วิธีการใช้แฟ้มบันทึกการตั้งค่า Office 2000 เมื่อต้องแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Office

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:237957
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สำหรับ Microsoft Office 2003 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 826511.
สำหรับ Microsoft Office XP รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 296603.
สรุป
ในบางครั้งเกิดปัญหากับโปรแกรมติดตั้ง Office และข้อผิดพลาดอาจ หรืออาจไม่ปรากฏขึ้น ในกรณีใดกรณีหนึ่ง คุณอาจต้องการใช้แฟ้มบันทึกการตั้งค่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือของคุณให้แคบลงปัญหา

บทความนี้กล่าวถึงเทคนิคบางสำหรับข้อมูลที่มีอยู่ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าการแปล หัวข้อจะแสดงรายการตามลำดับคุณต้องการใช้เทคนิคแต่ละ บทความนี้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่คุณอาจพบ แต่จะกล่าวถึงในตัวหลายอย่างที่ซึ่งการตั้งค่าปัญหา โดยการตีความจากล็อกไฟล์การตั้งค่า
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสร้างแฟ้มบันทึก

โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมติดตั้ง Office สร้างแฟ้มบันทึกที่สองในระหว่างกระบวนการติดตั้ง หนึ่งสำหรับ Setup.exe และหนึ่งสำหรับ Windows Installer (Msiexec.exe) แฟ้มบันทึกจะถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ \Temp ของคุณ และมีชื่อที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Log file for      Log file name-----------------------------------------------------------------------Setup.exe       Office 2000 <edition> Setup(####).txtWindows Installer   Office 2000 <edition> Setup(####)_MsiExec.txt				
ซึ่งเวอร์ชั่น> คือรุ่นของ Office ที่คุณกำลังติดตั้ง ตัวอย่างเช่น แฟ้มเหล่านี้อาจเป็น:
ตั้งค่าค่าจ้างพิเศษ 2000 สำนักงาน (0002) .txt
ตั้งค่าค่าจ้างพิเศษ 2000 สำนักงาน (0002) _MsiExec.txt
การเอา ### อักขระในชื่อแฟ้มบันทึกเป็นหมายเลขที่ขึ้นต้น ด้วย 0002 พวกเขาเพิ่ม ด้วย 2 ถ้าคุณต้องรันการตั้งค่าหลายครั้ง ดังนั้นแฟ้มบันทึก ด้วยหมายเลขสูงสุดเป็นแฟ้มบันทึกอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มบันทึกของ Windows Installer ที่ละเอียดมาก คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ verbose v สำหรับสวิตช์ /L ถ้าคุณสร้างแฟ้มบันทึก verbose อย่างไรก็ตาม ล็อกการตั้งค่าเริ่มต้นกลายเป็น รุ่นย่อ และไม่สามารถสร้างแฟ้มบันทึกของ Windows Installer Start

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบันทึกการตั้งค่า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
230861 OFF2000: วิธีการกำหนดตัวเลือกการบันทึกการตั้งค่า Office

วิธีการแปลแฟ้มบันทึก

ขึ้นอยู่กับปัญหาคุณประสบ คุณอาจต้องการดูล็อกการตั้งค่า แฟ้มบันทึกของ Windows Installer หรือล็อก verbose

การตั้งค่าแฟ้มบันทึก

Setup.exe ในล็อกไฟล์อยู่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ Windows Installer ล็อกไฟล์ ทั้งนี้เนื่องจากหมายเลขของงานที่ดำเนินการ โดยใช้ Setup.exe จะจำกัดรายการอย่างเช่น:
 • อ่านแฟ้ม Setup.ini
 • การแยกวิเคราะห์บรรทัดคำสั่งสำหรับคุณสมบัติและสวิตช์ thatneed ผ่านเข้าสู่ Windows Installer
 • ตรวจสอบว่า ระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องและ servicepack ที่มีการใช้
 • การตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม Msi.dll
 • เริ่มการทำงานของ Instmsi (w) .exe Installer(if necessary) Windows ติดตั้ง
 • การตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer
 • การตรวจสอบเวอร์ชันของ Tahoma และ TahomaBDfonts
งานหนึ่งของ Setup.exe เพื่อ ติดตั้ง Windows Installer อยู่ ถ้ากระบวนการนี้ล้มเหลว Setup.exe ไม่มือเหนือควบคุม Msiexec.exe แฟ้ม Windows Installer โปรแกรมหลัก ต่อไปนี้คือวิธีบางข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อาจปรากฏขึ้นระหว่างการติดตั้งเมื่อมีปัญหาในการติดตั้ง Windows Installer:
การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ต้องการ Windows Installer เกิดข้อผิดพลาดเมื่อติดตั้ง หรือปรับรุ่น Windows Installer
- หรือ -
มีการปรับปรุง Windows Installer บนระบบของคุณ คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อทำการปรับปรุงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หลังจากเริ่มต้นระบบของคุณใหม่ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งเพื่อดำเนินการติดตั้ง Microsoft Office 2000 ใหม่
ในกรณีนี้ คุณควรดูแฟ้มบันทึกการติดตั้งครั้งแรก ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณอาจเห็นข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึก ตามลำดับ:
Package to install:E:\data1.msiLoading MSI Library....C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLL.. failed, error = 1157Pre-released IE 5 is not installedE:\msi\instmsi.exe /q /r:nE:\msi\instmsi.exe /q /r:n exit status = 1620				
Instmsi.exe นี้เรียกล้มเหลวเนื่องจากบรรทัดที่เป็นไปตามผลสำเร็จของ Instmsi.exe ควรเป็น
Loading MSI Library....
- หรือ -
Trying to get version of G:\OFFICE2000\CD1_ADMIN_IMAGE\msi\instmsi.exe.. failed, error = 3				
การกระทำนี้ไม่สามารถรับรุ่น Instmsi.exe บนเครือข่ายร่วมกัน อาจมีปัญหาเครือข่าย Instmsi.exe อาจเสียหายบนใช้ร่วมกันบนเครือข่าย หรือคุณอาจมีความขัดแย้งกับการตั้งค่าซอฟต์แวร์

เลือกเพื่อดูรายการของการดำเนินการมาตรฐานของ Windows Installer และคำอธิบาย โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้: หมายเหตุ ถ้าคุณไม่มีแฟ้ม msi.dll รุ่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเรียกใช้ Setup.exe คุณจะเห็น "ข้อผิดพลาด = 1157 " ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง ซึ่งสามารถละเว้นในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากขั้นตอนถัดไปในการตั้งค่าให้ เรียกใช้ Instmsi.exe ซึ่งติดตั้งแฟ้ม Windows Installer อื่น ๆ และ Msi.dll

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
229819 OFF2000: ข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง หรือปรับรุ่น Windows Installer
237741 OFF2000: เซ็ตอัพพร้อมท์ซ้ำ ๆ เพื่อเริ่มระบบใหม่หลังจากการปรับปรุง Windows Installer
หากคุณสงสัยว่าปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของบรรทัดคำสั่งและสวิตช์ที่คุณกำลังใช้ รายการเหล่านี้ยังอยู่ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้การตั้งค่า:
ข้อมูล companyname f:\Setup.exe = /qb "บริษัทของฉัน"
ข้อความต่อไปนี้จะรวมอยู่ในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง:
Launch Setup7/27/997:37:11 AMcompanyname="my company" /qbAdding property...companyname="my company"Recognized command line switch: qb				
- และ -
C:\WINDOWS\SYSTEM\msiexec.exe /qb /I F:\data1.msi /Lpiwae"C:\WINDOWS\TEMP\Office 2000 Premium Setup(0002)_MsiExec.txt"companyname="my company"Launching MsiExec....Successfully launched MsiExec....				
หมายเหตุ Setup.exe ไม่ใช่ใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งและคุณสมบัติ เหล่านี้ นี้เพียงแค่ส่งออกสู่ Msiexec.exe (Windows Installer)

ถ้าคุณไม่พบปัญหาใด ๆ หรือข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกการติดตั้งและการสิ้นสุดการบันทึกด้วย:
Successfully launched MsiExec....
จากนั้น คุณจำเป็นต้องดูที่แฟ้มบันทึกการติดตั้ง Windows

แฟ้มบันทึกการติดตั้ง Windows

แฟ้มบันทึกสำหรับโปรแกรมติดตั้ง Windows มีขนาดใหญ่กว่าแฟ้มบันทึกสำหรับการตั้งค่าอย่างมาก และอาจปรากฏขึ้นได้เพื่อให้ สามารถอ่านได้ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม คำแนะนำต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณแคบลงปัญหา
 • ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง ค้นหาหมายเลขข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับ "Error2343 ภายใน" ระหว่างการติดตั้ง ค้นหา "2343" ในแฟ้มบันทึก คุณอาจพบข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  Action start 0:18:28: SetNotesDir.MSI (c) (AF:BF): Note: 1: 2343Internal Error 2343: Please contact product support for assistance.MSI (c) (AF:BF): Product: Microsoft Office 2000 Premium -- Internal Error2343: Please contact product support for assistance.Action ended 0:18:31: SetNotesDir. Return value 3.Action ended 0:18:31: INSTALL. Return value 3.Action ended 0:18:31: ExecuteAction. Return value 3.MSI (c) (AF:BF): Doing action: FatalErrorAction start 0:18:31: FatalError.Action 0:18:31: FatalError. Dialog createdAction ended 0:18:32: FatalError. Return value 2.Action ended 0:18:32: INSTALL. Return value 3.						
  ข้อความหลักในรายการบันทึกเหล่านี้คือ "SetNotesDir" ซึ่งทำหน้าที่ยืนยัน thatyou กำลังพบกับปัญหาอธิบายไว้ในบทความการบริการส่วน Microsoft ต่อไปนี้:
  228668 OFF2000: พลาดภายใน 2343 ระหว่างการติดตั้ง
  Problemin ในกรณีนี้คือ คุณถอนการติดตั้งของ Lotus Notes และทิ้งรายการ someregistry ที่โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถแก้ไข

  หมายเหตุ คุณอาจพบหมายเลขข้อผิดพลาดที่ไม่ตรงกับปัญหาที่ทราบในฐานความรู้ของ Microsoft
 • ถ้าฐานความรู้ของ Microsoft ไม่มีการ articlematching ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเฉพาะของคุณ ให้ลองขั้นตอนต่อไปนี้ในการวิเคราะห์ theissue:
  1. ค้นหาหมายเลขข้อผิดพลาดในล็อกไฟล์
  2. อ่านบรรทัดแต่ละค่าจากบรรทัดที่ มีหมายเลขข้อผิดพลาด โดยปกติแล้วคุณพบกับเส้นที่ล้มเหลว ด้วยผล ultimate กำลังมีข้อผิดพลาดในการตั้งค่า

   ตัวอย่างเช่น แฟ้มบันทึกถูกค้นหา "2735" ข้อความต่อไปนี้คือตำแหน่งที่ตั้งที่/ข้างบนบรรทัดที่มีข้อผิดพลาด 2735:
   Action start 19:07:09: AddLocalAlwaysInstalled.=====================================================Exception code: C0000006 IN_PAGE_ERRORModule: C:\WINDOWS\SYSTEM\MSI.DLLFunction: 0x3f0a2a0c=====================================================Registers:EAX:00000046 EBX:8159728C ECX:100023C0 EDX:00000046 ESI:00E41FB8EDI:BFF7EEEDCS:EIP:0137:3F0A2A0C SS:ESP:013F:0116FF64 EBP:0116FFC8DS:013F ES:013F FS:0E37 GS:0000Flags:00000246Call stack:Address  Frame3F0A2A0C 0116FF60 0x3f0a2a0c -- 0x00000046 0x10013618 0x00000003 0x3F023355Internal Error 2735: Please contact product support for assistance.								
   ดูข้อความนี้ คุณเห็นว่า โปรแกรมติดตั้งล้มเหลวในการเรียกไปยัง AddLocalAlwaysInstalled นี่คือการเรียกค่อนข้างทั่วไป แต่ Msi.dll แฟ้มที่เกี่ยวข้องกับบรรทัดถัดไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะ เป็น ประโยชน์มากที่สุด นี่คือแฟ้ม Windows Installer คีย์ และอาจหมายความ ว่า Windows Installer จำเป็นต้องทำการติดตั้ง

   นั้นอาจหมายความว่า คุณจะมีความขัดแย้งของซอฟต์แวร์ ทำให้แน่ใจว่าได้ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่กำลังทำงานอยู่และโปรแกรมประยุกต์ไม่จำเป็นทั้งหมดที่อาจกำลังทำงานอยู่เบื้องหลัง โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft สองต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลดปัญหาระหว่างการติดตั้ง:
   218873 การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Kernel32.dll 2000 Office ภายใต้ Windows 95
   218853 OFF2000: การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ Kernel32.dll Office ภายใต้ Windows 98
 • แฟ้มบันทึกทั้งหมดประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งข้อผิดพลาดที่มักจะถูกละเว้น canbe ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏในแฟ้มบันทึกใด ๆ และปกติจะระบุปัญหาการตั้งค่าของ donot:
  Internal Error 2898: Please contact product support for assistance.Internal Error 2826: Please contact product support for assistance.Internal Error 2726: Please contact product support for assistance.						
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  230879 OFF2000: ข้อผิดพลาดข้อความแฟ้มบันทึกเสมอประกอบด้วย "ข้อผิดพลาดภายใน 2898: โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับความช่วยเหลือ"

 • ในบางครั้งโปรแกรมติดตั้งล้มเหลว แต่ไม่มีหมายเลขข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น Insteadyou ได้รับข้อผิดพลาดการตั้งค่าคล้ายกับต่อไปนี้:
  การติดตั้งสิ้นสุดก่อนกำหนดเนื่องจาก มีข้อผิดพลาด
  ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องค้นหา morethoroughly ในแฟ้มบันทึก:
  • สิ่งหนึ่งที่ต้องการค้นหาเป็นสายอักขระ "บันทึก" ในกรณีหนึ่งซึ่งการตั้งค่าสร้างข้อความ "ติดตั้งจบก่อนกำหนดเนื่องจาก มีข้อผิดพลาด" ข้อความต่อไปนี้มีอยู่ในการค้นหา "บันทึก":
   MSI (s) (AF:C0): Note: 1: 2318 2: H:\data1.msiMSI (s) (AF:C0): MainEngineThread is returning 1603MSI (c) (BB:93): Back from server. Return value: 1603Action ended 19:53:03: ExecuteAction. Return value 3.MSI (c) (BB:93): Doing action: FatalErrorAction start 19:53:03: FatalError.								
   มีอยู่จริงหลายอินสแตนซ์ของ "บันทึก" ในล็อกไฟล์ อย่างไรก็ตาม สามบรรทัดลงจาก "บันทึก" ในนี้ประกอบด้วยข้อความ "คืนค่า 3 " ถ้าคุณเห็นบรรทัดใด ๆ ในแฟ้มบันทึกที่ "ค่าที่ส่งคืน" เป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจาก 1 คุณควรเน้นกิจกรรมการตั้งค่าในพื้นที่นี้ของแฟ้มบันทึก

   ตัวอื่น ๆ ควรจำเกี่ยวกับรายการล็อกที่ประกอบด้วยคือ "บันทึก" ให้ต่อหมายเลขสี่หลัก "สังเกต" สามารถแม็ปกับข้อผิดพลาดของ Windows Installer ที่แสดงไว้ในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้อ้างถึงก่อนหน้าในบทความนี้โดยตรง Foradditional ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีและปัญหานี้เฉพาะ คลิ articlenumber ต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   230895 OFF2000: "ติดตั้งจบก่อนกำหนดเนื่องจาก มีข้อผิดพลาด" เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office
  • สายอักขระอื่นเพื่อค้นหาในแฟ้มบันทึกเป็น "FatalError" ในแบบล็อกไฟล์ (หมายเหตุ 2318), บรรทัดประกอบด้วย "FatalError" หลังจากบรรทัดที่มี "คืนค่า 3 " นี่คืออย่างชัดเจนในพื้นที่ที่คุณควรเน้นของคุณแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาที่การตั้งค่าเฉพาะ

   อย่างไรก็ตาม จะมีหลายครั้งที่ "FatalError" ไม่เป็นไปตามบรรทัดที่มี "คืนค่า 3 " ในข้อความต่อไปนี้นำมาจากแฟ้มบันทึก "FatalError" นำหน้า "ส่งกลับค่า 3 ":
   Action start 9:26:59: CARunCostIE5.Action ended 9:26:59: CARunCostIE5. Return value 3.Action start 9:26:59: FatalError.Action 9:26:59: FatalError. Dialog createdAction ended 9:28:41: FatalError. Return value 2.Action ended 9:28:41: INSTALL. Return value 3.								
   ในกรณีนี้ การค้นหาแฟ้มบันทึกสำหรับ "FatalError" แสดงว่า โปรแกรมติดตั้ง Office กำลังมีปัญหากับการกระทำแบบกำหนดเอง (CARunCostIE5) ที่กำหนดขนาดเนื้อที่ดิสก์ที่จำเป็นต้องใช้ Internet Explorer 5 ดังนั้น คุณต้องการเน้นของคุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าดังต่อไปนี้:
   • ติดตั้ง Internet Explorer 5 หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น ไม่ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่
   • คุณกำลังติดตั้ง Office จากไดรฟ์เครือข่ายหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น จะมีช่องว่างใด ๆ ในเส้นทางไปยังโฟลเดอร์ \IE5 ในรากของ Office ร่วมหรือไม่ โฟลเดอร์ \IE5 ที่มีอยู่ในรากของใช้ร่วมกันของ Office ได้อย่างไร โฟลเดอร์ \IE5 ได้ถูกเปลี่ยนชื่อหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น เปลี่ยนชื่อกลับไป IE5
   • คุณใช้การแปลงที่ มีค่าที่กำหนดเองของ Internet Explorer 5 หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น ไม่ตั้งค่าการทำงาน โดยไม่มีการแปลงหรือไม่
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้เฉพาะ โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   238319 OFF2000: "ติดตั้งจบก่อนกำหนดเนื่องจาก มีข้อผิดพลาด" ความเมื่อโปรแกรมติดตั้งไม่สามารถค้นหาโฟลเดอร์ IE5
 • ในบางครั้งเมื่อตรวจทานแฟ้มบันทึก คุณไม่พบ "บันทึก" "FatalError" หรือหมายเลขข้อผิดพลาด แต่ คุณอาจเห็นข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้:
  1: 2203 2: C:\\Desktop.mst 3: -2147024843 Error applying transforms. Verify that the specified transform paths are valid.C:\\Desktop.mst						
  ในกรณีนี้ โปรแกรมติดตั้งกำลังมีปัญหาในการใช้การแปลงได้เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวจะใช้เส้นทางการแปลง C:\\Desktop.mst สำหรับปัญหา aboutthis ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  228639 OFF2000: "ข้อผิดพลาดในการนำการแปลง" ความเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งจากการเชื่อมโยงหลายมิติ

แฟ้มบันทึก verbose

เทคนิคแสดงรายการไว้ในส่วน "Windows Installer ล็อก" ทั้งหมดจะใช้ในไฟล์บันทึก verbose อย่างไรก็ตาม บันทึก verbose เพิ่มเวลาเซ็ตอัพ ดังนั้นคุณควรใช้เฉพาะ verbose ล็อกถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้งที่ไม่ได้รับการวิเคราะห์ ด้วยค่าเริ่มต้นแฟ้มบันทึก
 • สร้างแฟ้มบันทึก Verbose

  ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม Windows Installerlog ละเอียดมาก คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ verbose v สำหรับสวิตช์ /L เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office:
  เส้นทาง\setup.exe /L * v C:\Verboselog.txt
  บรรทัดคำสั่งข้างต้นสร้าง fileVerboselog.txt ล็อก verbose บนรากของไดรฟ์ c: นอกจากนี้คุณสามารถระบุชื่อใด ๆ andfile เส้นทางสำหรับแฟ้มบันทึกนี้
 • การวิเคราะห์เมื่อโปรแกรมติดตั้งหยุดการตอบสนอง

  บางครั้ง โปรแกรมติดตั้ง Office หยุดการตอบสนอง (แฮง) andyou ไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใด ๆ สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำใน isto สถานการณ์นี้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ และเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office ด้วยการล็อก verbose turnedon (มีเพียงตัวเลือกเพิ่มเติม) อีกครั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เริ่มโปรแกรมติดตั้ง Office โดยทำ thefollowing:
  1. บนเมนูเริ่มคลิกเรียกใช้
  2. ในกล่องเปิดพิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ และคลิกตกลง:
   เส้นทาง\Setup.exe /L * v C:\Verboselog.txt
   หมายเหตุ ในตัวอย่างนี้ เส้นทาง เส้นทางแบบเต็มไปยังตำแหน่งต้นทางของคุณ Office อยู่
  โดยปกติ 19 บรรทัดของบันทึกข้อมูลคือ inmemory แคชก่อนกำลังถูกเขียนไปยังแฟ้มบันทึกการสร้าง (ใน case,C:\Verboselog.txt นี้) ถ้าคุณไม่ได้ใช้แบบ ตัวเลือกสำหรับสลับการ /L (บันทึก) คุณอาจสูญเสียบางส่วน หรือทั้งหมดของชนิดนี้แคข้อมูลถ้าไม่มีการตั้งค่า ถ้าคุณ usethe ตัวเลือก มากที่สุดคุณสูญเสียเป็นหนึ่งบรรทัด เนื่องจากการ เลือกบังคับ Setupto เขียนบันทึกข้อมูลไปยังแฟ้มบันทึกหนึ่งบรรทัดในแต่ละครั้ง (ไม่มี nocaching ของข้อมูล)

  หลังจากที่คุณสร้างแฟ้มบันทึก verbose เลื่อนไปที่จุดสิ้นสุด และดูบรรทัดหนึ่ง หรือสองครั้งล่าสุด บรรทัดเหล่านี้บอก youwhat ตั้งค่าถูกพยายามจะหยุดการทำงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็น textsimilar ดังต่อไปนี้:
  Action start 11:14:57: CaMMCQueryAction.MSI (c) (51:65): Creating MSIHANDLE (143) of type 790542 for thread -91547						
  ซึ่งระบุปัญหากับการกระทำที่กำหนดเองสำหรับ MMCQueryAction ซึ่งตรวจสอบแฟ้ม.mmc เนื่องจากภาพตัดปะติดตั้งแฟ้ม.mmc คุณควร checkany การติดตั้งโปรแกรมที่ติดตั้งภาพตัดปะก่อนที่คุณดำเนินการกับ OfficeSetup

  ในกรณีอื่น คุณอาจเห็นข้อความที่คล้ายกับ inyour ล็อกไฟล์ต่อไปนี้:
  MSI (c) (07:A5): Doing action: OPCRemoveAction start 15:21:07: OPCRemove.MSI (c) (07:A5): Creating MSIHANDLE (36) of type 790542 for thread 165						
  ซึ่งระบุปัญหากับการดำเนินการตัวช่วยสร้างการเอาออกของ Office Itcan เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมติดตั้ง Office 2000 กำลังมีปัญหาในการเอาออกของคุณ previousversion ของ Microsoft Office ลองถอนการติดตั้ง Office รุ่นก่อนหน้านี้ และจากนั้น เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office 2000 ใหม่หมายเหตุ โปรแกรมติดตั้ง office ใช้หมายเลขนำหน้าที่ต่อไปนี้สำหรับการดำเนินการแบบกำหนดเอง มีปัญหากับการกระทำแบบกำหนดเองที่บ่งชี้ว่า แฟ้มบันทึก Ifthe หมายเลขนำหน้าเหล่านี้ให้แก่ agood การระบุตำแหน่งที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาของคุณ
  • OLCA - การกระทำแบบกำหนดเองของ Outlook
  • OPC - Office ตัวช่วยสร้างการเอาออก
  • CAG, CaMMC - เกี่ยวข้องกับภาพตัดปะ
  • IE - Internet Explorer
แฮง OFF2000 กั้นหน้าลอย

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 237957 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 15:18:42 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbdtatshoot kbinfo kbtshoot kbmt KB237957 KbMtth
คำติชม