การจำลองแบบล้มเหลว โดยไม่มีหุ้นส่วนที่ปรากฏ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:232538
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ใด ๆ ในสถานการณ์ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นกับการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่:
 • จะไม่มีสร้างวัตถุการเชื่อมต่อแบบจำลองแบบไปยังตัวควบคุมโดเมน อย่างใดอย่างหนึ่ง ในโดเมนเดียวกันหรือโดเมนที่เชื่อถือได้ เนื่องจากตัวควบคุมโดเมนระยะไกลไม่มีอยู่ในไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการค้นหาตัวควบคุมโดเมนกล่องโต้ตอบ
 • การจำลองแบบถูกไม่โดยอัตโนมัติสร้างการเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุมโดเมนเฉพาะที่และตัวควบคุมโดเมนระยะไกล อย่างใดอย่างหนึ่ง ในแบบเดียวกันหรือโดเมนที่เชื่อถือได้ เนื่องจากไม่มีปรากฏวัตถุการตั้งค่า NTDS จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องมือบริหารไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ
การรู้ความสอดคล้องตัวตรวจสอบ (KCC) ใน Windows 2000 โดยอัตโนมัติสร้าง intrasite และการจำลองแบบ intersite การโทโพโลยี โดยค่าเริ่มต้น ไม่สามารถทำได้ โดยการอ่านวัตถุ DSA ในพาร์ติชันของการกำหนดค่าไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ วัตถุเหล่านี้ การระบุไว้ในเครื่องมือบริหารไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และการบริการเป็นการตั้งค่า NTDS วัตถุภายใต้แต่ละเซิร์ฟเวอร์ ระบุเซิร์ฟเวอร์นั้นเฉพาะเป็นตัวควบคุมโดเมน และประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะที่ใช้ในการกำหนดค่าการจำลองแบบระหว่างตัวควบคุมโดเมน

คุณจำเป็นที่เข้าใจความแตกต่างระหว่างการจำลองแบบเชื่อมโยงและการเชื่อมต่อการจำลองแบบ มีสร้างการเชื่อมต่อการจำลองแบบ (วัตถุเหล่านั้นดูเป็นวัตถุลูกกับการตั้งค่า NTDS วัตถุในไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ) โดย KCC ที่เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีควร mesh โทโพโลยีการจำลองแบบ (และมาก importantly เหตุ) การเชื่อมโยงการจำลองแบบเป็นผลลัพธ์ของวัตถุเชื่อมต่อที่สร้างขึ้น KCC และถูกใช้ โดย Windows 2000 เพื่อทริกเกอร์การจำลองแบบ และรักษาสถานะของการจำลองแบบระหว่างตัวควบคุมโดเมนที่สอง (นั่นคือการ การเชื่อมโยงการจำลองแบบจริงควบคุมการจำลองแบบ Active Directory เชื่อมต่อไม่ทำแบบจำลอง) การเชื่อมโยงการจำลองแบบถูกเก็บไว้เป็นข้อมูลในแอตทริบิวต์ของพาร์ติชันไดเรกทอรี และจะสามารถดูได้ถึง Active Directory ที่เครื่องมือการแก้ไขเท่านั้น

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่มการเชื่อมโยงการจำลองแบบด้วยตนเองในกรณีไม่สามารถสร้างวัตถุที่เชื่อมต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Repadmin.exe คือ เครื่องมือบรรทัดคำสั่งจากการ Microsoft Windows 2000 ทรัพยากร Kit ที่มาพร้อมกับเครื่องมือสนับสนุน ซึ่งคุณสามารถติดตั้งจากโฟลเดอร์ Support\Tools ของ Windows 2000 Server หรือซีดีรอม Professional คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างการเชื่อมโยงทำแบบจำลองที่ Windows 2000 จะนำมาใช้เพื่อทำซ้ำผ่านด้วยตนเอง ในการขาดงานของวัตถุการตั้งค่า NTDS สำหรับคู่ค้าจำลองแบบเฉพาะในพาร์ติชันการตั้งค่าคอนฟิกของ Active Directory คุณสามารถใช้ Repadmin เพื่อระบุข้อมูลที่จะหรือสามารถเรียกข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยการ KCC

เมื่อต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงการจำลองแบบตัวควบคุมโดเมนอื่น:
 1. ตรวจสอบทั้งระบบไม่ซ้ำตัวบ่งชี้ (GUID) ของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเพื่อที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมโดเมน "แหล่ง" ตัวควบคุมโดเมนต้นทางเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีการจำลองแบบเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการกำหนดค่านี้ ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  224544เซิร์ฟเวอร์ GUID ของตัวควบคุมโดเมนมีการกำหนด
  ค่าจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ (แต่จะไม่ประกอบด้วยหมายเลขเดียวกันและชุดอักขระ):
  e99e82d5 deed 11 ว 2-b15c-00c04f5cb503
 2. ในตัวควบคุมโดเมนที่จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจำลองแบบแล้ว (เรียกอีกอย่างว่าเซิร์ฟเวอร์ "ปลายทาง"), เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้
  repadmin / เพิ่มบริบทปลายทางแหล่ง:
  โดย:บริบทมี LDAP ชื่อที่แตกต่าง (DN) ของพาร์ติชันของไดเรกทอรีไปยังถูกจำลองแบบปลายทางชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของตัวควบคุมโดเมนเฉพาะที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง และแหล่ง:เป็นเส้นทางที่ถูกต้องครบถ้วนไปยังระเบียน CNAME ใน DNS สำหรับตัวควบคุมโดเมนต้นทาง หรือชื่อ DNS ครบถ้วนของตัวควบคุมโดเมนต้นทาง ถ้ามีใช้ GUID ของเซิร์ฟเวอร์ ไวยากรณ์ต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้:
  GUID ของเซิร์ฟเวอร์._msdcsโดโดเมนชื่อของ--เมนหลัก
  ตัวอย่าง::
  d e99e82d5 deed 11 2 - b15c - 00c04f5cb503._msdcsMyDomain.com
  ตัวอย่างของไวยากรณ์ Repadmin กับพารามิเตอร์ที่จำเป็นอาจเป็น:
  repadmin / เพิ่ม cn =การตั้งค่าคอนฟิก dc = mydomain, dc = com d e99e82d5 deed 11 ServerOne.mydomain.com 2-b15c-00c04f5cb503._msdcs.mydomain.com
  ในตัวอย่างนี้ GUID สำหรับ ServerOne คือ "402ef1b7-b445-469f-bec2-f2663a09b415"; "e99e82d5 deed 11 ว 2-b15c-00c04f5cb503" หมายถึงตัวควบคุมโดเมนอื่นในโดเมนเดียวกัน

  ตัวอย่างของไวยากรณ์ Repadmin โดยใช้ชื่อโฮสต์ DNS ครบถ้วนอาจเป็น:
  repadmin / เพิ่ม cn =การตั้งค่าคอนฟิก dc = mydomain, dc = com ServerOne.mydomain.com ServerTwo.mydomain.com
 3. After you create the replication link, force a replication cycle by running the following command on the destination domain controller:
  repadmin /synccontextปลายทางsource GUID only
  ตัวอย่าง::
  repadmin /sync cn=configuration,dc=mydomain,dc=com ServerOne.mydomain.com e99e82d5-deed-11d2-b15c-00c04f5cb503
 4. ใช้แบบrepadmin /showrepscommand or Active Directory Replication Monitor (Replmon) to confirm that replication successfully occurred.
To expand the online Help for the parameter syntax, use the following command:
repadmin /experthelp

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 232538 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:40:43 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB232538 KbMtth
คำติชม