วิธีการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บบทบาทการดำเนินงานหลักเดียวที่ยืดหยุ่น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:234790
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 สนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ Windows 2000 สิ้นสุดสนับสนุนโซลูชัน Center เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณโยกย้ายจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบายวัฏจักรของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้ถูกนำไปใช้กับ Windows 2000 สนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ Windows 2000 สิ้นสุดสนับสนุนโซลูชัน Center เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณโยกย้ายจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบายวัฏจักรของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บยืดหยุ่นเดียวหลักการดำเนินงาน () บทบาท FSMO ในฟอเรสต์ ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่กำหนดบทบาท FSMO ห้าบทบาท:
 • เก็บ schema หลัก
 • หลักการตั้งชื่อโดเมน
 • หลักการกำจัด
 • PDC หลัก
 • ข้อมูลหลักของโครงสร้างพื้นฐาน
เก็บ schema หลักและหลักการตั้งชื่อโดเมนมีบทบาทต่อฟอเรสต์ ดังนั้น จึง ไม่มีต้นแบบเค้าร่างเดียวเท่านั้นและต้นตั้งชื่อโดเมนหนึ่งสำหรับแต่ละฟอเรสต์

RID master, PDC หลัก และ infrastructure master มีบทบาทสำหรับแต่ละโดเมน แต่ละโดเมนของตนเอง RID master, PDC หลัก และโครงสร้างพื้นฐานหลักได้ ดังนั้น ถ้าฟอเรสต์โดเมนสาม มีต้นแบบ RID สาม ต้นแบบ PDC สาม และโครงสร้างพื้นฐานสามหลัก

back to the top

วิธีการตรวจสอบผู้ถือ FSMO RID, PDC และโครงสร้างพื้นฐานของโดเมนที่เลือก

 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด dsa.mscแล้ว คลิกตกลง
 2. คลิกขวาวัตถุของโดเมนที่เลือกใน leftpane สุด และจากนั้น คลิกการดำเนินงานหลัก
 3. คลิกแท็บเพื่อดูเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บบทบาทหลัก PDC PDC
 4. คลิกแท็บเพื่อดูเซิร์ฟเวอร์ masterrole โครงสร้างพื้นฐานเก็บโครงสร้างพื้นฐาน
 5. คลิกแท็บเพื่อดูเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บบทบาทหลัก RIDพูลบ

back to the top

วิธีการตรวจสอบที่ผู้สวมบทบาท FSMO Schema ในฟอเรสต์

 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด mmcแล้ว คลิกตกลง
 2. บนเมนูคอนโซลคลิกเพิ่ม/เอาสแน็ปอินออกคลิกเพิ่มคลิกสองครั้งที่แผนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่คลิกปิดนั้นแล้ว คลิกตกลง
 3. คลิกขวาSchema ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ในบานหน้าต่างซ้ายด้านบน และจากนั้น คลิกการดำเนินงานหลักเพื่อดูเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บบทบาทหลักของ schema
หมายเหตุ: สำหรับเค้าร่างของไดเรกทอรีที่ใช้งานสแนปอินพร้อมใช้งาน คุณอาจต้องลงทะเบียนแฟ้ม Schmmgmt.dll ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด regsvr32 schmmgmt.dll ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง ข้อความจะแสดงที่ระบุในการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

back to the top

วิธีการตรวจสอบชื่อผู้สวมบทบาท FSMO ในฟอเรสต์โดเมน

 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด mmcแล้ว คลิกตกลง
 2. บนเมนูคอนโซลคลิกเพิ่ม/เอาสแน็ปอินออกคลิกเพิ่มคลิกสองครั้งโดเมนของ Active Directory andTrustsคลิกปิดนั้นแล้ว คลิกตกลง
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกสร้าง Domainsand ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เชื่อถือ
 4. คลิกขวาที่โดเมนของ Active Directory andTrustและจากนั้น คลิกการดำเนินงานหลักเพื่อดูบทบาทหลักใน theForest ชื่อโดเมนของเซิร์ฟเวอร์

back to the top

ใช้ Windows 2000 Server Resource Kit

ใน Windows 2000 Resource Kit ประกอบด้วยไฟล์.cmd ที่ชื่อว่า Dumpfsmos.cmd ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อแสดงรายการเจ้าของบทบาท FSMO สำหรับโดเมนปัจจุบันและฟอเรสต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว แฟ้ม.cmd ใช้ Ntdsutil.exe สามารถเป็นเจ้าของบทบาทที่ระบุ แฟ้ม Dumpfsmos.cmd ประกอบด้วย:
@echo offREMREM Script to dump FSMO role owners on the server designated by %1REMif ""=="%1" goto usageNtdsutil roles Connections "Connect to server %1" Quit "select Operation Target" "List roles for connected server" Quit Quit Quit goto done:usage@echo Please provide the name of a domain controller (i.e. dumpfsmos MYDC)@echo.:done				


back to the top

ใช้เครื่องมือ NTDSUTIL

NTDSUTIL เป็นเครื่องมือที่รวมอยู่ใน Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server และ Windows 2000 Datacenter Server เครื่องมือนี้จะสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทิศทางของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ได้ ต่อไปนี้คือ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อดูบทบาท Flexiible เดียวหลักการดำเนินงาน (FSMO) บนตัวควบคุมโดเมนที่กำหนด

Ntdsutil.exe คือ เครื่องมือที่แสดงเจ้าของบทบาท FSMO ทั้งหมดของคุณเท่านั้น คุณสามารถดู PDC emulator, RID master และเจ้าของบทบาทหลักของโครงสร้างพื้นฐานในผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ คุณสามารถดูการเป็นเจ้าของบทบาทหลักของ schema ในสแนปอิน Schema ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถดูบทบาทของเจ้าของชื่อโดเมนในโดเมนของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และความเชื่อถือ
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด คำสั่ง ในการเปิดกล่อง แล้วกด ENTER
 2. ชนิด ntdsutilและ pressENTER แล้ว
 3. ชนิด การจัดการโดเมนและ thenpress ENTER
 4. ชนิด การเชื่อมต่อและ pressENTER แล้ว
 5. ชนิด เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ตำแหน่งชื่อเซิร์ฟเวอร์ คือชื่อของตัวควบคุมโดเมนที่ต้อง youwould เพื่อดู แล้ว กด ENTER
 6. ชนิด จบการทำงานและ pressENTER แล้ว
 7. ชนิด เลือกเป้าหมายของการดำเนินงาน, andthen กด ENTER
 8. ชนิด บทบาทของรายการสำหรับ connectedserverแล้ว กด ENTER
รายการจะปรากฏเหมือนกับที่แสดงเป็นรายการด้านล่าง ผลลัพธ์อาจมากขึ้นอยู่กับบทบาทตัวควบคุมโดเมนเฉพาะอาจค้างไว้ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด การตรวจสอบการสะกดของคำสั่งที่เป็นไวยากรณ์ของคำสั่งต้องแน่นอน ถ้าคุณจำเป็นไวยากรณ์ของคำสั่ง พิมพ์ ? ที่พรอมต์แต่ละ:

เซิร์ฟเวอร์ "dc1" ทราบเกี่ยวกับบทบาท 5
Schema - CN = NTDS
ตั้งค่า CN DC1, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN =เริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก CN = =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = corp, DC = com
โดเมน - CN = NTDS
ตั้งค่า CN DC1, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN =เริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก CN = =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = corp, DC = com
PDC - CN = NTDS
ตั้งค่า CN DC1, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN =เริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก CN = =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = corp, DC = com
ลบ - CN = NTDS
ตั้งค่า CN DC1, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN =เริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก CN = =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = corp, DC = com
โครงสร้างพื้นฐาน - CN = NTDS
ตั้งค่า CN DC1, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN =เริ่มต้น--ไซต์ชื่อแรก CN = =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = corp, DC = com
back to the top

ใช้ DCDIAG

บนคอนโทรลเลอร์ของโดเมน Windows 2000 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
DCdiag /test:Knowsofroleholders /v				
คุณต้องใช้สวิตช์ /v ซึ่งแสดงรายการเป็นเจ้าของบทบาท FSMO ทั้งหมดในองค์กร

back to the top


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
235617 วิธีการค้นหาเจ้าของบทบาท FSMO ที่ใช้ ADSI และ WSH
197132 บทบาท FSMO ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ 2000 Windows
223346 การจัดวาง FSMO และปรับให้เหมาะสมบนโดเมน 2000 Windows


back to the top
ตรวจสอบหาตำแหน่งระบุ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 234790 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:55:20 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB234790 KbMtth
คำติชม