windows NT Server 4.0 Kit ทรัพยากร Supplement 4 ข้อคิดเห็นและการแก้ไข

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

234968
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยข้อคิดเห็น แก้ไข และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 4 Supplement ของการ Microsoft Windows NT Server 4.0 ทรัพยากร Kit, ISBN 0-7356-0837-7

ครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้:

 • Readme.doc ประกอบด้วยข้อผิดพลาด
 • เอกสารออนไลน์: คำแนะนำของระบบเครือข่าย Windows NT กราฟิกไม่พร้อมใช้งาน
 • เอกสารออนไลน์: ข้อผิดพลาดสารบัญในรายการแนะนำของเวิร์กสเตชันของ Windows NT ทรัพยากร
 • RKTOOLS.CHM: DNSCMD.EXE จะไม่สามารถปรากฏเป็นเครื่องมือการใหม่
 • RKTOOLS.CHM: SCOPY.EXE ที่ถูกลบจาก Supplement ก่อนกำหนด
 • RKTOOLS.CHM: SUBINACL.EXE เอกสารเป็นไม่ถูกต้อง
 • RKTOOLS.CHM: TIMESERVE.EXE เป็นปรากฏสองครั้งในรายการแบบ Alphabetical ของเครื่องมือ
ข้อมูลเพิ่มเติม

Readme.doc ประกอบด้วยข้อผิดพลาด

หมายเหตุการนำออกใช้ (Readme.doc) สำหรับ Microsoft Windows NT 4.0 ทรัพยากร Kit Supplement 4 ประกอบด้วยข้อผิดพลาดและละเลยเกี่ยวกับบางคำแนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีคำแนะนำสำหรับซอฟต์แวร์ที่ไม่รวมอยู่ในซีดี โฟลเดอร์แฟ้มที่ไม่ถูกต้องสำหรับแฟ้มการติดตั้ง หรือคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์ เป็น noted ด้านล่าง:

เว็บกำลังการผลิตการวิเคราะห์ Tool (WCAT) - การกล่าวถึง ในเนื้อหา และคำแนะนำการตั้งค่าทั่วไป โปรแกรมนี้ไม่ได้รวมอยู่ในซีดีรอม

ตัวจัดการการเข้าถึงระยะไกล โดยการเคลื่อนไหวเสมือน - รุ่นที่ได้รับอนุญาตเป็นค่าเริ่มต้น แต่ต้องมีคีย์รหัส และคีย์การเริ่มต้น (ประกอบด้วยของ xs ทั้งหมด) ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จำเป็นต้องติดตั้งรุ่นทดลองของพอร์ต 2 เมื่อได้รับการพร้อมท์สำหรับ DISK2 ผู้ใช้สามารถทำต่อไป โดยการคลิกตกลง

Microsoft Connection Manager Administration Kit (CMAK) - การคำแนะนำสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง CMAK บ่งชี้ว่า การตั้งค่าการเรียกใช้จากเส้นทางต่อไปนี้:

cd_driveletter: \x86\apps\cmak\setup.exe
หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้แท่น 86 x ไม่เช่น Alpha กรุณาแทนชื่อไดเรกทอรี x 86 สำหรับแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ไม่มี setup.exe ในตำแหน่งนี้

รหัสแหล่งที่มาของ REXX - การแนะนำสำหรับการติดตั้งโค้ดต้นฉบับและแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับภาษาการเขียนสคริปต์ REXX Regina ระบุถึง xcopy จากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

cd_driveletter: \x86\Scripting\rexx\source
หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้แท่น 86 x ไม่เช่น Alpha กรุณาแทนชื่อไดเรกทอรี x 86 สำหรับแพลตฟอร์มที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์ Scripting ที่อยู่บนซีดีเป็น "Scrpting"

เอกสารออนไลน์: คำแนะนำของระบบเครือข่าย Windows NT กราฟิกไม่พร้อมใช้งาน

เมื่อคุณเข้าถึงเอกสารประกอบทางออนไลน์สำหรับคำแนะนำระบบเครือข่าย Windows NT กราฟิกใน sub-pages ในส่วนนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

ลำดับของการดำเนินการต่อไปนี้จะเกิดข้อผิดพลาด:

จากเมนู'เริ่ม'เลือกทรัพยากร Kit 4.0 จากนั้น เลือก เอกสารที่ออนไลน์ เครือข่ายของ Windows NT เซิร์ฟเวอร์รายการแนะนำ เราเตอร์ และสวิตช์ แล้ว สายงานการผลิต จะมีกล่องโต้ตอบในกึ่งกลางของเพจที่ประกอบด้วยข้อความ: "ไม่สามารถแสดงรูปภาพ"

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดอ้างถึง illustrations ในสมุดบัญชีข้อความต้นฉบับ Kit ของทรัพยากร เนื่องจากพวกเขาจะตรงกับเอกสารออนไลน์โดยตรง

เอกสารออนไลน์: ข้อผิดพลาดสารบัญในรายการแนะนำของเวิร์กสเตชันของ Windows NT ทรัพยากร

เมื่อคุณเข้าถึงเอกสารประกอบทางออนไลน์สำหรับคำแนะนำทรัพยากรเวิร์กสเตชัน Windows NT คุณอาจได้รับการระบุข้อผิดพลาดข้อความ:
"หัวข้อไม่มีอยู่ ติดต่อผู้จำหน่ายโปรแกรมประยุกต์ของคุณสำหรับแฟ้มวิธีใช้ฉบับปรับปรุงมี (129)"
ข้อผิดพลาดนี้จะผลิตเมื่อมีเลือกเอกสารต่อไปนี้:

จากเมนู'เริ่ม'เลือก 4.0 Kit ทรัพยากร จาก นั้นเอกสาร ประกอบที่ออนไลน์ แล้วแนะ นำการทรัพยากรของเวิร์กสเตชันของ Windows NT ในแท็บเนื้อหา ขยายสภาพแวด "วางแผนสำหรับแบบผสมล้อม" จาก นั้นขยาย "การกำหนดที่การจัดวาง Windows 95 และ Windows NT ", แล้วจากนั้น ขยาย "การกำหนดที่การจัดวาง Windows 95 และ Windows NT"

เมื่อต้องการแก้ไขนี้:

 1. ไปยังแท็บดัชนีของวิธีใช้
 2. พิมพ์ "ที่การกำหนดที่" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)
 3. คลิกบนหัวข้อที่ต้องการในหน้าต่างผลลัพธ์
  "การกำหนดที่การจัดวาง Windows 95 และ Windows NT"
จากที่นี่ คุณสามารถใช้'ย้อนกลับ'และปุ่มไปข้างหน้าเพื่อนำทางไปยังบท

RKTOOLS.CHM: DNSCMD.EXE จะไม่สามารถปรากฏเป็นเครื่องมือการใหม่

เครื่องมือ DNSCMD.EXE แสดงอยู่ในรู้จักของ RKTOOLS.CHM ภายใต้เครื่องมือใหม่ รุ่นของ DNSCMD.EXE Supplement สามและสี่ Supplement ไม่เหมือนกัน ข้อเท็จจริงว่า ถูกดังกล่าวแสดงว่าใหม่ถูก mistake เป็น อย่างไรก็ตาม ในเอกสารบนเครื่องมือเองถูกต้อง

RKTOOLS.CHM: SCOPY.EXE ที่ถูกลบจาก Supplement ก่อนกำหนด

ในการรู้จัก ภายใต้เครื่องมือแบบดั้งเดิม SCOPY.EXE จะแสดงรายการเป็นการแทนที่ด้วย XCOPY.EXE อย่างไรก็ตาม รุ่นของ XCOPY ที่มาพร้อมกับสี่ Supplement จะไม่สำเนาไฟล์และไดเรกทอรีจากพาร์ติชัน NTFS มีความปลอดภัยของพวกเขายัง คุณยังคงต้องใช้ SCOPY เพื่อดำเนินการนี้

SCOPY และเอกสารประกอบที่เหมาะสมสามารถดาวน์โหลดจาก:

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86:ftp://ftp.microsoft.com/reskit/nt4/x86/scopy_x86.exe

alpha คอมพิวเตอร์ที่ใช้:ftp://ftp.microsoft.com/reskit/nt4/alpha/scopy_axp.exe

SCOPY จะถูกทำล้าสมัยรุ่น XCOPY ที่จัดส่งด้วย Windows 2000

RKTOOLS.CHM: SUBINACL.EXE เอกสารเป็นไม่ถูกต้อง

เครื่องมือ SUBINACL จะเหมือนกันใน Supplement สามและสี่ของ Kit ทรัพยากรของ 4.0 เซิร์ฟเวอร์ Windows NT จะมีขนาดเดียวกัน วัน ฟังก์ชัน และอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในเอกสารในสี่ Supplement, RKTOOLS.CHM ร่างลักษณะการทำงานที่ไม่ได้กับ Supplement สาม

เอกสารนี้เป็นเอกสารเฉพาะ Windows 2000 ที่มีการเปิดที่วางผิดในวิธีใช้ Supplement สี่ ลักษณะการทำงานใหม่ที่มีเฉพาะใน SUBINACL รุ่น Windows 2000 และแต่ลักษณะการทำงานจำเป็นต้องมีเครื่องจักร Windows 2000

เอกสารจะแปลงกลับไปในเอกสารเดียวกันตามที่ใช้ในสาม Supplement

RKTOOLS.CHM: TIMESERVE.EXE เป็นปรากฏสองครั้งในรายการแบบ Alphabetical ของเครื่องมือ

โปรแกรมอรรถประโยชน์ TIMESERV.EXE จะแสดงรายการในรายการของเครื่องมือ alphabetical สองครั้ง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองรายการที่ต้องนำไปในเอกสารเดียวกัน

แสดงรายการสำหรับ " TimeServ.exe: บริการ Synchronizing เวลา (Y2K Unverified) " ควรถูกลบออก

แสดงรายการสำหรับ " TimeServ.exe:เวลาซิงโครไนส์บริการ (Y2K) " มีการแสดงรายการที่ถูกต้อง

ข่าว Microsoft มุ่งมั่นที่การนำเสนอสมุดบัญชีที่ให้ข้อมูล และมีความถูกต้อง ข้อคิดเห็นและแก้ไขรายการข้างต้นทั้งหมดพร้อมสำหรับการรวมในอนาคต printings สมุดบัญชีเล่มนี้ ถ้าคุณมีการพิมพ์ที่ใหม่กว่าของสมุดบัญชีเล่มนี้ ดังกล่าวอาจประกอบด้วยอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของการแก้ไขการข้างต้น
0-7356-0837-7 rkbook rknt winnt

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 234968 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/23/2014 11:14:50 - ฉบับแก้ไข: 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbdocerr kbdocfix kbinfo kbmt KB234968 KbMtth
คำติชม