วิธีการเปิดฐานข้อมูลมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โดยอัตโนมัติใน Access 2000

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:235422
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับข้อมูล Microsoft Access 97 รุ่นของบทความนี้ ดู161016.
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

ในกรณีนี้

สรุป
โดยOpenCurrentDatabaseวิธี คุณโดยทางโปรแกรมสามารถเปิดฐานข้อมูล Microsoft Access ภายในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Microsoft Access อย่างไรก็ตาม ในOpenCurrentDatabaseวิธีไม่มีพารามิเตอร์สำหรับการระบุรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ดังนั้น ผู้ใช้อยู่โดยอัตโนมัติพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านฐานข้อมูลถ้ามีอยู่

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่โดยทางโปรแกรมเปิดฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในการเข้าถึง Microsoft อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ โดยไม่มีการขัดจังหวะโดยผู้ใช้

ข้อมูลการเข้าถึงวัตถุ (DAO) ช่วยให้คุณสามารถระบุรหัสผ่านฐานข้อมูลเมื่อเปิดฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน โดยDBEngineคุณสมบัติของอินสแตนซ์ของ Microsoft Access ที่สร้างรหัสของคุณ คุณจะสามารถใช้ DAO เพื่อระบุรหัสผ่านของฐานข้อมูล หลังจากที่ได้ถูกตรวจสอบรหัสผ่านฐานข้อมูล โดยโปรแกรมของฐานข้อมูล Microsoft Jet คุณสามารถใช้การOpenCurrentDatabaseวิธีการเปิดฐานข้อมูลในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Microsoft ในการเข้าถึงโดยไม่มีการขัดจังหวะโดยผู้ใช้

back to the top

ตัวอย่าง step-by-Step

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในตัวอย่างนี้ คุณปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb คุณอาจต้องการสำรองข้อมูลแฟ้ม Northwind.mdb และทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนสำเนาของฐานข้อมูล

 1. เริ่ม Microsoft Access 2000
 2. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb ให้ใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลให้ใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล คลิกNorthwind.mdbในการOPENกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนั้นOPENปุ่ม แล้วคลิกเปิดเฉพาะ.
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่การรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกรหัสผ่านฐานข้อมูลการตั้งค่า.
 4. ประเภท:nwindในการรหัสผ่าน:และตรวจสอบกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 5. ปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 6. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb เพื่อตรวจสอบว่า คุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่พร้อมท์ฐานข้อมูล
 7. คลิกยกเลิกเมื่อต้องการป้องกันฐานข้อมูลเปิด
 8. สร้างฐานข้อมูลใหม่ ว่างเปล่า
 9. เปิดโมดูลใหม่ในมุมมองออกแบบ
 10. ในการเครื่องมือเมนู คลิกอ้างอิง:.
 11. เพิ่มการอ้างอิงไปยังการไลบรารีวัตถุ Microsoft DAO 3.6แล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการอ้างอิง:กล่องโต้ตอบ
 12. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในโมดูล:
  Option Compare DatabaseOption ExplicitSub OpenPasswordProtectedDB()  'Define as Static so the instance of Access  'doesn't close when the procedure ends.  Static acc As Access.Application  Dim db As DAO.Database  Dim strDbName As String  strDbName = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb"  Set acc = New Access.Application  acc.Visible = True  Set db = acc.DBEngine.OpenDatabase(strDbName, False, False, ";PWD=nwind")  acc.OpenCurrentDatabase strDbName  db.Close  Set db = NothingEnd Sub					
 13. เรียกใช้ OpenPasswordProtectedDB subroutine ในหน้าต่าง Immediate
โปรดสังเกตว่า ฐานข้อมูล Northwind เปิดขึ้นในอินสแตนซ์ใหม่ของ Microsoft ในการเข้าถึงโดยไม่ต้องพร้อมท์การรหัสผ่าน

หลังจาก คุณอาจต้องการเอารหัสผ่านฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Microsoft Access 2000
 2. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb ให้ใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลให้ใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล คลิกNorthwind.mdbในการOPENกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนั้นOPENปุ่ม แล้วคลิกเปิดเฉพาะ.
 3. เมื่อได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านฐานข้อมูล พิมพ์nwindแล้ว คลิกตกลง.
 4. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่การรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกรหัสผ่านฐานข้อมูล unset.
 5. เมื่อได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านฐานข้อมูล พิมพ์nwindแล้ว คลิกตกลง.
 6. ปิดฐานข้อมูล
รหัสผ่านฐานข้อมูลจะถูกเอาออก

back to the top


ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดฐานข้อมูลการได้รับการป้องกันรหัสผ่านกับ DAO คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
209953ACC2000: วิธีการที่ใช้วิธีการ OpenDatabase เมื่อต้องการเปิดฐานข้อมูลที่มีป้องกันรหัสผ่าน


back to the top


inf

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 235422 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 14:59:30 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautomation kbprogramming kbhowtomaster kbmt KB235422 KbMtth
คำติชม