ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติใน Windows 2000 Professional

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234562
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคุณลักษณะการเข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติ "ผู้ใช้และรหัสผ่าน" สำหรับ Windows 2000 Professional โปรดสังเกตว่า เครื่องมือนี้'แผงควบคุม'ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows 2000, Windows 2000 Server ขั้นสูง หรือ Windows 2000 Datacenter Server

back to the top

การป้องกันไม่ให้พร้อมท์รหัสผ่านในระบบไม่อยู่ในโดเมน

 1. ในแผงควบคุมคลิกสองครั้งผู้ใช้และรหัสผ่าน.
 2. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นผู้ใช้ต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้กล่องกาเครื่องหมาย

  หมายเหตุ:: อ็อพชันนี้ไม่ปรากฏอยู่บนระบบที่เป็นสมาชิกของโดเมน
 3. คลิกการขั้นสูงแท็บ
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นต้องให้ผู้ใช้กด Ctrl Alt Del ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบกล่องกาเครื่องหมาย
ไม่สนับสนุนการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำลังสู่โดเมน คุณจะต้องเข้าร่วม workgroup ถ้าคุณต้องการใช้ลักษณะการทำงานในการเข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติ

คุณจะยังเปิดคุณลักษณะการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติในทุกเวอร์ชันของตระกูลผลิตภัณฑ์ Windows 2000 โดยการแก้ไขรีจิสทรี

คำเตือน:ขั้นตอนนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนโดยอัตโนมัติกับโดเมน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการรักษาความปลอดภัยที่ร้ายแรง เริ่มระบบของระบบนี้ได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีนี้ทุกคนจะล็อกออระบบด้วยข้อมูลประจำตัวของการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้
 1. เริ่มการทำงาน Regedt32.exe และค้นหาคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 2. ทำการของคุณชื่อโดเมน ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัส ผ่าน การใช้ค่าโดยปกติจะพิมพ์เมื่อเข้าสู่ระบบ คุณควรกำหนดค่าต่อไปนี้: DefaultDomainName, DefaultUserName และ DefaultPassword

  หมายเหตุ:: DefaultDomainName และ DefaultUserName ค่าอาจมีอยู่แล้ว ค่า DefaultPassword อาจไม่นี้ ถ้าคุณไม่ สร้างขึ้นได้ โดย::
  1. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่า.
  2. ในการชื่อค่า:กล่อง ชนิดDefaultPassword.
  3. ในการชนิดข้อมูล:กล่อง คลิกReg_SZ.
  4. คลิกตกลง.
  5. ในการตัวแก้ไขสายอักขระกล่อง พิมพ์รหัสผ่านของคุณ คลิกตกลงและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

   หมายเหตุ:: ถ้ามีระบุสตริงที่ไม่ DefaultPassword, Windows เปลี่ยนค่าของคีย์ AutoAdminLogon ตั้งแต่ 1 (จริง) เป็น 0 (เท็จ) โดยอัตโนมัติ นี้ปิดใช้งานลักษณะการทำงานในการ AutoAdminLogon ลักษณะการทำงานนี้จะเกิดขึ้นหากมีระบุสตริงที่ DefaultPassword แต่รหัสผ่านถูกปล่อยให้ว่าง หรือ null
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่า. ประเภท:AutoAdminLogonในการชื่อค่า:กล่อง คลิกReg_SZในการชนิดข้อมูล:กล่อง ป้อน 1 ในนั้นstringกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 4. ออกจาก Regedt32.exe
 5. ปิดระบบ Windows และปิดคอมพิวเตอร์
 6. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและ Windows 2000 คุณควรล็อกออนโดยอัตโนมัติในขณะนี้

  โปรดสังเกตว่า การตั้งค่านี้ใช้เฉพาะในการเข้าสู่ระบบแรก เมื่อต้องการบังคับใช้การตั้งค่านี้สำหรับ logoffs ที่ตามมา ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
  ค่า:
  ForceAutoLogon

  ประเภท::
  Reg_SZ

  ข้อมูล:
  1
นี่คือคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยโดยการออกแบบ ความละเอียดเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรีจิสทรี ไม่สนับสนุนการแก้ไขรีจิสทรี
ข้อมูลเพิ่มเติม

windows 2000 เท่านั้น

กระบวนการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบแรกเท่านั้น เมื่อต้องการบังคับใช้การตั้งค่านี้สำหรับ logons ที่ตามมา ผู้ดูแลต้องตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

ค่า: ForceAutoLogon
ชนิด: REG_SZ ข้อมูล: 1
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
97597วิธีการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติใน Windows NT 3.x และ 4.0
back to the top
regedit auto login autologon automated

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ