ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้เดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกันใน NetMeeting

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:233175
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้คุณลักษณะ'เดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน'ใน NetMeeting คุณสามารถใช้เดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกันเพื่อขอรับการเข้าถึงจากคอมพิวเตอร์ไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล

หัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงในบทความนี้:
 • วิธีการเริ่มการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล
 • วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในอีกตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ในการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล
 • วิธีการเปลี่ยนแปลงเดสก์ท็อประยะไกลที่รหัสผ่านที่ใช้ร่วมกัน
 • วิธีการปิดการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเริ่มการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล

เมื่อต้องการเริ่มต้นเดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน:
 1. เริ่ม NetMeeting
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกลการเริ่มตัวระยะไกลเดสก์ท็อปที่ใช้ร่วมกันช่วย แล้ว คลิกถัดไป.
 3. ในการตัวช่วยระยะไกลใช้ร่วมกันสร้างเดสก์ท็อป--ตั้งค่ารหัสผ่านกล่องโต้ตอบ ชนิดใดรหัสผ่านในการรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่กล่อง แล้วคลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: รหัสผ่านจะใช้เมื่อคุณควบคุมเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 4. คลิกใช่ เปิดการใช้งานโปรแกรมรักษาหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวรักษาหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อที่สามารถเริ่มต้น โดย Windows ถ้ามีการขัดจังหวะเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ มันจะมั่นใจได้ไม่มีผู้ใดอื่นที่สามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่คุณมีการควบคุมจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ คลิกไม่มี ฉันจะดำเนินการนี้ในภายหลังแล้ว คลิกถัดไป. ถ้าคุณเลือกที่ไม่เปิดใช้งานตัวรักษาหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ข้ามขั้นตอนที่ 4
 5. ในการแสดงคุณสมบัติกล่องโต้ตอบกล่อง เลือกตัวรักษาหน้าจอ คลิกการรหัสผ่านป้องกันกล่องกาเครื่องหมาย เพื่อเลือก แล้ว คลิกตกลง. ถ้าคุณต้องระบุรหัสผ่านโปรแกรมรักษาหน้าจอ หรือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีอยู่ คลิกเปลี่ยนแปลง.
 6. คลิกเสร็จสิ้น.
 7. ในการการเรียกคลิกที่เมนูใน NetMeetingจบการทำงาน และเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล.

วิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในอีกตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ในการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล

เมื่อต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่ตั้งอื่นที่ใช้เดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน:
 1. เริ่ม NetMeeting
 2. ในการการเรียกเมนู คลิกการเรียกใหม่.
 3. พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์หรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลในการเมื่อต้องการกล่อง คลิกการจำเป็นต้องมีความปลอดภัยสำหรับการเรียกนี้กล่องกาเครื่องหมาย เพื่อเลือก แล้ว คลิกถัดไป. โปรดสังเกตว่า คุณต้องเปิดใช้คุณลักษณะ "ต้องใช้ความปลอดภัยสำหรับการเรียกนี้" การใช้เดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน
 4. พิมพ์รหัสผ่านสำหรับ Remote Desktop ร่วมในการรหัสผ่าน:กล่อง แล้วคลิกตกลง.

วิธีการเปลี่ยนแปลงเดสก์ท็อประยะไกลที่รหัสผ่านที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ:: นี้ไม่ประยุกต์ใช้กับ Windows 2000

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านเดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน:
 1. เริ่ม NetMeeting
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล.
 3. ในการการตั้งระยะไกลเดสก์ท็อปร่วมกันค่ากล่องโต้ตอบ คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน.
 4. พิมพ์รหัสผ่านเก่าในนั้นรหัสผ่านเดิมกล่อง พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในการรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่กล่อง

  หมายเหตุ:: รหัสผ่านคุณต้องมีความยาวอย่างน้อย 7 ตัว
 5. คลิกตกลง.

วิธีการปิดการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกล

เมื่อต้องการปิดเซสชันเดสก์ท็อประยะไกลที่ใช้ร่วมกัน ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

ในการการเรียกเมนู คลิกยกขึ้น.

วิธีที่ 2

บนคอมพิวเตอร์ที่คุณมีการควบคุมระยะไกล คลิกขวารีโมท netmeeting เดสก์ท็อปการใช้ร่วมกันไอคอนบนแถบงาน แล้วคลิกปิดการใช้ร่วมกันการเดสก์ท็อประยะไกลหรือexit.
nmfaq RDS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ