่หุ้นส่วนจำลองแบบ ตัวควบคุมโดเมน "เป้าหมาย" ได้รับการเปลี่ยนแปลง

กำลังเริ่มการใช้ไซต์และบริการที่โปรแกรมจัดการสแนปอินการจำลองแบบ

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ.
 2. ขยายการไซต์คอนเทนเนอร์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายคอนเทนเนอร์ที่แสดงถึงชื่อของไซต์ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายที่จำเป็นต้องมีการซิงโครไนส์กับคู่ค้าจำลองแบบ
 3. ขยายการเซิร์ฟเวอร์คอนเทนเนอร์ ขยายแล้ว นี้เป้าหมายเซิร์ฟเวอร์การแสดงวัตถุการตั้งค่า NTDS (วัตถุที่แสดงถึงการตั้งค่าสำหรับตัวควบคุมโดเมน)
 4. คลิกการการตั้งค่า ntdsวัตถุ วัตถุเชื่อมต่อในบานหน้าต่างขวาแทนคู่การจำลองแบบโดยตรงของเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย
 5. คลิกขวาที่วัตถุที่ใช้ในการเชื่อมต่อในบานหน้าต่างด้านขวา และจากนั้น คลิกทำซ้ำในขณะนี้. windows 2000 เริ่มการทำแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง (เซิร์ฟเวอร์ที่แทน โดยวัตถุการเชื่อมต่อ) ไปยังเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายสำหรับพาร์ติชันไดเรกทอรีทั้งหมดที่มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายเพื่อทำซ้ำจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง

กำลังเริ่มการจำลองแบบ Repadmin.exe ใช้

Repadmin.exe is a command-line tool from the Windows 2000 Resource Kit that is included in the Support Tools folder on the Windows 2000 CD-ROM.
 1. Determine the name of the target server that needs to be synchronized.
 2. At a command prompt, use Repadmin.exe to determine the target server's direct replication partners by typing the following command:
  repadmin /showrepstarget_server_name
  If the target server can be reached, it displays output similar to the following sample. In this example, DC1 and DC2 are now in the same domain, "support.microsoft.com."
  Redmond\DC1
  DSA Options : (none)
  objectGuid : 4a11d649-f9ab-11d2-b17f-00c04f5cb503
  invocationID: 45d18b0b-f9ab-11d2-98b8-0000f87a546b

  ==== INBOUND NEIGHBORS ======================================

  CN=Schema,CN=Configuration,DC=microsoft,DC=com
  Redmond\DC2 via RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  Last attempt @ 1999-05-03 18:07.04 was successful.
  CN=Configuration,DC=microsoft,DC=com
  Redmond\DC2 via RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  Last attempt @ 1999-05-03 18:07.05 was successful.
  DC=support,DC=microsoft,DC=com
  Redmond\DC2 via RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  Last attempt @ 1999-05-03 18:07.09 was successful.

  (Other data excluded because it does not pertain to this article.)
  Under the Inbound Neighbors section of the output, the direct replication partners for each directory partition are identified along with the status of the last replication.
 3. Find the directory partition that needs synchronization and locate the source server with which the target will be synchronized. หมายเหตุobjectGuidof the source server.
 4. Use Repadmin.exe to initiate replication by typing the following command:
  repadmin /syncdirectory_partitiontarget_server_namesource_server_objectGuid
  For example, to initiate replication on DC1 so that changes are replicated from DC2:
  repadmin /sync dc=support,dc=microsoft,dc=com DC1 d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  If successful, Repadmin.exe displays the following message:
  ReplicaSync() from source: d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b, to dest: DC1 is successful.
Optionally, you can use the following switches on the command line:
 • /force: Overrides the normal replication schedule.
 • /async: Starts the replication event. Repadmin.exe does not wait for the replication event to finish.
 • /full: Forces a full replication of all objects from the destination DSA.

Initiating Replication in a Visual Basic Script Using IADsTools

On the Windows 2000-based computer that will execute the script, install the Windows 2000 Support Tools Resource Kit, which includes Active Directory Replication Monitor and IADsTools (a COM object that can be used for many functions, including the one described here to synchronize replication partners). Detailed information about the function parameters is located in the Windows 2000 Resource Kit documentation.

The ReplicaSync function can be used to synchronize a target domain controller with a source for a given directory partition. The syntax for the ReplicaSync function is as follows
ReplicaSync (target_server,directory_partition,source_server,use_flags,use_credentials)
Where:
 • target_serveris the domain controller receiving the changes, being synchronized with thesource_server.
 • directory_partitionis the partition to be replicated.
 • source_serveris the domain controller that will replicate the changes to the target server.
 • use_flagsdoes not have to be specified, but if set to 1, the function looks at the flags specified by SetReplicaSyncFlags (see the Windows 2000 Resource Kit documentation for more information) to determine which options to set in the request. To specify no flags, use a value of 0 (zero).
 • use_credentialsdoes not have to be used by default if the logged on user has administrative credentials. If this parameter is specified and the value is 1, the function look sat the credentials defined by the SetUserCredentials function (explained below) and passes those with the request. If this parameter is specified,use_flagsmust also be specified.
This function returns 0 for success or 1 for failure.
For example, if the logged on user has administrative credentials on DC1, the following script can be run to synchronize DC1 with any changes that have occurred on DC2 for the directory partition "DC=support,DC=microsoft,DC=com":
Set comDLL=CreateObject("IADsTools.DCFunctions")
Result=comDLL.ReplicaSync("DC1","dc=support,DC=microsoft,dc=com","DC2")
ถ้าผลลัพธ์ = 0 นั้น MsgBox "เสร็จสมบูรณ์ MsgBox อื่น"ล้มเหลว"
ถ้ามีการสำรองข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ ฟังก์ชัน SetUserCredentials สามารถใช้เพื่อระบุนอกเหนือจากการระบุค่าของ "% 1" สำหรับพารามิเตอร์สุดท้ายไปยังฟังก์ชัน ReplicaSync ฟังก์ชัน SetUserCredentials มีไวยากรณ์ต่อไปนี้
SetUserCredentials (user_name,ชื่อโดเมน,user_LDAP_dn,รหัสผ่าน:)
โดย::
 • user_nameชื่อผู้ใช้ระดับของบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในโดเมน
 • ชื่อโดเมนชื่อโดเมน NetBIOS บัญชีผู้ใช้
 • user_LDAP_dnไม่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน ReplicaSync แต่สามารถระบุ นี่เป็นชื่อเฉพาะของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุ
 • รหัสผ่าน:รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ได้
ตัวอย่างเช่น หลังจากการปรับเปลี่ยนสคริปต์ข้างต้น มันจะเหมือนกับตัวอย่างต่อไปนี้:
การตั้งค่า comDLL=Createobject("IADsTools.DCFunctions")
สนับสนุน comDLL.SetUserCredentials "johndoe","" "" "รหัสผ่าน"
Result=comDLL.ReplicaSync("DC1","dc=support,microsoft,dc=com","DC2",0,1)
ถ้าผลลัพธ์ = 0 นั้น MsgBox "เสร็จสมบูรณ์ MsgBox อื่น"ล้มเหลว"
ใน VBScript ตัวแปรทั้งหมดถูกกำหนดในขณะที่พิมพ์ตัวแปร ผ่านตัวแปรฟังก์ชันใด ๆ ในวัตถุ IADsTools ตัวแปรเหล่านั้นต้องเปิดพิมพ์ ตัวอย่าง::
การตั้งค่า comDLL=Createobject("IADsTools.DCFunctions")
comDLL.SetUserCredentials CStr(strUserName), CStr(strDomainName), CStr(strPassword)
Result=comDLL.ReplicaSync(Cstr(strTargetServer), CStr(strDomainPartition), CStr(strSourceServer), CInt(iFlags), CInt(iUseCreds))
ถ้าผลลัพธ์ = 0 นั้น MsgBox "เสร็จสมบูรณ์ MsgBox อื่น"ล้มเหลว"
เมื่อต้องการดูภาษาและทำการอ้างอิงสำหรับ VBScript แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

กำลังเริ่มการจำลองแบบที่ใช้ควบคุมการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

 1. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 เครื่องที่จะเรียกใช้สคริปต์ ติดตั้งใน Windows 2000 สนับสนุนเครื่องมือทรัพยากร Kit ซึ่งรวมถึงการควบคุมการจำลองแบบไดเรกทอรี Active (Replmon.exe)
 2. เริ่มการทำงานการควบคุมการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และคลิกเพิ่มไซต์/เซิร์ฟเวอร์ในการแก้ไขเมนู ใช้ตัวช่วยสร้างการ "เพิ่มไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์" เพิ่มเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายไปยังมุมมอง
 3. Replmon.exe พาร์ติชันไดเรกทอรีที่ระบุ และแสดงเป็นโหนดย่อยที่เซิร์ฟเวอร์เป้าหมายที่อยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
 4. ค้นหา และขยายพาร์ติชันไดเรกตอรีที่จำเป็นต้องมีการซิงโครไนส์ ตัวควบคุมโดเมนทั้งหมดที่แสดงรายการสำหรับพาร์ติชันไดเรกทอรีที่ระบุเป็นเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง แต่แสดง ด้วยไอคอนที่แสดงถึงเซิร์ฟเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่ายสองคู่การจำลองแบบโดยตรง นอกจากนี้ยังสามารถระบุคู่การจำลองแบบโดยตรง โดยการคลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์คลิกคุณสมบัติ. กล่องโต้ตอบคุณสมบัติแสดงเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเป็นบริษัทใน เครือที่จำลองแบบโดยตรง บริษัทใน เครือที่จำลองแบบ Transitive หรือเชื่อม ต่อ BridgeHead (เชื่อมนอกจากนี้การจำลองแบบโดยตรงต่อ)
 5. คลิกขวาที่คู่การจำลองแบบโดยตรง และจากนั้น คลิกแบบจำลองการปรับให้ตรงกัน. เริ่มการจำลองแบบ Replmon.exe และรายงานความสำเร็จหรือล้มเหลวของการร้องขอ
บังคับให้ทริกเกอร์

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 232072 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:35:06 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB232072 KbMtth
คำติชม