การตั้งค่าระบบชื่อโดเมนสำหรับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:237675
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในเดือน 13 กรกฎาคม 2010ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบายที่ทำให้การสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
ระบบชื่อโดเมน (DNS) เป็นตัวระบุตำแหน่งของ Active Directory ใน Windows 2000 ไคลเอ็นต์ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และเครื่องมือของไคลเอนต์ใช้ DNS ในการค้นหาตัวควบคุมโดเมนสำหรับการดูแลระบบและเข้าสู่ระบบ คุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ติดตั้ง และกำหนดค่าสำหรับไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างถูกต้อง บทความนี้นำคุณผ่านการกำหนดค่า DNS ที่จำเป็น

แก้ปัญหาชื่อ NetBIOS (WINS เซิร์ฟเวอร์ ไฟล์ LMHosts หรือการออกอากาศของ NetBIOS) ที่ถูกต้องสำหรับรุ่นก่อนหน้าของ Windows เพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรเครือข่ายที่อยู่บนโดเมน Active Directory ยังคง

หมายเหตุ: ซีดีรอม Windows 2000 Server จำเป็นต้องมีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ระบบปฏิบัติการติดตั้งจากเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ในบางสถานการณ์

ผู้ดูแลระบบ DNS ที่มีประสบการณ์จะขอแนะนำให้อ่านขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวข้องในการตั้งค่าคอนฟิก และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้เค้าร่างแบบเดี่ยว แบบง่าย และไม่ต้องแสดงถึงการกำหนดค่าที่เป็นไปได้เท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์ DNS

Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ Microsoft ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ให้มาพร้อมกับ Windows 2000 Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณ อย่างไรก็ตาม Microsoft DNS ไม่จำเป็นต้องมี เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่คุณใช้:
 • ต้องสนับสนุน RR SRV (RFC 2052)
 • สนับสนุนโพรโทคอลที่การปรับปรุงแบบไดนามิก (RFC 2136)
รุ่น 8.1.2 และรุ่นที่ใหม่กว่าของการสนับสนุนการผูก (ที่ได้รับความนิยม DNS เซิร์ฟเวอร์ดำเนิน) SRV RR และแบบปรับปรุง (รุ่น 8.1.1 สนับสนุนการปรับปรุงแบบไดนามิก แต่มี flaws ที่ได้รับการแก้ไขใน 8.1.2) ถ้าคุณกำลังใช้รุ่นของการผูกที่ไม่สนับสนุนการปรับปรุงแบบไดนามิก คุณจำเป็นต้องเพิ่มระเบียนไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: Microsoft DNS ในขณะที่รวมอยู่กับ Microsoft Windows NT Server 4.0 สนับสนุนระเบียน SRV ใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ให้ไว้กับ Windows 2000 Server

เริ่มการทำงานกับเซิร์ฟเวอร์แบบเอกเทศที่ใช้ Windows 2000

เซิร์ฟเวอร์นี้กลายเป็น เซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับเครือข่ายของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลื่อนขั้นนั้นบทบาทตัวควบคุมโดเมนได้ในภายหลัง

ในขั้นตอนแรก คุณกำหนดให้เซิร์ฟเวอร์นี้ตั้งค่าคอนฟิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) แบบคงที่ เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ควรใช้ ip แอดเดรสที่กำหนดแบบไดนามิก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของที่อยู่อาจทำให้ไคลเอ็นต์สูญเสียการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ DNS

การกำหนดค่า TCP/IP

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 2. คลิกสองครั้งเครือข่ายและการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์.
 3. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อพื้นที่ท้องถิ่นแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกInternet Protocol (TCP/IP)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. กำหนดให้เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นที่อยู่ IP แบบคงที่ มาสก์เครือข่ายย่อย และที่อยู่เกตเวย์
 6. คลิกขั้นสูง.
 7. คลิกDNSแท็บ
 8. เลือก "ส่วนต่อใช้ผนวกข้อมูลหลักและการเชื่อมต่อเฉพาะ DNS ท้าย"
  ตรวจสอบ "ส่วนต่อผนวกท้ายหลักของส่วนต่อท้าย DNS หลัก"
  ตรวจสอบ "ลงทะเบียนที่อยู่การเชื่อมต่อนี้ใน DNS"

  หากเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows 2000 นี้อยู่บนอินทราเน็ต มันควรเท่านั้นชี้ไปที่อยู่ IP ของตัวเองสำหรับ DNS ป้อนที่อยู่ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่น ๆ ที่นี่ ถ้าเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องการการแก้ไขชื่อบนอินเทอร์เน็ต มันควรมีตัวส่งต่อการกำหนดค่า
 9. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดคุณสมบัติขั้นสูงการตั้งค่า TCP/IP
 10. คลิกตกลงเมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิก TCP/IP ของคุณ
 11. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดคุณสมบัติการเชื่อมต่อพื้นที่ท้องถิ่น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับคำเตือนจากบริการตัวจำแนกชื่อแคช DNS คลิกตกลงเมื่อต้องการยกเลิกการแจ้งเตือน พยายามติดต่อเซิร์ฟเวอร์ DNS resolver แค แต่คุณยังไม่เสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์
 12. ดำเนินต่อไปยังขั้นตอนถัดไปเพื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft

การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก.
 3. คลิกเพิ่ม และเอาคอมโพเนนต์ของ Windows.
 4. ตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows เริ่มทำงาน คลิกถัดไป.
 5. คลิกบริการของระบบเครือข่ายแล้ว คลิกรายละเอียด.
 6. คลิกเลือกระบบชื่อโดเมน (DNS)กล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง.
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการเริ่มการทำงานของเซิร์ฟเวอร์การตั้งค่า DNS เซิร์ฟเวอร์และเครื่องมือแฟ้มจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
 8. ดำเนินต่อไปยังขั้นตอนถัดไปเพื่อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS

การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ตัวจัดการ DNS

ขั้นตอนเหล่านี้นำคุณผ่านการกำหนดค่า DNS โดยใช้สแน็ปอินตัวจัดการ DNS ใน Microsoft Management Console (MMC)
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือบริหารระบบแล้ว คลิกตัวจัดการ DNS. คุณเห็นสองโซนภายใต้ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ:โซนการค้นหาแบบส่งต่อและโซนการค้นหาแบบย้อนหลัง.
 2. ตัวช่วยสร้างการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS เริ่มทำงาน คลิกถัดไป.
 3. คลิกขวาที่โซนการค้นหาแบบส่งต่อแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. เลือกเซิร์ฟเวอร์ DNS ของคุณเป็น เซิร์ฟเวอร์ราก คลิกถัดไป.
 5. เลือกที่จะเพิ่มโซนการค้นหาแบบส่งต่อ คลิกถัดไป.
 6. โซนการค้นหาไปข้างหน้าใหม่ต้องเป็นโซนหลักเพื่อให้สามารถรับการปรับปรุงแบบไดนามิก คลิกหลักแล้ว คลิกถัดไป.
 7. โซนใหม่ประกอบด้วยระเบียน locator สำหรับโดเมนของ Active Directory นี้ ชื่อของโซนต้องเหมือนกับชื่อของโดเมน Active Directory หรือจะเป็นคอนเทนเนอร์ DNS แบบลอจิคัลสำหรับชื่อนั้น

  ตัวอย่างเช่น ถ้าโดเมน Active Directory ที่มีชื่อว่า "ดังกล่าวแล้ว" ชื่อโซนด้านกฎหมายได้ "ดังกล่าวแล้ว" "microsoft.com" หรือ "com" พิมพ์ชื่อของเขตพื้นที่ จากนั้น คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ: ถ้ามีการส่งต่อคุณชื่อโซน "com" ที่เราจะเชื่อว่า เรามีสิทธิ์ สำหรับโดเมน "com" และไม่เคยไปร้องใด ๆ ที่ เราไม่ตอบออกไปยังเซิร์ฟเวอร์โดเมน "com" ที่แท้จริง เดียวกันจะต้องเป็นจริงถ้าคุณตั้งชื่อไว้จะ "microsoft.com" คุณจะต้องไม่ใช้ตัวส่งต่อของคุณเพื่อแก้ไขคำร้องขอจากเซิร์ฟเวอร์จริง "microsoft.com"
 8. ยอมรับชื่อเริ่มต้นสำหรับแฟ้มโซนใหม่ คลิกถัดไป.
 9. เลือกไม่เพื่อเพิ่มโซนการค้นหาแบบย้อนหลังในขณะนี้ คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ DNS มีประสบการณ์อาจต้องการสร้างโซนการค้นหาแบบย้อนหลัง และขอแนะนำให้สำรวจสาขาของตัวช่วยสร้าง
 10. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการดำเนินการตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์
 11. หลังจากที่ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เสร็จสมบูรณ์ ตัวจัดการ DNS เริ่มทำงาน ดำเนินต่อไปยังขั้นตอนถัดไปเพื่อเปิดใช้งานการปรับปรุงแบบไดนามิกในเขตพื้นที่ที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้ามา

การเปิดใช้งานการปรับปรุงแบบไดนามิกในโซนการค้นหาแบบส่งต่อ

 1. ในตัวจัดการ DNS ขยายตัวเซิร์ฟเวอร์ DNSวัตถุ ขยายตัวโซนการค้นหาแบบส่งต่อโฟลเดอร์
 2. คลิกขวาที่เขตพื้นที่คุณสร้างขึ้น และคลิ กคุณสมบัติ.
 3. บนเครื่องทั่วไปแท็บ คลิกเลือกอนุญาตให้มีการปรับปรุงแบบไดนามิกกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลงเมื่อต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 4. การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS เสร็จสิ้นแล้ว ดำเนินตามขั้นตอนต่อไปถ้าคุณต้องการเลื่อนระดับนี้เซิร์ฟเวอร์ DNS เป็น ตัวควบคุมโดเมนแรกในระดับองค์กร นี่คือเส้นทางที่แนะนำ
 5. ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นให้เป็นตัวควบคุมโดเมนของคุณครั้งแรก คำแนะนำการตั้งค่าคอนฟิกในส่วนก่อนหน้าของบทความนี้นำไปใช้กับตัวควบคุมโดเมนนั้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000

การเลื่อนขั้นนี้เซิร์ฟเวอร์ไปยังตัวควบคุมโดเมน (ไม่จำเป็น--ที่แนะนำ)

เลื่อนระดับนี้เซิร์ฟเวอร์บทบาทตัวควบคุมโดเมน โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Dcpromo.exe

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ca แล้ว และลดระดับตัวควบคุมโดเมน คลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
238369วิธีการเลื่อนขั้น และลดระดับตัวควบคุมโดเมนใน Windows 2000
หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ถูกเลื่อนขั้นบทบาทตัวควบคุมโดเมน เซิร์ฟเวอร์ DNS สามารถใช้คุณลักษณะการรวมเก็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (ซึ่งเป็นเส้นทางที่แนะนำ) ดำเนินตามขั้นตอนต่อไปถ้าคุณต้องการใช้การรวมการจัดเก็บไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่สำหรับ DNS

เปิดใช้งานไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่รวมกับ DNS (หรือไม่ก็ได้--ที่แนะนำ)

DNS แบบครบวงจรของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ใช้ไดเรกทอรีสำหรับเก็บข้อมูลและการจำลองแบบฐานข้อมูลโซน DNS ถ้าคุณตัดสินใจที่จะใช้ DNS แบบครบวงจรของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ DNS ทำงานอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุมโดเมน และคุณไม่ต้องตั้งค่าการโลยีของการจำลองแบบ DNS ที่แยกต่างหาก
 1. ในตัวจัดการ DNS ขยายตัวเซิร์ฟเวอร์ DNSวัตถุ
 2. ขยายตัวโซนการค้นหาแบบส่งต่อโฟลเดอร์
 3. คลิกขวาที่เขตพื้นที่คุณสร้างขึ้น และคลิ กคุณสมบัติ.
 4. บนเครื่องทั่วไปแท็บชนิดโซนตั้งค่าเป็นหลัก. คลิกการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของเขตพื้นที่
 5. ในการชนิดการเปลี่ยนแปลงโซนกล่องโต้ตอบ คลิกDS หลักแบบครบวงจรแล้ว คลิกตกลง.
 6. เซิร์ฟเวอร์ DNS เขียนฐานข้อมูลโซนลงในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 7. คลิกขวาที่เขตพื้นที่ที่ชื่อว่า "อยู่", แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 8. บนเครื่องทั่วไปแท็บชนิดโซนตั้งค่าเป็นหลัก. คลิกการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของเขตพื้นที่
 9. ในการชนิดการเปลี่ยนแปลงโซนกล่องโต้ตอบDS หลักแบบครบวงจรแล้ว คลิกตกลง.
win2000hotds

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 237675 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 15:17:09 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB237675 KbMtth
คำติชม