ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
d="meControl">
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

คุณได้รับการตอบสนอง "สำเร็จ" เมื่อใช้คำสั่ง Mailflow ทดสอบบนเว็บไซต์อยู่อีเมลภายนอกที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2362371
อาการ
คุณทำการทดสอบเวลาแฝงที่ตรวจสอบบนอยู่อีเมลภายนอก โดยใช้การMailflow ทดสอบคำสั่งบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2007 ในสถานการณ์เช่นนี้ คำสั่งส่งคืนความสำเร็จการตอบสนองสำหรับการทดสอบนี้ถ้าภายนอก email อยู่ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีอยู่
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแจ้งเตือนสถานะการจัดส่ง relayed (DSN) จะถือว่าเป็น DSN ที่เป็นค่าบวกใน Exchange Server 2007
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการMailflow ทดสอบคำสั่ง การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

4 ng-scope">