SMS: วิธีการใช้ SMS 1.2 และ SMS 2.0 เพื่อปรับใช้ Windows NT 4.0 SP6a

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:238315
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ระบบ Management Server (SMS) เพื่อกระจาย Service Pack 4.0 ของ Windows NT Microsoft 6a (SP6a)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows NT SP6a คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
246009 Windows NT 4.0 Service Pack 6a พร้อมใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ SMS 2.0 การติดตั้ง Windows NT SP6a

ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ถือว่า คุณได้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วแฟ้ม Windows NT SP6a (Sp6i386.exe) จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ: คุณสามารถขอรับ Windows NT 4.0 SP6a จากซีดีรอม SP6a Windows NT 4.0 ได้ ซีดีรอม SP6a Windows NT 4.0 ประกอบด้วยในแฟ้ม N4sp6a.pdf ซึ่งคุณสามารถใช้คุณสมบัติโปรแกรมและแพคเกจ SMS ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ
 1. แตกแฟ้ม Sp6i386.exe ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว
 2. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่ชื่อว่า "NT4sp6a" และจากนั้น ย้ายแฟ้ม Sp6i386.exe ไปยังโฟลเดอร์ใหม่

  หมายเหตุ: โฟลเดอร์ NT4sp6a เป็นต้นฉบับของแพคเกจ Windows NT4 SP6a SMS
 3. เริ่มต้นส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ SMS จากนั้น สร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ ด้วย "NT4sp6a" เป็นโฟลเดอร์ต้นทาง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายซอฟต์แวร์ SMS และตัวเลือกการสร้างแพคเกจ ดูวิธีใช้แบบออนไลน์ของ SMS

  หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้อธิบายวิธีการสร้างแพคเกจ SMS และโปรแกรม SMS และโฆษณาแยกต่างหาก นอกจากนี้คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างกระจายซอฟต์แวร์หรือ Windows NT 4.0 SP6a แพคเกจไฟล์คำนิยาม (Nt4sp6.pdf) ถ้าเครื่องมือเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน
 4. ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างโปรแกรมใหม่สำหรับแพคเกจที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3:
  update\update.exe /q
  คุณสามารถแก้ไขบรรทัดคำสั่งจะใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่ง Update.exe ที่อธิบายไว้ในส่วน "Update.exe สวิตช์บรรทัดคำสั่ง" ของบทความนี้ได้ด้วยตนเอง

  หมายเหตุ: สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบว่า บรรทัดคำสั่งนี้สอดคล้องกับโครงสร้างโฟลเดอร์แหล่งที่มาเฉพาะของแพคเกจที่คุณสร้างขึ้น SMS จะไม่สามารถเรียกดูโครงสร้างของโฟลเดอร์ และโปรแกรมจะล้มเหลวถ้าไม่มีพาธถูกต้องเพื่อ Update.exe
 5. เปิดคุณสมบัติโปรแกรม คลิกแท็บสภาพแวดล้อมและจากนั้น ให้แน่ใจว่า โปรแกรมถูกตั้งค่าให้รัน ด้วยสิทธิ์ระดับผู้ดูแล หรือใช้กับ Windows NT ไคลเอนต์ซอฟต์แวร์การติดตั้งบัญชีที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลที่เหมาะสม (ถ้าผู้ใช้ Windows NT ไม่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลท้องถิ่น หรือไม่มีผู้ใช้เข้าสู่ระบบเมื่อคุณสร้างโปรแกรม)

  โดยปกติ เป็นบัญชีติดตั้งซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ของ Windows NT จะใช้ก็ต่อเมื่อแฟ้มแหล่งการติดตั้งอยู่เป็นจุดแจกจ่าย SMS หรือถ้าดำเนินการติดตั้ง จำเป็นต้องเข้าถึงแฟ้มที่ไม่ได้อยู่บน SMS จุดแจกจ่าย
 6. เลือกจุดแจกจ่ายที่คุณต้องการส่งแพคเกจ NT4sp6a
 7. สร้างโฆษณาแบบใหม่สำหรับแพคเกจ NT4sp6a หรือโปรแกรมที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 4

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกถูกต้องบรรจุภัณฑ์ โปรแกรม และคอลเลกชันการตั้งค่าบนแท็บทั่วไปของการโฆษณา
 8. ถ้าคุณต้องการเรียกใช้การติดตั้งชุดบริการโดยอัตโนมัติ เปิดคุณสมบัติโฆษณา คลิกแท็บกำหนดการจากนั้น สร้างการกำหนดข้อบังคับของโปรแกรม

วิธีการใช้ SMS 1.2 เพื่อติดตั้ง Windows NT SP6a

 1. ใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้เพื่อสร้างแหล่งมาของแพคเกจ
 2. ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับ Windows SP6a:
  update/update.exe /q
 3. ตรวจสอบว่า ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งที่เวิร์กสเตชันจะถูกตั้งค่าสำหรับชนิดของการติดตั้งที่คุณกำลังใช้หรือไม่

  ชนิดของการติดตั้งที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบไปยังไคลเอนต์เป้าหมาย
 4. ถ้าคุณกำลังกำหนดเป้าหมายผู้ใช้สิทธิ์ต่ำที่ไม่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบภายในเครื่องหรือที่ไม่มีใครเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ คลิกงานระบบ (พื้นหลัง)

  บริการจัดการคำสั่งการจัดการกับการติดตั้ง

  หมายเหตุ: สำหรับแพคเกจใด ๆ ที่กำลังใช้บริการการจัดการคำสั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว:

  • คุณต้องกำหนดค่าแพคเกจเพื่อทำงานอยู่เบื้องหลังโดยสมบูรณ์ และจำเป็นต้องมีการโต้ตอบผู้ใช้ไม่
  • คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกของงานระบบ (พื้นหลัง)
  • คุณต้องตั้งค่างานที่จะรันเป็นข้อมูลบังคับ
  คุณต้องติดตั้งบริการการจัดการคำสั่งบนไคลเอ็นต์ SMS ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Rservice.exe เพื่อติดตั้ง Pcmsvc32.exe อ้างอิงไปยังแฟ้ม Install.doc ที่อยู่ใน SMS Service Pack ที่ 4 (SP4) ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกของงานระบบ (พื้นหลัง)การติดตั้งถูกจัดการ โดยตัวจัดการคำสั่งการแพคเกจโปรแกรม ทำงานในเบื้องหน้า และต้องมีผู้ใช้เข้าสู่ระบบต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลท้องถิ่นเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งชุดบริการ
 5. สร้างงานใหม่เมื่อต้องการกระจายแพคเกจ Windows NT SP6a และเป้าหมายที่คุณต้องการปรับรุ่นไคลเอ็นต์

  ถ้าคุณเลือกตัวเลือกของงานระบบ (พื้นหลัง)สำหรับแพคเกจของคุณ ทำให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่างานที่จะรันเป็นข้อบังคับ ต้องป้อนวันถูกกำหนดเป็นหนึ่งสัปดาห์ล่วงหน้า โดยค่าเริ่มต้น
SMS 1.2 และการติดตั้ง SP6a 2.0 ทำให้คุณต้องรีสตาร์ทไคลเอนต์หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ต้องมีโปรแกรมติดตั้ง service pack ที่คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลหลังจากที่คุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows NT SP6a เพิ่มคีย์หลายคีย์รีจิสทรีRunOnceอยู่ ถ้าคุณมีสิทธิระดับผู้ดูแล คุณต้องเข้าสู่ระบบไปยังไคลเอ็นต์สำหรับโปรแกรมติดตั้ง service pack ให้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
255987 Service Pack ต้องเข้าสู่ระบบ ด้วยสิทธิ์ระดับผู้ดูแลท้องถิ่น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายซอฟต์แวร์ด้วยการใช้ 2.0 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ การอ้างอิงถึงระบบจัดการ Server 2.0 คู่มือของผู้ดูแลระบบ บทที่ 12, "Distributing ซอฟต์แวร์" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายซอฟต์แวร์ 1.2 เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ อ้างถึงระบบการจัดการ Server 1.2 คู่มือของผู้ดูแลระบบ Part 2 "จัดการซอฟต์แวร์"

สวิตช์บรรทัดคำสั่งของ Update.exe

บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้อธิบายถึงไวยากรณ์สำหรับ Update.exe:
อัพเดต [-u] [-f] [-n] [-o] [-z] [-q]
คุณสามารถใช้สวิตช์ต่าง ๆ ต่อไปนี้กับ Update.exe:
 • -u: ใช้พารามิเตอร์นี้สำหรับโหมดการทำงานอัตโนมัติ
 • -f: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อบังคับให้โปรแกรมอื่น ๆ ปิดเมื่อคุณปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 • -n: ใช้พารามิเตอร์นี้ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลแฟ้มเมื่อคุณถอนการติดตั้งโปรแกรม
 • -o: ใช้พารามิเตอร์นี้ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับแจ้งเมื่อแฟ้มของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) จะถูกเขียนทับ
 • -z: ใช้พารามิเตอร์นี้ถ้าคุณไม่ต้องการการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • -q: ใช้พารามิเตอร์นี้สำหรับโหมด Quiet (ไม่มีผู้ใช้)
เมื่อต้องการดูวิธีใช้สำหรับคำสั่งนี้ พิมพ์ อัพเดต / หรือไม่.
prodsms sp6 ntsp6 ntsp

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 238315 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/03/2013 13:39:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft Systems Management Server 1.2 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB238315 KbMtth
คำติชม