OFF: รับการสนับสนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาของ Microsoft Office

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234322
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สิ่งสำคัญ: บทความนี้สามารถใช้ได้กับรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดของ Microsoft Office รวมทั้งโปรแกรมแต่ละทั้งหมดที่มีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องสำหรับนักพัฒนา
ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งผลิตภัณฑ์จะเหมาะสำหรับนักพัฒนาสนับสนุนหรือไม่

โปรแกรม Office ต่อไปนี้จะเหมาะสำหรับนักพัฒนา Office ของ Microsoft Support: Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft FrontPage, Microsoft PowerPoint และนัก พัฒนา Office Microsoft

โปรแกรมอื่น ๆ ที่มีอยู่ในรุ่นต่าง ๆ ของ Office ไม่เหมาะเนื่องจากพวกเขาไม่ประกอบด้วยรูปแบบวัตถุ หรือไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกำหนดเอง หรือ programmed เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา

ทรัพยากรเพื่อตรวจสอบก่อนการติดต่อฝ่ายสนับสนุนการแนะนำ

ฐานความรู้ของ Microsoft
http://support.microsoft.com/search
FAQs เว็บไซต์สนับสนุนของ Microsoft
http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=faqs
Microsoft Office สำหรับนักพัฒนาบริการเว็บไซต์
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportcontent.asp?ID=FH;EN-US;ofd
Microsoft MSDN Office เว็บไซต์
http://msdn.microsoft.com/office
เครือข่ายของนักพัฒนา Microsoft
http://msdn.microsoft.com/
ข่าวของ Microsoft
http://mspress.microsoft.com
กลุ่มข่าวสารชุมชนต่าง ๆ ของ Microsoft และอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
http://communities.microsoft.com

สิ่งที่มีการจัดการปัญหาด้านการสนับสนุนสำหรับนักพัฒนาหรือไม่

การแก้ไขปัญหาถูกกำหนดเป็นเรื่องสนับสนุนเดียวและไม่ต้องเปลืองแรงจำหน่ายที่เหมาะสมที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว เรื่องสนับสนุนเดียวมีปัญหาที่ไม่สามารถแบ่งย่อยเป็นปัญหารอง หากปัญหาประกอบด้วยปัญหารอง แต่ละจะถูกพิจารณาว่าปัญหาที่แยกต่างหาก ก่อนที่ Microsoft ให้การสนับสนุนสำหรับการแก้ไขปัญหา Microsoft กำหนดให้การสนับสนุน Professional และคุณต้องยอมรับบนปัญหาคืออะไรและพารามิเตอร์สำหรับการแก้ไขปัญหาการยอมรับได้ด้วย รายละเอียดของปัญหาอาจต้องการโทรหลายและการวิจัยออฟไลน์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จุดบกพร่องผลิตภัณฑ์ของ Microsoft จะไม่ถือเป็นปัญหาที่ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียม

ปัญหาควรจะใช้งานไม่ได้ลงมาเป็นขอบเขตน้อยที่สุดที่เป็นไปได้ เนื่องจากนักพัฒนามากที่สุดที่คุ้นเคยกับวิธีแก้ไขปัญหาที่จะสร้าง คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดให้แคบลงขอบเขตของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปซึ่งจะลดเวลารวมที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหา

ถ้า Professional การบริการจำเป็นต้องดูรหัสที่คุณกำลังใช้ พยายามที่จะทำให้รหัสแบบสั้นมากที่สุดในขณะที่ยังคง reproducing ปัญหาที่คุณกำลังมี รหัสควรจะสามารถรันต่างหากของวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังสร้าง

สำหรับโครงการพัฒนาที่ใหญ่กว่า ผู้ชาญด้าน it ที่สนับสนุนเฉพาะให้โค้ดตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สนับสนุน เป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อที่รวมในตัวอย่างของรหัสลงในการแก้ไขปัญหาของคุณ Professional บริการไม่สามารถช่วยคุณในการออกแบบกฎการแก้ไขปัญหาหรือธุรกิจของคุณ หรือให้รหัสที่คุณสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาของคุณโดยตรง

บริการส่วนบุคคลของ Microsoft

บริการส่วนบุคคลให้การสนับสนุนสำหรับการติดตั้ง ปรับใช้ การกำหนดค่า และการใช้โปรแกรม Office ผู้ชาญด้าน it เหลือส่วนบุคคลสามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการอธิบายวิธีการบันทึกแมโครและวิธีการเข้าถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับนักพัฒนา นอกจากนี้พวกเขาสามารถแนะนำทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ชาญด้าน Microsoft สนับสนุน it ที่สนับสนุนส่วนบุคคลจะไม่อบรมในเทคโนโลยีสำหรับนักพัฒนา ถ้าคุณมีคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบกำหนดเองของคุณ คุณสามารถดูทรัพยากรที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ หรือคุณสามารถนำส่งข้อความแสดงเหตุการณ์ที่สนับสนุน Professional รับการสนับสนุนจาก Microsoft

ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft Professional

การสนับสนุน professional assists Office ลูกค้า และผู้พัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาในการสร้างวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Office ภายในแนวทางที่ระบุด้านล่างนี้ แม้ว่าบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) สามารถช่วยให้คุณ มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากหลากหลาย PSS ไม่สามารถให้การฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง หรือทำหน้าที่ consulting เพื่อช่วยคุณในการสร้างโซลูชันของคุณ เป็นนักพัฒนา พยายามแคบลงมีปัญหากับขอบเขตที่เป็นไปได้น้อยที่สุด นี้ช่วยให้การ Professional บริการเพื่อช่วยคุณในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หมายเหตุ:: หากคุณไม่นักพัฒนา และต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาที่สร้างขึ้นสำหรับคุณ Microsoft แนะนำโดยทั่วไปให้คุณติดต่อผู้ให้บริการโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับการ ตัวให้บริการโซลูชันสามารถให้ความช่วยเหลือที่ต่อเนื่องและการสนับสนุนสำหรับโซลูชันที่สมที่สุดคือสำหรับความต้องการของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่ Microsoft รับรองค้าในพื้นที่ของคุณภายใน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:หรือคุณสามารถติดต่อ Microsoft รับรองหุ้นส่วนข้อมูลบรรทัด (800) 765-7768 ในสหรัฐอเมริกาที่หรือ (877) 568-2495 ในแคนาดา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนในสถานอื่น ๆ ติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ท้องถิ่น

มีบริการจัดตามสิ่งที่สนับสนุนมืออาชีพได้อย่างไร

 • การบันทึกของแมโคร (ใช้งาน) ภายในโปรแกรม Office ต่าง ๆ
 • การเขียนโปรแกรม ด้วยรูปแบบวัตถุของโปรแกรม Office จากภายในโปรแกรมเดียวกัน
 • อัตโนมัติโปรแกรม Office จากสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการดำเนินการอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการ โปรแกรม Microsoft อื่น ๆ เช่น Microsoft Visual Basic แอปพลิเคชัน Microsoft ในการ Visual c ++ Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual J ++ Microsoft VBScript, WordBasic ของ Microsoft และอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือคอมโพเนนต์ การสนับสนุนสำหรับนักพัฒนา office ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับวัตถุรุ่นต่าง ๆ ของ Office
 • การใช้ตัวควบคุม ActiveX (*.ocx) ภายในแบบฟอร์มที่มีใช้ Office หรือคอนเทนเนอร์ต่าง ๆ ของตัวควบคุมอื่น ๆ ตัวควบคุมที่ติดตั้ง Office หรือนักพัฒนา Office ทั้งหมดได้รับการสนับสนุน

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณกำลังมีปัญหากับตัวควบคุมแบบกำหนดเอง หรือบริษัทในฟอร์มที่ใช้ Office พยายามที่จะใช้ตัวควบคุมในฟอร์ม Visual Basic หรือคอนเทนเนอร์อื่น ๆ บ่อยครั้ง การตัดสินค้าจากคลังที่เกี่ยวข้องกับตัวควบคุมที่เกิดขึ้นในคอนเทนเนอร์ของตัวควบคุมต่าง ๆ และนี้บ่งชี้ว่า มีปัญหากับตัวควบคุม Office ไม่ สำนักงานการสนับสนุนสำหรับนักพัฒนาสามารถเพียงช่วยคุณหากปัญหาระบุโดยใช้ตัวควบคุมในฟอร์มที่ใช้ Office ได้
 • การใช้ตัว แก้ไข Visual Basic ของ Office ตัวแก้ ไขสคริปต์ ดีบัก เกอร์สคริปต์ และอื่น ๆ เครื่องมือนักพัฒนาเกี่ยวข้องที่มีมาพร้อมกับ Office และนักพัฒนา Office
 • คำถามที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้โซลูชัน Office ที่ใช้เทคโนโลยีที่มาพร้อมกับ Office และนักพัฒนา Office เช่นบรรจุภัณฑ์และตัวช่วยสร้างการจัดวาง
 • บัญชีสำหรับ และเอกสารบักใน Office โปรแกรม
 • หน้าการเข้าถึงข้อมูลในการเข้าถึง คุณจะให้การสนับสนุนเฉพาะรูปแบบวัตถุของ Office และรูปแบบของวัตถุ DHTML
 • เขียนสำนักงานเกี่ยวข้องโปรแกรมเกี่ยวข้องกับ XML, HTML, DHTML สคริปต์ของ VB และ JScript การสนับสนุนสำหรับนักพัฒนา office สนับสนุนภาษาเหล่านี้และตัวควบคุมที่พร้อมใช้งานภายในตัวแก้ไขสคริปต์และตัวแก้ไข Visual Basic โค้ดตัวอย่างในเหล่านี้เป็นการเฉพาะรูปแบบวัตถุโปรแกรมของ Office ภาษา
 • แท็ก html เมื่อใช้กับเว็บไซต์ของ FrontPage การสนับสนุนสำหรับ HTML ถูกจำกัดเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยการแทรก HTML การแก้ไข HTML ที่มีอยู่ และไวยากรณ์ที่ถูกต้องของ HTML แท็กภายในคำแนะนำต่อไปนี้:
  • แท็ก html ที่ได้รับการสนับสนุน และอธิบายต้องเป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำ W3C ปัจจุบันบน HTML ซึ่งสามารถพบได้ที่http://www.w3.org. ไม่สนับสนุนการสร้าง หรือแท็กที่อยู่ในระยะของ "คำแนะนำเสนอ" หรือ "แบบร่างการทำงาน" การแก้ไขปัญหา
  • คำแนะนำในการกำหนดแท็กเฉพาะของเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน โดยเบราว์เซอร์ล่าสุดที่พร้อมใช้งานการชนทั่วไป

   หมายเหตุ:: คำแนะนำนี้สำหรับ HTML ยังใช้กับแผ่น Cascading ลักษณะงาน ตามกำหนดเวลาhttp://www.w3.org/Style/.

สิ่งที่สนับสนุนไม่จัด โดยบริการมืออาชีพได้อย่างไร

 • รูปแบบวัตถุของผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น
 • คำถามเฉพาะการใช้ของสภาพแวดล้อมที่โปรแกรม Office ไม่
 • ปรับเปลี่ยนใด ๆ HTML, XML หรือ DHTML ในแฟ้มที่ได้ถูกบันทึก โดยโปรแกรม Office (ไม่รวม FrontPage) หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนแฟ้ม HTML โดยโปรแกรมอื่น เช่น FrontPage 2000 หรือตัวแก้ไขข้อความดังกล่าวไม่ได้อยู่ในรูปแบบแฟ้มดั้งเดิมของโปรแกรม Office 2000 มี และไม่ได้รับการสนับสนุน โดย Office สนับสนุนหรือฝ่ายสนับสนุนของนักพัฒนา Office
 • แก้ไข หรือใด ๆ .htt แฟ้มที่ปรับเปลี่ยน แฟ้มเหล่านี้จะสำคัญกับการดำเนินการของ Microsoft Windows เมื่อใช้เดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่
 • รหัสการเขียนที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานกับวิธีแก้ไขปัญหาของคุณที่มีอยู่ ระดับของการบริการนี้ให้ไว้ตามคำแนะนำบริการของ Microsoft
 • กำลังดีบักโซลูชันของคุณ สนับสนุนแทน ผู้ชาญด้าน it สามารถทำให้เกิดการเรียกใช้คำแนะนำในวิธีการใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจแก้จุดบกพร่องได้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือโดยตรงกับดีบักโซลูชันของคุณ ระดับของการบริการนี้จะมีให้ตามคำแนะนำบริการของ Microsoft

ข้อมูลที่ติดต่อ

เลือกการส่งแบบมืออาชีพสำหรับนักพัฒนาเกี่ยวกับปัญหาจากเว็บ ดู:ถ้าคุณต้องการพูดกับ Microsoft Support Professional หมายเลขโทรขึ้นกับในลักษณะของคำถามของคุณ ถ้าคำถามของคุณอยู่เฉพาะกับเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับ Microsoft Office หรือนักพัฒนา Office ของ Microsoft เรียกอย่างใดอย่างหนึ่งในต่อไปนี้เลขโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เหมาะสม:
 (425) 635-7050 Microsoft Access (425) 462-9673 Microsoft Word (425) 635-7070 Microsoft Excel (425) 635-7088 Microsoft FrontPage (425) 635-7145 Microsoft PowerPoint (425) 635-7118 Microsoft Office Developer (for questions specific to         features included only with Microsoft Office Developer)
ถ้าคำถามของคุณอยู่นอกขอบเขตของสิ่งที่มาพร้อมกับ Microsoft Office หรือนักพัฒนา Office ของ Microsoft หรือไม่เกี่ยวกับ Microsoft Outlook หรือเทคโนโลยีที่ส่งข้อความ โทร (800) 936-5800 การสนับสนุนนี้ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงการ:
 • อัตโนมัติโปรแกรม Office โดยใช้ c ++ Visual ซึ่งปัญหานี้โดยตรงเกี่ยวข้องกับ c ++การเขียนโปรแกรมภาษาหรือ constructs
 • การสร้างตัวควบคุม activex สำหรับใช้ใน Office ซึ่งปัญหานี้ไม่ตรงเกี่ยวข้องกับ Office
 • การทำงานกับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft Server เซิร์ฟเวอร์ไซต์ของ Microsoft หรืออื่น ๆ พัฒนาโครงการเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เว็บ
 • การสนับสนุนสำหรับ Microsoft Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ SDK ซึ่งช่วยให้ผู้ขายซอฟต์แวร์อิสระ (isv) เพื่อให้สิทธิ์การใช้งานของ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ สำหรับการใช้ภายในโปรแกรมประยุกต์ของตนเอง
 • การใช้ WebBots FrontPage แบบกำหนดเอง หรือแก้ไข HTML ภายในแบบ WebBot ของ FrontPage

การสนับสนุน premier

ถ้าคุณมีสัญญาแบบ Microsoft Premier Support คุณสามารถส่งการแก้ไขปัญหา ตามที่คุณต้องโดยทั่วไปสำหรับการแก้ไขปัญหาใด ๆ

คำแนะนำบริการ

คำแนะนำบริการของ Microsoft มีตัวเลือกการสนับสนุนโดย ใช้ค่าธรรมเนียม consultative ต่อชั่วโมงที่สนับสนุนมวลเกินกว่าความต้องการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณหยุดพักการแก้ไข สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการที่คำแนะนำของ Microsoft อ้างอิงไปยังนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice
OutSol OutSol98 OutSol2000 OutSol2002 OFF2000 VBA VB MSE VBE ขอบเขตที่สนับสนุน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 234322 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:50:32 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 97 Standard Edition, Microsoft Office 95 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbpolicy kbmt KB234322 KbMtth
คำติชม