การเผยแพร่เครื่องพิมพ์ใน Active Directory ของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234619
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
คอมพิวเตอร์ใช้ windows 2000 และไม่ใช่ที่ใช้ Windows 2000 ที่มีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันสามารถเผยแพร่เครื่องพิมพ์ใน Active Directory เพื่อให้เครื่องพิมพ์ที่สามารถถูกค้นสำหรับได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ windows 2000

เมื่อต้องการเผยแพร่เครื่องพิมพ์ร่วมกัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ใช้การใช้ร่วมกันแท็บในคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ โดยค่าเริ่มต้น การรายการในไดเรกทอรีนั้นมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซึ่งหมายความ ว่า มีการเผยแพร่เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน โดยค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์ที่มีการเผยแพร่ในคอนเทนเนอร์คอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกันใน Active Directory มีการตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์:-ชื่อเครื่องพิมพ์.

การเปลี่ยนแปลงกับแอตทริบิวต์ของเครื่องพิมพ์ (ตำแหน่งที่ตั้ง คำอธิบาย โหลดกระดาษ และ forth อื่น ๆ) จะ propagted ไปยัง Active Directory

เมื่อต้องการใช้ร่วมกัน และการเผยแพร่เครื่องพิมพ์ที่ใช้ Windows 2000:
 1. ใน Windows 2000 คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกเครื่องพิมพ์แล้ว คลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์. ทำตามคำแนะนำในการสร้างเครื่องพิมพ์
 2. หลังจากที่คุณได้สร้าง และพิมพ์ การใช้ร่วมกันแสดงรายการอยู่ในไดเรกทอรีนั้นควรเลือกกล่องกาเครื่องหมาย วัตถุเครื่องพิมพ์มีการเผยแพร่ภายใต้วัตถุคอมพิวเตอร์ดังกล่าวถูกแนบอยู่
หมายเหตุ:ใน Windows 2000 Server ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน และเผยแพร่ดังกล่าวใน Active Directory โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณคลิกไม่ใช้ร่วมเครื่องพิมพ์นี้ในวิซาร์เครื่องพิมพ์ร่วมกันกล่องโต้ตอบ ใน Windows 2000 Professional ใช้ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์ไม่ร่วมเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องการใช้ร่วมกันเป็นเมื่อต้องการใช้ร่วมกัน และการเผยแพร่เครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไม่ใช่-Windows 2000

คุณสามารถเผยแพร่เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน โดยใช้รุ่นของ Windows อื่นนอกเหนือจาก Windows 2000 ใน Active Directory ถ้ามีการติดตั้ง Windows ในการเขียนสคริปต์โฮสต์ (จะมีการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้นใน Windows 98), วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการ ใช้สคริปต์ Pubprn สคริปต์นี้เผยแพร่เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มา สคริปต์มีอยู่ในโฟลเดอร์ระบบ ไวยากรณ์ไม่:
cscript pubprn.vbsServernamedspath
ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปเผยแพร่เครื่องพิมพ์ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ Prserv1 เครื่องพิมพ์ที่มีการเผยแพร่ในการตลาดหน่วยองค์กร (OU):
cscript pubprn.vbs prserv1 " LDAP: / / ou =ตลาด dc = antipodes, dc = com "
สคริปต์นี้คัดลอกเฉพาะลเพียงต่อไปนี้ของแอตทริบิวต์ของเครื่องพิมพ์:
 • ตำแหน่ง:
 • รูปแบบจำลอง
 • ข้อคิดเห็น
 • เส้นทาง unc
คุณสามารถเพิ่มแอตทริบิวต์อื่น ๆ ได้โดยผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่เป็นสแน็ปอิน (Dsa.msc) ใน Microsoft Management Console (MMC) โปรดสังเกตว่า คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์ Pubprn เป็นครั้งที่สองเพื่อปรับปรุง (แทนแทน) เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโฮสต์การเขียนสคริปต์ Windows และตำแหน่งที่ติดตั้ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
188135คำอธิบายของโฮสต์สคริปต์ของ Windows (WSH)
เมื่อต้องการใช้ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอินการเผยแพร่เครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ที่ใช้ Windows 2000:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dsa.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกสองครั้งที่ชื่อโดเมน คลิกขวาที่หน่วยองค์กร ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกเครื่องพิมพ์.
 3. ในการเส้นทาง uncกล่อง พิมพ์เส้นทางไปยังเครื่องพิมพ์ (เช่น \\Servername\printername).

ค้นหาเครื่องพิมพ์ในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ผู้ใช้ไคลเอ็นต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สามารถเรียกดูเครื่องพิมพ์ที่เผยแพร่ใน Active Directory ส่งงานไปยังเครื่องพิมพ์เหล่านั้น และแม้แต่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับเครื่องพิมพ์ใน Windows 2000 หรือ Windows XP
 2. ในการในกล่อง คลิกไดเรกทอรีทั้งหมด.
 3. พิมพ์พารามิเตอร์คุณต้องการค้นหา
 4. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.
 5. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ และจากนั้น คลิกเชื่อมต่อเมื่อต้องการติดตั้ง หรือ คลิกOPENเมื่อต้องการดูคิวการพิมพ์ปัจจุบัน
ผู้ดูแลระบบสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของสภาพแวดล้อมที่พิมพ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
234270การใช้นโยบายกลุ่มกับเครื่องพิมพ์ของตัวควบคุมใน Active Directory

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 234619 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:52:47 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbprint kbmt KB234619 KbMtth
คำติชม