วิธีการแก้ไข Windows 2000 ฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer ประเด็น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:237556
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ใน Windows 2000 ได้หลายวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer (HAL) ที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจาก misdetection การกำหนดที่ล้าสมัย หรือไม่เข้ากันได้กับขั้นสูงค่า และเปิด/ปิดอินเทอร์เฟซ (ACPI) พื้นฐานอินพุต/เอาท์พุตระบบ (BIOS), หรือชนิดของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง หรือด้วยตัวเองไว้ บทความนี้อธิบายวิธีการคุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ HAL บางอย่าง

หมายเหตุ:: ในบทความนี้ เงื่อนไข "ชนิดคอมพิวเตอร์" และ "HAL" มีความหมายเดียวกัน และอาจถูก interchanged
ข้อมูลเพิ่มเติม

กำหนดชนิดของคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการกำหนดชนิดของคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์เมื่อต้องการดูสิ่งที่แสดงไว้ภายใต้การคอมพิวเตอร์สาขา ต่อไปนี้คือ รายการของชนิดของคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุน

  ค่าที่เป็นไปได้สำหรับ HAL ภายใต้คอมพิวเตอร์มาตรฐานรวม:
  Multiprocessor acpi พีซี
  Uniprocessor acpi พีซี
  Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
  Multiprocessor MPS พีซี
  Uniprocessor MPS พีซี
  Standard PC
  ค่าที่เป็นไปได้สำหรับ HAL ภายใต้ Compaq รวม:
  Multiprocessor Compaq SystemPro หรือเข้ากันได้กับ 100%
  ค่าที่เป็นไปได้สำหรับ HAL ภายใต้ SGI รวม:
  เวิร์กสเตชัน Visual ของกราฟิก silicon

ดูหรือเปลี่ยนชนิดของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้

เมื่อต้องการดู หรือเปลี่ยนชนิดของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง:

คำเตือน: หมายเหตุว่า คุณจะไม่พยายามที่จะเปลี่ยน จาก HAL เป็น ACPI กับ HAL ที่มาตรฐาน หรือ จาก HAL ที่มาตรฐานเพื่อ HAL เป็น ACPI ภายใต้สถานการณ์ใดก็ การทำเช่นนั้นจะส่งผลในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เริ่มทำงานอย่างถูกต้อง หรือเลย เกิดขึ้นเนื่องจากแผนภูมิอุปกรณ์ Plug and Play ที่จะถูกใช้ในปัจจุบันสำหรับ ACPI และไม่ได้รับ reconstructed หรือกลับไปเป็นมาตรฐาน HAL Plug and Play อุปกรณ์ทรี เนื่องจากความตัวนี้โครง (อุปกรณ์แผนภูมิการสร้างจะแตกต่างกัน drastically), ระบบจะ unaware ของการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ใด ๆ หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่เพื่อรวมตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์สำหรับเริ่มระบบ Microsoft ไม่แนะนำ หรือสนับสนุนการตามขั้นตอนนี้คุณจะทำให้ข้อมูลสูญหาย
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกการฮาร์ดแวร์แท็บ แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์เมื่อต้องการดูสิ่งที่แสดงไว้ภายใต้การคอมพิวเตอร์สาขา เป็นตัวอย่าง "มาตรฐานพี" คอมพิวเตอร์ตรวจพบพิมพ์ Windows 2000 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือรายการเช่น "ขั้นสูงการกำหนดค่ากำลังไฟอินเทอร์เฟซ (ACPI) พี" อาจถูกแสดง
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ คลิกการไดรเวอร์แท็บ แล้วคลิกการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม.

  หมายเหตุ:: คุณสามารถเพียงเปลี่ยน หรือการปรับปรุง HAL จาก Device Manager ภายใต้ชนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อเปลี่ยนจาก HAL พีซีแบบเคลื่อนที่มาตรฐานเป็นแบบมาตรฐาน Multiprocessor พีซี HAL เนื่องจากการเปลี่ยนจาก HAL เป็น ACPI HAL ที่มาตรฐาน อาจส่งผลในของคุณไม่ได้สามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ
ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้องเป็นผลมาจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้องชนิด (HAL) ติดตั้งหลังจากการติดตั้ง Windows 2000 เริ่มกระบวนการซ่อมแซม Emergency:
 1. เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ฟลอปปีดิสก์การติดตั้ง Windows 2000 หรือ ด้วยซีดี รอม Windows 2000 ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุนการเริ่มการทำงานจากซีดีรอม
 2. ในการยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่าหน้าจอ กด R เพื่อซ่อมแซม
 3. ในการตัวเลือกการซ่อมแซม 2000 windowsหน้าจอ กด R เพื่อซ่อมแซมโดยใช้กระบวนการซ่อมแซมฉุกเฉิน
 4. กด M เพื่อเลือกตัวเลือกการซ่อมแซม และให้แน่ใจว่า "ตรวจสอบ Windows 2000 แฟ้มระบบ" และ "Inspect เริ่มต้นระบบ" ลักษณะการทำงานที่เลือกด้วยตนเอง หรือกด F เพื่อเรียกใช้ตัวเลือกการซ่อมทั้งหมด
 5. หลังจากที่เสร็จสมบูรณ์ HAL ที่ถูกติดตั้งครั้งแรกและแฟ้มที่เกี่ยวข้องจะสามารถคืนค่า เอาแผ่นซีดีรอมหรือฟลอปปีดิสก์แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ:: ชนิดการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องคอมพิวเตอร์จะยังคงปรากฏใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'
 6. เพื่อให้มั่นใจคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง ชนิดจะสามารถมองเห็นได้ในตัวจัดการอุปกรณ์เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ กด F8 เลือกLast Known Good Configuration (ค่าคอนฟิกปกติล่าสุดที่รู้จัก)แล้ว กด ENTER
 7. คลิกส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม (ถ้ามีอยู่ในส่วนกำหนดค่าที่มากกว่าหนึ่ง) ในส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ คลิกการกู้คืนการตั้งค่าคอนฟิกกด ENTER และจากนั้น ทำให้ Windows 2000 เพื่อเริ่มการทำงาน
วิธีการเปลี่ยนจาก HAL เป็น ACPI HAL ที่มาตรฐาน optimum ถูกติดตั้ง Windows 2000 เป็นการปรับรุ่น:
 1. เริ่มการติดตั้ง Windows 2000 เป็นการปรับรุ่น
 2. เมื่อต้องการปิดใช้งานการสนับสนุน ACPI และ Windows 2000 เพื่อตรวจหาโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเองเปลี่ยนแปลง และติดตั้งถูกต้อง (มาตรฐาน) คอมพิวเตอร์ชนิด HAL ที่คอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุนการอนุญาตให้โดยอัตโนมัติ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการการตรวจหาอัตโนมัติชนิดคอมพิวเตอร์:

   กด F7 เมื่อการติดตั้งสร้างข้อความที่ให้ข้อมูลต่อไปนี้:
   กด F6 ถ้าคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมของบริษัทอื่น SCSI หรือโวควบคุม
   หมายเหตุ:: คุณไม่ได้รับตัวบ่งชี้เสมือนว่า การตรวจหาอัตโนมัติใช้แทนเมื่อคุณกด F7 ดำเนินต่อโดยปกติการตั้งค่าจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์
  • เมื่อต้องการด้วยตนเองให้เลือก เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณพิมพ์:

   กด F5 และจากนั้น ด้วยตนเองเลือกชนิดของคอมพิวเตอร์มาตรฐานที่ถูกต้อง โดยใช้รายการต่อไปนี้:
  i386 source FileComputer Type
  *hal.dllCompaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible
  *halapic.dllMPS Uniprocessor PC
  *halapic.dllMPS Multiprocessor PC
  *hal.dllStandard PC
  *halborg.dllSGI mp


  หมายเหตุ:: You do not have to use the reinstallation method to update from a Standard PC HAL to a MPS Multiprocessor PC HAL, you can use the Update Drivers feature in Device Manager for this. However, you must reinstall Windows 2000 when going to an ACPI HAL computer type on a computer that was using the Standard computer type, and then permit Windows 2000 to automatically detect the correct computer type.
If the Emergency Repair process cannot locate your repair information or if the repair information is invalid, recover your Windows 2000 installation by starting the Recovery Console:
 1. Start your computer with the Windows 2000 Setup floppy disks, or with the Windows 2000 CD-ROM if your computer supports starting from CD-ROM. ในการยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่าscreen, press R to repair, and then press C to start the Recovery Console.

  หมายเหตุ:: For information about using the Recovery Console, please click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  229716Description of the Windows 2000 Recovery Console
 2. After you log on to your computer, from the %SystemRoot%\System32 folder of your original Windows 2000 installation, use the command console to copy and rename the following files as noted in the following lists. First determine which HAL and kernel files your computer requires by using the following list of supported computer types:

  หมายเหตุ:: Those marked with an asterisk character are Standard computer types (non-ACPI).

  i386 source file: i386\driver.cab\halmacpi.dll
  Computer type: ACPI Multiprocessor PC
  Copy to this folder: winnt\System32
  Rename to this file name: hal.dll

  i386 source file: i386\driver.cab\halaacpi.dll
  Computer type: ACPI Uniprocessor PC
  Copy to this folder: winnt\System32
  Rename to this file name: hal.dll

  i386 source file: i386\driver.cab\halacpi.dll
  Computer type: Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
  Copy to this folder: winnt\System32
  Rename to this file name: hal.dll

  i386 source file: *i386\driver.cab\halsp.dll
  Computer type: Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible
  Copy to this folder: winnt\System32
  Rename to this file name: hal.dll

  i386 source file: *i386\driver.cab\halapic.dll
  Computer type: MPS Uniprocessor PC
  Copy to this folder: winnt\System32
  Rename to this file name: hal.dll

  i386 source file: *i386\driver.cab\halmps.dll
  Computer type: MPS Multiprocessor PC
  Copy to this folder: winnt\System32
  Rename to this file name: hal.dll

  i386 source file: *i386\driver.cab\hal.dll
  Computer type: Standard PC
  Copy to this folder: winnt\System32
  Rename to this file name: hal.dll

  i386 source file: *i386\driver.cab\halborg.dll
  ชนิดคอมพิวเตอร์: SGI mp
  คัดลอกไปยังโฟลเดอร์นี้: winnt\System32
  เปลี่ยนชื่อให้ชื่อแฟ้มนี้: hal.dll

 3. ตามที่ระบุไว้ในตารางต่อไป การคัดลอกทั้งหมดขึ้นอยู่กับชนิดของคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการสนับสนุนของคอมพิวเตอร์จากซีดีรอมของ 2000 Windows (i386\driver.cab) แฟ้มเคอร์เนลที่เหมาะสมพบโดยทั่วไปสำหรับระบบของคุณ (Uniprocessor เปรียบเทียบกับ Multiprocessor) และแฟ้ม HAL ที่เหมาะสม หรือติดตั้ง service pack ไปยังโฟลเดอร์ที่สอดคล้องกันที่อยู่ในตารางภายใต้การติดตั้ง Windows 2000 เดิมของคุณ แล้ว เปลี่ยนชื่อแฟ้ม (ถ้าจำเป็น) ntoskrnl.exe ที่ได้รับและ Hal.dll ตามลำดับ

  แฟ้มทั่วไปของเคอร์เนลมัลติโปรเซสเซอร์คัดลอกไปยังไดเรกทอรีดังต่อไปนี้เปลี่ยนชื่อไปยังชื่อแฟ้มต่อไปนี้
  i386\driver.cab\ntkrnlmp.exewinnt\System32Ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrpamp.exewinnt\System32Ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dllwinnt\System32Kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dllwinnt\System32ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.syswinnt\System32\driversWin32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dllwinnt\System32winsrv.dll
  แฟ้มเคอร์เนล Uniprocessor ทั่วไปคัดลอกไปยังไดเรกทอรีดังต่อไปนี้เปลี่ยนชื่อไปยังชื่อแฟ้มต่อไปนี้
  i386\driver.cab\ntoskrnl.exewinnt\System32Ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrnlpa.exewinnt\System32Ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dllwinnt\System32Kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dllwinnt\System32ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.syswinnt\System32Win32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dllwinnt\System32winsrv.dll
 4. ขยายแฟ้ม Ntdll.dll จากต้นฉบับ Windows 2000 CD-ROM (i386\driver.cab) หรือติดตั้งบริการบรรจุไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\system32 ของ Windows ของคุณเริ่มต้นการติดตั้ง 2000

  ตัวอย่าง::
  ไดรฟ์: \i386\driver.cab /f:ntdll.dll c:\winnt\system32
  โดย:ไดรฟ์อักษรระบุไดรฟ์ของไดรฟ์ซีดีรอมไม่ประกอบด้วยซีดีรอม Server 2000 Windows
 5. ขยายแฟ้ม Win32k.sys จากต้นฉบับ Windows 2000 CD-ROM (i386\driver.cab) หรือติดตั้งบริการบรรจุไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\system32 ของ Windows ของคุณเริ่มต้นการติดตั้ง 2000
 6. ขยาย Kernel32.dll และ Winsrv.dll จากซีดีรอมของ 2000 Windows (i386\driver.cab) หรือติดตั้งบริการบรรจุไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\system32 ของ Windows ของคุณเริ่มต้นการติดตั้ง 2000 ตัวอย่าง ชนิดขยายคำสั่งต่อไปนี้ไดรฟ์: \i386\driver.cab /F:kernel32.dll %systemroot%\system32\kernel32.dll

  ขยายไดรฟ์: \i386\driver.cab /F:winsrv.dll %systemroot%\system32\winsrv.dll

  โดย:ไดรฟ์คืออักษรระบุไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ

 7. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กรุณาคลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
234558วิธีการเพิ่มการสนับสนุนสำหรับตัวประมวลผลหลายใน Windows 2000
คำเตือน: Windows 2000 แสดงรายการของชนิดของคอมพิวเตอร์ที่เข้ากันได้ที่สามารถติดตั้งเมื่อคุณใช้ตัวจัดการอุปกรณ์การปรับปรุงด้วยตนเอง ทำสิ่งใดเลยที่จะแสดงรายการเป็นข้อความเข้ากันได้มีแนวโน้มที่จะทำจะไม่สามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง หรือเลย ถ้าคุณมี "ขั้นสูงการกำหนดค่ากำลังไฟอินเทอร์เฟซ (ACPI) พี" อยู่ กับชนิดของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือหลัง จากการปรับปรุงกับ BIOS ของ acpi อยู่ล่าสุด จากนั้นคุณไม่สามารถปรับปรุงไป "ACPI Multiprocessor พี" ผ่านตัวจัดการอุปกรณ์ และอาจส่งผลจะไม่สามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง หรือเลย ในกรณีของ HAL เป็น ACPI สำหรับ Windows 2000 เพื่อสนับสนุน หรือรู้จัก cpu ทั้งใช้ HAL เป็น ACPI คุณต้องก่อนปรุงไปยัง BIOS ของ acpi อยู่ล่าสุดซึ่งเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ นั้น re-install Windows 2000 เป็นการปรับรุ่นจึงจะสามารถโดยอัตโนมัติได้ตรวจหา และติดตั้ง ACPI Multiprocessor พี ถ้าคุณไม่ BIOS ของคุณในได้เต็มที่ไม่ได้อยู่
kbfaqw2ksetup

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 237556 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 15:15:31 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB237556 KbMtth
คำติชม