วิธีการคืนค่า metabase นี้ด้วยตนเอง เมื่อมีการสำรองข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ เมื่อ MMC ไม่สามารถเริ่มต้น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234429
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สรุป
การคืนค่า metabase ขอแนะนำให้ คุณใช้การดำเนินการคืนค่าใน Microsoft Management Console (MMC) อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีการสำรองข้อมูลของ metabase เคยถูกสร้าง โดย MMC หรือ ถ้า MMC ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนื่องจาก metabase ที่เสียหายมากเกินไป badly คุณสามารถพยายามที่จะคืนค่า metabase ที่ โดยใช้วิธีการอธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ:คุณควรสำรอง metabase เป็นประจำ โดยใช้การดำเนินการสำรองข้อมูลใน MMC

iis 5.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 5.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
300672วิธีการสร้างการสำรองข้อมูล metabase ใน IIS 5

ถ้าแฟ้มข้อมูลสำรองที่สร้าง โดย MMC มีอยู่

ถ้าการดำเนินการสำรองข้อมูลใน MMC ถูกใช้ในการสร้าง สำเนาสำรองแฟ้ม(FileName :.mdBackupNumber), แต่ MMC ไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากความเสียหาย metabase ในปัจจุบัน ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ด้วยตนเองคืนค่า metabase จากนั้นFileName :.mdBackupNumberแฟ้ม:
 1. หยุดการบริการทั้งหมดของ IIS และบริการอื่น ๆ ที่ใช้ IIS เช่นโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นหรือเซิร์ฟเวอร์ไซต์ของ Microsoft

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการหยุด IIS และบริการอ้างถึง ใช้/y iisadmin หยุดสุทธิคำสั่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  236166การใช้คำสั่ง NET STOP และเริ่มการทำงาน NET เพื่อบังคับให้บริการของ IIS ไปยัง re-read รีจิสทรี
 2. เปลี่ยนชื่อแฟ้มเสียหาย metabase, Metabase.bin ชื่อใหม่เช่น Metabase.bad แฟ้ม Metabase.bin จะอยู่ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Inetsrv
 3. MMC metabase แฟ้มสำรอง การคัดลอกFileName :.mdBackupNumberที่อยู่ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Inetsrv\Metaback ไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Inetsrv เปลี่ยนชื่อดังกล่าวให้ Metabase.bin
 4. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ถ้ามีสำเนาเก่ากว่าของไฟล์ Metabase.bin

ถ้าไม่มีแฟ้มข้อมูลสำรองที่สร้าง โดย MMC มีอยู่ แต่สำเนาเก่ากว่าของไฟล์ Metabase.bin อื่น ๆ อยู่ (โดยทั่วไปในการสำรองข้อมูลเทประบบ), ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. หยุดการบริการทั้งหมดของ IIS และบริการอื่น ๆ ที่ใช้ IIS เช่นโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นหรือเซิร์ฟเวอร์ไซต์ของ Microsoft

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการหยุด IIS และบริการอ้างถึง ใช้/y iisadmin หยุดสุทธิคำสั่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  236166การใช้คำสั่ง NET STOP และเริ่มการทำงาน NET เพื่อบังคับให้บริการของ IIS ไปยัง re-read รีจิสทรี
 2. เปลี่ยนชื่อแฟ้มเสียหาย metabase, Metabase.bin ชื่อใหม่เช่น Metabase.bad แฟ้ม Metabase.bin จะอยู่ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Inetsrv
 3. การคัดลอกสำเนาของแฟ้ม Metabase.bin เก่าไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Inetsrv
 4. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ถ้าไม่มีแฟ้มสำรองของ MMC หรือสำเนาที่เก่ากว่าของแฟ้ม Metabase.bin อยู่

ถ้าไม่มีแฟ้มข้อมูลสำรองที่สร้าง โดย MMC พร้อมใช้งาน และเก่าไม่มีสำเนาของ Metabase.bin มีแฟ้มอยู่ การสำรองข้อมูลชั่วคราวของ metabase อาจยังคงอยู่

เมื่อมีการปรับปรุง metabase ผ่าน MMC หรือดำเนินการอื่น การสำรองข้อมูลชั่วคราวของ metabase อาจถูกสร้าง หากการปรับปรุงถูกขัดจังหวะ (ซึ่งอาจรวมถึงสาเหตุของการเกิดความเสียหายในครั้งแรก), คุณมีโอกาสที่แฟ้มชั่วคราวนี้ยังอาจมีอยู่

แฟ้มนี้ชั่วคราวเป็นชื่อ Metabase.bak หรือ Metabase.bin.bak และจะอยู่ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Inetsrv ถ้ามีแฟ้มนี้ชั่วคราว ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพยายามกู้คืน metabase:
 1. หยุดการบริการทั้งหมดของ IIS และบริการอื่น ๆ ที่ใช้ IIS เช่นโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นหรือเซิร์ฟเวอร์ไซต์ของ Microsoft

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการหยุด IIS และบริการอ้างถึง ใช้/y iisadmin หยุดสุทธิคำสั่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  236166การใช้คำสั่ง NET STOP และเริ่มการทำงาน NET เพื่อบังคับให้บริการของ IIS ไปยัง re-read รีจิสทรี
 2. เปลี่ยนชื่อแฟ้มเสียหาย metabase, Metabase.bin ชื่อใหม่เช่น Metabase.bad แฟ้ม Metabase.bin จะอยู่ในโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32\Inetsrv
 3. เปลี่ยนชื่อการสำรองข้อมูลแฟ้มชั่วคราว (Metabase.bak หรือ Metabase.bin.bak) เพื่อ Metabase.bin
 4. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

ถ้าไม่มีแฟ้มสำรอง metabase อยู่

ถ้าไม่มีแฟ้มสำรองของ metabase พร้อมใช้งาน วิธีเดียวที่จะคืนค่าฟังก์ชันการทำงานของ IIS จะทำต่อไปนี้

หมายเหตุ:ตั้งค่า IIS ทั้งหมดที่เก็บอยู่ใน metabase นี้จะสูญหาย

iis 4.0

 1. ถอนการติดตั้งชุดตัวเลือกของ Microsoft Windows NT 4.0สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  187870วิธีการเอาออก และติดตั้งตัวเลือกชุดการ Windows NT 4.0
 2. ถอนการติดตั้ง Microsoft Internet Explorer
 3. ลบแฟ้ม Metabase.bin จากโฟลเดอร์ %SystemRoot\System32\Inetsrv\
 4. ติดตั้ง Internet Explorer
 5. ติดตั้งชุดตัวเลือกของ Windows NT 4.0

iis 5.0

ถอนการติดตั้งแล้ว ติดตั้ง IIS 5.0(c) Microsoft Corporation 2000 สิทธิ์ทั้งหมดที่สำรองไว้ contributions โดย Kevin Zollman, Microsoft Corporation
meta พื้นฐานสำรองรีจิสทรีเสียหายท่อ hosed freezes แฮงค์ค้างตรึง akz ISM โปรแกรมจัดการบริการทางอินเทอร์เน็ต

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 234429 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:51:06 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbpending kbmt KB234429 KbMtth
คำติชม