ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

PRB: บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่เริ่มทำงาน และแสดงข้อผิดพลาด 18456

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:237604
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
บริการตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่เริ่มทำงาน และคุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในตัวแสดงเหตุการณ์ของ Windows:
ไม่สามารถเริ่ม SQLServerAgent (เหตุผล: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SQLServerAgent ไม่สามารถเริ่ม) ได้
นอกจากนี้ ถ้าคุณพยายามเริ่มการทำงานของบริการบริษัทตัวแทนของ SQL Server จากบรรทัดคำสั่ง (ตัวอย่างเช่น C:\MSSQL7\BINN\>sqlagent - c - v) คุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้ม C:\MSSQL7\LOG\SQLAGENT.OUT:
13/7/99 2:07:43 pm - หรือไม่ SQLServerAgent [129] เริ่มการทำงานภายใต้การควบคุมการบริการของ Windows NT
13/7/99 2:07:43 pm- ข้อผิดพลาดสแตนซ์ [298]: 18456 การเข้าสู่ระบบล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ 'DomainName\UserName' [sqlstate 28000]
13/7/99 2:07:43 pm- ไม่สามารถ [000] การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SQLServerAgent ไม่สามารถเริ่มต้น
13/7/99 2:07:44 pm - หรือไม่ [098] SQLServerAgent ยกเลิก (ปกติ)
สาเหตุ
การเข้าสู่ระบบ BUILTIN\Administrators ไม่มีการเข้าถึง SQL Server หรือการเข้าสู่ระบบ BUILTIN\Administrators ถูกเอาออกจาก SQL Server และบริการ SQLAgent จะเริ่มการทำงานภายใต้บัญชี LocalSystem

ปัญหาไม่เกิดขึ้นหากมีการเริ่มต้นบริการ SQLAgent ภายใต้โดเมนหรือคอมพิวเตอร์บัญชีที่มีอยู่ในรายการแยกต่างหากในตัวจัดการองค์กรของ SQL Server และที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลของระบบ (sysadmin)
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการย้ายบัญชี BUILTIN\Administrators กลับเข้าไปใน SQL Server เริ่มตัวจัดการองค์กรของ SQL ไปยัง \Servername\Security\Logins และให้สิทธิการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ BUILTIN\Administrators

ถ้าคุณแน่ใจจะปฏิเสธการเข้าถึงของ SQL Server โดยผู้ดูแลระบบของ Windows NT คุณสามารถลบบัญชี BUILTIN\Administrators เพิ่มบัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบที่คุณใช้สำหรับการบริการบริษัทตัวแทนของ SQL เป็นการเข้าสู่ระบบของ SQL Server และกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ (sa) ไปยังบัญชีนั้นก่อน แล้วยกเลิกสิทธิ์บทบาทของผู้ดูแลของระบบ (sysadmin) จากบัญชี BUILTIN\Administrators หรือลบบัญชี BUILTIN\Administrators ทั้งหมดจากล็อกอินในตัวจัดการองค์กรของ SQL Server

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อ SQL Server หนังสือออนไลน์ "ดูและแก้ไขบทบาทของสมาชิก ซึ่งจะพร้อมใช้งานใน MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุที่เมื่อคุณเรียกใช้บริการ โดยการคลิกแผงควบคุมแล้ว เลือกบริการที่มีอยู่ไม่มีข้อผิดพลาดที่เป็นประโยชน์ คุณต้องการตรวจสอบตัวแสดงเหตุการณ์ของ Windows หรือเริ่มบริการจากพรอมต์คำสั่งเพื่อดูแฟ้มเหล่านั้น
ความปลอดภัยของบริษัทตัวแทน sql sqlagent

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ