ความแตกต่างระหว่างด้วยตนเองและเร็วซ่อมแซมใน Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:238359
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับสิ้นสุดของ Windows 2000 ในเดือน 13 กรกฎาคม 2010กระบวนการศูนย์โซลูชัน windows 2000 สิ้นสุดของบริการเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์การย้ายข้อมูลระบบของคุณจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
Windows มีตัวเลือกการซ่อมแซมสอง: ซ่อมแซมด้วยตนเองหรือซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

เมื่อต้องการดูตัวเลือกเหล่านี้ บูตเครื่องจากสื่อการติดตั้ง Windows กด R เพื่อซ่อมแซม และจากนั้น กด R เพื่อใช้กระบวนการซ่อมแซม Emergency เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณเห็นตัวเลือกต่อไปนี้:
  • การซ่อมแซมด้วยตนเอง: ให้เลือกจากรายการของตัวเลือกการซ่อมแซม กด M
  • การซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว: การดำเนินการตัวเลือกการซ่อมทั้งหมด กด F.
ตัวเลือกการซ่อมที่สองทำให้กระบวนการซ่อมแซมการทำงานที่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สิ่งสำคัญ: โปรดห้ามทำการซ่อมแซมด้วยตนเอง หรือเร็วบนตัวควบคุมโดเมนโดยไม่ทราบเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ถ้าคุณต้องการให้ตัวเลือกเหล่านี้บนตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 Server คุณเรียกใช้ข้อความแสดงความเสี่ยงของการเขียนทับฐานข้อมูลไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ที่ \WINNT\NTDS\ntds.dit

แฟ้ม Ntds.dit ประกอบด้วยของ Active Directory รวมถึงบัญชีผู้ใช้

ซ่อมแซมด้วยตนเอง

ตัวเลือกการซ่อมแซมด้วยตนเองแสดงตัวเลือกต่อไปนี้:
[X]  Inspect startup environment[X]  Verify Windows system files[X]  Inspect Boot Sector     Continue <perform selected tasks>				

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการเริ่มต้น

ตัวเลือกนี้เป็นการตรวจสอบพาธ ARC ในแฟ้ม boot.ini สำหรับเส้นทางไปยัง Windows การบูตพาร์ติชันและ% SystemRoot %โฟลเดอร์ จะทำนี้ โดยการใช้แฟ้ม Setup.log บนดิสก์การซ่อมแซม Emergency โดยการอ่านค่าต่อไปนี้:
[เส้นทาง]
TargetDirectory = "\WINNT"
TargetDevice = "\Device\Harddisk1\Partition1"
SystemPartitionDirectory = "\"
SystemPartition = "\Device\Harddisk1\Partition1"
ถ้าแฟ้ม Boot.ini หาย ใหม่ถูกสร้างพร้อมกับพาธ ARC ที่ถูกต้อง หากแฟ้ม Boot.ini มี พาธ ARC คือการตรวจสอบ และถ้าจำเป็นในการปรับปรุง

ตรวจสอบแฟ้มระบบของ Windows

การเลือกนี้ตรวจสอบแต่ละแฟ้มในพาร์ติชัน ระบบ/Windows ดี และตรงกับแฟ้มที่ถูกติดตั้งตั้งแต่แรก ซึ่งรวมถึงแฟ้ม Ntldr, Ntdetect.com, Arcsetup.exe และ Arcldr.exe ที่ใช้สำหรับการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ไม่มีเลือกแฟ้ม Ntbootdd.sys ไม่ใส่ก็ได้ ซ่อมแซมทำการตรวจสอบนี้ โดยการใช้แฟ้ม Setup.log เพื่อเปรียบเทียบค่ากาเครื่องหมาย (CRC) สำรอง cyclical สำหรับแต่ละแฟ้ม หากแฟ้มสูญหาย หรือเสียหาย พรอมต์เพื่อแทน หรือข้ามแฟ้มนั้น ถ้าคุณเลือกที่จะแทนแฟ้ม คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Windows ซีดีรอมหรือดิสก์มีโปรแกรมควบคุม OEM ที่ประกอบด้วยแฟ้มที่ถูกต้อง

ตรวจสอบบูตเซกเตอร์

ตัวเลือกนี้ซ่อมแซมเซกเตอร์การบูตพาร์ติชันของระบบที่ใช้งานอยู่ และ reinstalls หน้าที่การใช้งานตัวโหลดการบูต ถ้าพาร์ติชันใช้ระบบแฟ้ม FAT หรือ FAT32 และประกอบด้วยเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบ Windows ไม่มี ตัวเลือกการซ่อมแซมนี้สร้างแฟ้ม Bootsect.dos ใหม่ที่จะใช้กับอัลบูต MS-DOS, Microsoft Windows 95 หรือ Microsoft Windows 98 หากระบบปฏิบัติการเหล่านี้พร้อมใช้งานเพื่อที่ถูก booted ก่อนหน้านี้อีก ถ้าคุณได้เลือกนั้นตรวจสอบสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นตัวเลือกและแฟ้ม Bootsect.dos ใหม่ถูกสร้าง การซ่อมแซมเพิ่มรายการต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Boot.ini:
C:\ = "Microsoft Windows"
โปรดสังเกตว่า ตัวเลือกการซ่อมแซมด้วยตนเองไม่ให้ตัวเลือกการซ่อมแซมแฟ้มรีจิสทรีของ Windows

ซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว

ตัวเลือกการซ่อมแซมเร็วดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดเป็นตัวเลือกการซ่อมแซมด้วยตนเอง แต่คุณไม่ได้รับพร้อมท์สำหรับตัวเลือก นอกจากนี้ตัวเลือกการซ่อมแซมเร็วพยายามโหลดแต่ละแฟ้มรีจิสทรีของ Windows (SAM ความปลอดภัย ระบบ และซอฟต์แวร์) ถ้าแฟ้มรีจิสทรีเสียหาย หรือไม่สามารถโหลด ซ่อมแซมคัดลอกแฟ้มรีจิสทรีหายไป หรือเสียหายจากนั้นSystemRootโฟลเดอร์ \Repair ไปSystemRoot\System32\Config โฟลเดอร์

เนื่องจากตัวเลือกการซ่อมแซมเร็วสามารถแทนแฟ้มรีจิสทรีกับเหล่านั้นจากนั้นSystemRootโฟลเดอร์ \Repair อาจกลับส่วนของการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการของคุณกลับไปยังเวลาเมื่อ Windows ถูกติดตั้งครั้งแรกได้ ในกรณีนี้ คุณจำเป็นต้องคืนค่าการสำรองข้อมูล "องค์ประกอบของระบบ" ล่าสุดของคุณ หรือการคัดลอกแฟ้มรีจิสทรีจากรุ่นล่าสุดขึ้นด้วยตนเองSystemRootโฟลเดอร์ \Repair\Regback ไปSystemRootโฟลเดอร์ \System32\Config โดยใช้คอนโซลการกู้คืน แฟ้มที่อยู่ในโฟลเดอร์ Regback มาจากครั้งล่าสุดที่คุณสร้างการซ่อมแซมดิสก์ฉุกเฉิน และเลือกตัวเลือกที่จะ สำรองแฟ้มรีจิสทรีไปยังโฟลเดอร์ซ่อมแซม

ข้อมูลทั่วไป

ตัวเลือกทั้งการซ่อมแซมด้วยตนเองและซ่อมแซมเร็วเริ่ม โดยการดำเนินการระบบ/พาร์ติชันแฟ้มระบบเครื่อง If file system problems are detected and corrected during this portion of the Repair process, you may need to restart your computer and start another Repair process before the actual repair operations take place.

Neither of the repair options replaces theSystemRoot\System32\Config.nt or Autoexec.nt files. Although these files are located on the Emergency Repair Disk, they are not checked or replaced during any Repair operations.

For computers without a local CD-ROM drive attached (for example, if Windows was installed by using Remote Installation Service, or RIS), it is possible to repair system files by using one of the methods described in the following Microsoft Knowledge Base articles:
164471การแทนที่แฟ้มระบบที่ใช้ดิสก์การซ่อมแซม Emergency ที่ปรับเปลี่ยน
229716คำอธิบายของ Windows 2000 Recovery Console
quick erd c218 0xc0000218 0xc218

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 238359 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/05/2015 15:23:32 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB238359 KbMtth
คำติชม