คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 1904 โมดูล <path &="" file="" name="">ล้มเหลวในการลงทะเบียน "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า 2000 Office </path>

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:237294
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
คำเตือน: รายละเอียดนี้คือเบื้องต้น และไม่ได้ยืนยัน หรือทดสอบ โดย Microsoft ใช้งานตามดุลยพินิจเท่านั้น
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Office 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 1904 โมดูลชื่อเส้นทาง & แฟ้มไม่สามารถลงทะเบียน hresult-2147024894 ติดต่อเจ้าหน้าที่สนับสนุนของคุณ
โดย:ชื่อเส้นทาง & แฟ้มชื่อของแฟ้มเฉพาะที่ มีเส้นทางไปยังแฟ้มเสร็จสมบูรณ์ได้

ตัวเลือกของคุณจะคลิกยกเลิก,ลองอีกครั้งหรือละเว้น. ถ้าคุณคลิกยกเลิกยังปรากฏข้อความถามว่าคุณต้องการออกจากโปรแกรมติดตั้ง ถ้าคุณคลิกลองอีกครั้งเกิดข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ถ้าคุณคลิกละเว้นการเซ็ตอัพยังคงมีอยู่
สาเหตุ
This problem can occur when one of the following conditions is true:
 • The file is not installed correctly.
 • The file is corrupted.
 • Other programs, including memory-resident and anti-virus programs, are running and using any version of the file.
การหลีกเลี่ยงปัญหา
Use one of the following workarounds appropriate for your situation.

Click Ignore

In most situations, you can safely clickละเว้น. Office 2000 finishes the installation, and the Office 2000 programs work correctly.

Register the File Manually

To register a specific file again in the registry, while you are working in Microsoft Windows, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENbox, type the following command, and then clickตกลง
  RegSvr32FileName :
  โดย:FileName :is the name of the file specified in Error 1904.
You should receive a message that the file is now correctly registered. If you receive a message that the file is not registered, try the other workarounds.

Clean-Start the Computer

Make sure that there are no other programs running, especially anti-virus programs. Use Selective Startup to ensure that the computer is running as cleanly as possible.For additional information about how to perform clean-start (clean-boot) troubleshooting, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
129260Windows 95 Setup: Description and Troubleshooting Steps
192926วิธีการดำเนินการเริ่มระบบที่ล้างการแก้ไขสำหรับ Windows 98
267288วิธีทำคลีนบูตใน Windows Millennium Edition

Empty the Temp Directory

The Temp folder may contain files that are interfering with the installation of Office. To remove these files, use the appropriate method for your operating system.

Microsoft Windows NT 4.0 หรือ Microsoft Windows 2000

In Microsoft Windows NT 4.0, navigate to the Temp folder, which is usually located in the root folder of the system hard disk (C:\Temp). Display the contents of the Temp folder with details, and delete files that were not created on the current date.

Microsoft Windows 95 หรือ Microsoft Windows 98

 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ Press F8 when you see the "Starting Windows 95" message, and then chooseSafe mode command prompt only.

  In Windows 98, hold down CTRL until theMicrosoft Windows 98 Startupเมนูปรากฏ และจากนั้น เลือกSafe mode command prompt only. On some computers, you can press F8 instead of CTRL to bring up theMicrosoft Windows 98 Startupเมนู
 2. ประเภท:ตั้งค่าจากนั้น กด ENTER Note the location of the TEMP variable.
 3. Go to the folder noted in step 2. For example, if TEMP is set to C:\WINDOWS\TEMP, type the following line and then press ENTER:
  cd\windows\temp
  If the folder noted in step 2 does not exist, you must create the folder. For example, you can create a temporary folder called win95tmp on your hard disk by typing the following line at the command prompt:
  md c:\win95tmp
 4. Delete any temporary files in this folder. Temporary files typically have a .tmp extension. To delete these files, type the following line and then press ENTER:
  del *.tmp
  หมายเหตุ:: Do not delete these files from within the Windows 95 graphical user interface (that is, when you are running Windows 95), because Windows 95 or a Windows program may be using one of these files.

Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me)

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกข้อมูลระบบ.
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกsystem configuration utility.
 3. คลิกการสภาพแวดล้อมtab and look for the TEMP variable. If the TEMP variable is missing, clickใหม่and typetempfor Variable Name, andC:\Windows\Tempfor Variable Value. คลิกตกลง.
 4. คลิกตกลงแล้ว คลิกไม่มีif you are prompted to restart your computer.
 5. Insert your Windows Me startup disk in your disk drive.
 6. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกปิดการทำงาน. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเริ่มต้นใหม่is selected in the drop-down list. คลิกตกลง.
 7. After you restart Windows to a command prompt, type the following, and press ENTER after each line:
  c:
  cd\windows\temp
  If the cd\windows\temp folder does not exist, you must create the folder. You can create the temporary folder on your hard disk by typing the following line at the command prompt:
  md c:\windows\temp
 8. Delete any temporary files in this folder. Temporary files typically have a .tmp extension. To delete these files, type the following line and then press ENTER:
  del *.tmp

Rename the File or Files

Use Microsoft Windows Explorer to locate and rename the file, and then run Setup again.

Turn Off the CD-ROM Drive Cache (Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, and Microsoft Windows Millennium Edition Only)

Try turning off the CD-ROM drive cache. This can make the drive more reliable, but it can also reduce performance. To turn off the CD-ROM drive cache, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งระบบ:ไอคอน
 3. คลิกการประสิทธิภาพการทำงานแท็บ แล้วคลิกระบบแฟ้ม.
 4. ในการCD-ROMแท็บ คลิกNo Read-AheadในการOptimize access pattern forรายการ
 5. ลากขนาดแคเพิ่มเติมแถบเลื่อนไปที่ด้านซ้ายตำแหน่ง (ที่ขนาดเล็กการตั้งค่า), แล้ว คลิกตกลง.
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบุในการติดตั้ง Office:สำหรับบทความเพิ่มเติมด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดของ Office:
OFF2000 dtir 1904Error prj2000 project2000

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 237294 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 15:14:03 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kberrmsg kbprb kbsetup kbmt KB237294 KbMtth
คำติชม