ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
"//www.microsoftstore.com/store/msapac/th_TH//Content/pbPage.CartSummary" style="display: none">

คุณไม่สามารถกำหนดผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับ Live Meeting ใน Outlook ในสภาพแวดล้อมของ Office 365/ITAR โดยเฉพาะ

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2353019
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณได้รับการกำหนดสิทธิ์ผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับ Microsoft Office Live Meeting ในสภาพแวดล้อมของ Office 365/ITAR โดยเฉพาะ จากนั้น คุณพยายามจัดตารางเวลาการร้องขอของ Live Meeting ในนามของบุคคลอื่น ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
คุณไม่สามารถจัดตารางเวลาในนามของบุคคลนี้ได้เนื่องจากมีการมอบหมายไม่ได้รับการสนับสนุนบนบริการ Live Meeting ถ้าคุณจัดตารางเวลาการประชุมแบบออนไลน์ที่ใช้บริการ Live Meeting จะมีคำเชิญจากคุณ
สาเหตุ
นี่คือปัญหาที่ทราบ ฟังก์ชันในสถานการณ์สมมตินี้การมอบหมายไม่สนับสนุน โดยบริการแบบออนไลน์ของ Microsoft เมื่อคุณใช้ add-in ที่ประชุมสำหรับ Microsoft Outlook
การแก้ไข
เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

คุณสามารถตั้งค่าอินสแตนซ์ของ Live Meeting ในนามของบุคคลอื่น โดยใช้พอร์ทัลการประชุมถ่ายทอดสดหรือศูนย์การประชุม คุณต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบุคคลในการเข้าถึงพอร์ทัลการประชุมถ่ายทอดสดหรือศูนย์การประชุม ซึ่งช่วยให้คุณจัดตารางการประชุมใน Live Meeting อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณจัดตารางเวลาการประชุม โดยใช้พอร์ทัลการประชุมถ่ายทอดสดหรือศูนย์การประชุม การประชุมไม่ปรากฏบนปฏิทินของคุณ นี่คือปัญหาที่ทราบ

ตรงตามhod 2

คุณสามารถสร้างการประชุมบนเว็บไซต์ผู้จัดการประชุมที่ถ่ายทอดสด โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ และจากนั้น ส่งคำเชิญเข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอให้ตัวคุณเอง คุณก็สามารถสร้างการประชุมทั่วไปใน Microsoft Outlook ในนามของบุคคลอื่น โดยใช้สิทธิ์ของการมอบหมายของบุคคลนั้น และวางข้อมูลนั้น Live Meeting จากคำเชิญ Live Meeting

วิธีที่ 3

คุณสามารถใช้เจ้าประชุมสร้างการประชุม และเชิญเฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้รับมอบสิทธิ์ได้ ผู้รับมอบสิทธิ์ต้องเปิดคำเชิญ และคัดลอกรายละเอียด Live Meeting ผู้รับมอบสิทธิ์ต้อง แล้วสร้างการนัดหมายใหม่ใน Outlook วางข้อมูลแบบ Live Meeting เป็นการนัดหมายใหม่ และจากนั้น ส่งการเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ