ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เครื่องมือ Uptime.exe ที่ช่วยให้คุณเมื่อต้องการมีพร้อมใช้งานเซิร์ฟเวอร์ประเมิน ด้วย Windows NT 4.0 SP4 หรือยิ่ง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:232243
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
เครื่องมือใหม่ Uptime.exe ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการแสดงการมีพร้อมใช้งานของระบบ Uptime.exe สามารถใช้เพื่อแสดง uptime ปัจจุบันของระบบภายใน หรือระยะไกล อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถยังสแกนไว้ในล็อกเหตุการณ์สำหรับเหตุการณ์ของระบบที่สำคัญเช่นระบบใหม่ หรือคอมพิวเตอร์ที่จะไม่ตอบสนอง (หยุด) โปรแกรมจะคำนวณความพร้อมใช้งานระบบเมื่อเป็นไปได้ มีไว้สำหรับ Windows NT Server 4.0 Service Pack 4 หรือรุ่นหลังจาก นั้น ถึงแม้ว่าการทำงานภายในนี้จะถูกจำกัดในเวอร์ชันก่อนหน้า
ข้อมูลเพิ่มเติม
Uptime.exe คือ โปรแกรมที่ทำงานโดยลำพัง เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องมือ เพียงคัดลอกแฟ้มลงในไดเรกทอรี Windows NT ของคุณ จากนั้นคุณอาจเรียกใช้เครื่องมือบนหน้าจอ command prompt

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมบนเครื่องมือนี้ พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่command prompt:
uptime /help
เครื่องมือนี้ถูกต้องมากที่สุดเมื่อรัน ด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ เครื่องมือพยายามทำการประเมินดีที่สุดตามข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ในกรณีที่ทั้งหมด ผลลัพธ์ควรจะอยู่ในช่วงที่ประมาณเอาไว้

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องหมายเหตุว่า uptime และเครื่องมือพร้อมใช้งาน สะท้อนมุมมองภายในเครื่องของระบบปฏิบัติการเท่านั้น การประเมิน "ภาพรวม Uptime" หมายถึงผลบวกของเวลาทั้งหมดในระหว่างรอบระยะเวลา measured ที่ระบบปฏิบัติรายงานตัวเองอยู่ในการดำเนินการปกติ คุณไม่ไม่สะท้อนครั้งเมื่อเซิร์ฟเวอร์อาจไม่พร้อมใช้งานด้วยเหตุผลอื่น เช่น ช่วงที่ขาดหายไปของเครือข่าย

มีความสำคัญโปรดสังเกตว่า แม้ว่าระบบปฏิบัติการทำงานตามปกติ ซึ่งไม่ได้หมายความ ว่า โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ที่จะปฏิบัติโดยปกติ ตัวอย่าง ระบบปฏิบัติการอาจพร้อมใช้งาน แต่ฐานข้อมูลที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์นั้นอาจทำได้ไม่ถูกต้อง

uptime ขึ้นอยู่กับการล็อกเหตุการณ์สำหรับข้อมูลที่จะใช้เพื่อคำนวณความพร้อมใช้งาน เครื่องมือไม่สามารถทำการคำนวณก่อนที่จะเริ่มต้นของล็อกเหตุการณ์ ถ้าล้างข้อมูลในล็อกเหตุการณ์ การคำนวณจะเป็นไปไม่ได้ การตั้งค่าบางอย่างสามารถปิดใช้งานการจำกัดความถูกต้องของเครื่องมือนี้ ตัวอย่างเช่น เขียนเหตุการณ์เมื่อระบบหยุดการตอบสนอง และแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่หน้าจอสีน้ำเงินหรือการปิดการใช้งาน Dr. Watson สำหรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของโปรแกรม โปรดดูบทความใน Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อมูลต่อไปนี้บนข้อความแสดงข้อผิดพลาดของหน้าจอสีน้ำเงิน:
192463การรวบรวมรายละเอียดของหน้าจอ Blue หลังจากที่การถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ
โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Dr. Watson และข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน:
188296วิธีการปิดการใช้งาน Dr. Watson สำหรับ Windows NT
uptime เท่านั้นที่สามารถคำนวณความพร้อมใช้งานเมื่อใช้ Windows NT 4.0 Service Pack 4 หรือรุ่นใหม่กว่า service Pack 4 นำมาใช้ "heartbeat" (ตามที่อธิบายไว้ในแฟ้มวิธีใช้ของ Uptime), และเหตุการณ์ที่มีการเพิ่มเติมสำหรับการติดตามระบบ shutdowns สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
196452เหตุใด WinNT รายงานรายการแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ 6005, 6006, 6008 และ 6009
เครื่องมือนี้อยู่ในขณะนี้พร้อมใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้:
ความล้มเหลวขัดข้องแฮงค์ที่หยุดการตอบสนอง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ