ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ MoveTree เพื่อย้ายวัตถุระหว่างโดเมนในฟอเรสต์เดียว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:238394
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
MoveTree.exe คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถย้ายวัตถุ Active Directory เช่นหน่วยงาน ผู้ใช้ และอื่น ๆ ระหว่างโดเมนในฟอเรสต์เดียว กัน ชนิดของการดำเนินการเหล่านี้สนับสนุน reconsolidation โดเมนหรือองค์กร restructuring
ข้อมูลเพิ่มเติม
แม้ว่า MoveTree ย้ายวัตถุ Active Directory ระหว่างโดเมน มีบางวัตถุ Active Directory ที่ไม่สามารถย้ายระหว่างโดเมน นอกจากนี้ยังอาจเชื่อมโยงข้อมูลภายนอก Active Directory ที่ยัง จะไม่ย้าย ไม่มีการเคลื่อนย้ายวัตถุคอมพิวเตอร์ในระหว่างการดำเนินการ MoveTree

เมื่อวัตถุถูกย้าย จะเริ่มต้นได้คัดลอกไปlost and Foundคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในโดเมนต้นทาง และจากนั้น จะถูกย้ายไปโดเมนปลายทาง วัตถุทั้งหมดที่มีการเคลื่อนย้ายจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม MoveTree.log และข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม MoveTree.err วัตถุที่ไม่สามารถย้ายยังคงอยู่ในการorphanคอนเทนเนอร์ในนั้นlost and Foundคอนเทนเนอร์ในโดเมนต้นทาง ไม่มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มส่วนกลางท้องถิ่นและโดเมนในระหว่างการดำเนินการ MoveTree อย่างไรก็ตาม สมาชิกของกลุ่มยังคงยัง ดังนั้น ความปลอดภัยจะไม่โจมตี

ข้อมูลที่เชื่อมโยงที่ไม่ได้ถูกย้ายในระหว่างการดำเนินงาน MoveTree ประกอบด้วยโพรไฟล์ สคริปต์การเข้าสู่ระบบ และข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้ใช้ สคริปต์ที่เพิ่มเติมหรือเครื่องมือการจัดการจำเป็นต้องใช้ร่วมกับ MoveTree ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพิ่มเติม MoveTree ช่วยให้การถูกย้าย มีการเชื่อมโยงวัตถุนโยบายกลุ่มในโดเมนต้นทางทั้งหมดยังหน่วยองค์กร แม้ว่าการเชื่อมโยงวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ย้าย และยังคงทำงาน ไคลเอนต์ได้รับการตั้งค่านโยบายกลุ่มจากโดเมนต้นทาง เนื่องจากการลดประสิทธิภาพการทำงานนี้อาจเกิดขึ้น คุณจะขอแนะนำในการสร้างวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'สำหรับหน่วยองค์กรย้ายในโดเมนปลายทางใหม่อีกครั้ง และลบวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'เดิมในโดเมนต้นทาง

ไวยากรณ์ของ MoveTree

  MoveTree [/start | /continue | /check] [/s SrcDSA] [/d DstDSA]  [/sdn SrcDN] [/ddn DstDN] [/u Domain\Username] [/p Password] [/quiet]  /start	: Start a MoveTree operation with /check option by default.  	: Instead, you could be able use /startnocheck to start a     : MoveTree operation without a check.  /continue : Continue a failed MoveTree operation.  /check	 : Check the whole tree before actually moving any object.  /s <SrcDSA> : Source domain DSA name. Required.  /d <DstDSA> : Destination domain DSA name. Required.  /sdn <SrcDN> : Source subtree's root domain name.        : Required in Start and Check case.        : Optional in Continue case.  /ddn <DstDN> : Destination subtree's root domain name. Required.  /u <Domain\UserName> : Domain name and user account name. Optional.  /p <Password> : Password. Optional.  /quiet : Quiet mode. Without any display. Optional.				

ตัวอย่าง

 • /d /s Server1 /check MoveTree Server2 /sdn OU = SourceOU, DC = Dom1 /ddn OU = DestOU, DC = /p /u Dom1\administrator Dom2 *
 • /d /s Server1 /start MoveTree Server2 /sdn OU = SourceOU, DC = Dom1 /ddn OU = DestOU, DC = /p /u Dom1\administrator Dom2 MySecretPwd
 • /s /startnocheck MoveTree /sdn /d Server2 Server1 OU = SourceOU, DC = Dom1 /ddn OU = DestOU, DC = /p /u Dom1\administrator Dom2 MySecretPwd
 • MoveTree / การดำเนินต่อ /ddn /d Server2 /s Server1 OU = DestOU, DC = /p /u Dom1\administrator Dom1 * / quiet

แนวทางที่คีย์สำหรับการใช้ MoveTree

 • ตรวจสอบการแก้ปัญหาชื่อเซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน (DNS) ทำงานอย่างถูกต้อง
 • ให้แน่ใจว่า คุณมีสิทธิ์ในโดเมนต้นทางและปลายทางเพื่อทำการย้าย ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม MoveTree.err หากคุณมีสิทธิ์ไม่เพียงพอ:
  ข้อผิดพลาด: 0x2098 ไม่เพียงพอการเข้าถึงสิทธิในการดำเนินการ
  MoveTree ไขว้ย้ายโดเมนล้มเหลว ข้อผิดพลาดแบบขยายคือ 00002098: SrcErr:DSID-0031B02E2 ปัญหา 5003 (WILL_NOT_PERFORM), ข้อมูล 0
 • ใช้คำพูดสำหรับพารามิเตอร์ด้วยช่องว่าง
 • ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเมื่อ designating ลำดับชั้นย่อยของแหล่งที่มาและปลายทางชื่อโดเมนหลัก ถ้าคุณใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม MoveTree.err:
  ข้อผิดพลาด: 0x20e4 บริบทการตั้งชื่อ The ไม่พบ
  MoveTree ไขว้ย้ายโดเมนล้มเหลว
  ข้อผิดพลาดแบบขยายคือ 0000020e4: SvcErr: DSID-031B02E2 ปัญหา 5003 (WILL_NOT_PERFORM), ข้อมูล 0

MoveTree ย้ายบัญชีคอมพิวเตอร์ แต่บัญชีจะไม่ถูกต้องในโดเมนใหม่ ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ในโดเมนใหม่แสดงบัญชีคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ย้าย MoveTree แต่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะไม่สามารถบันทึกลงในโดเมนใหม่ netdom ต้องใช้การย้ายบัญชีคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:: Movetree ต้องว่า โดเมนปลายทางอยู่ในโหมด Native

หมายเหตุ:: คำสั่งได้ถูกเรียกใช้บนต้นแบบกที่ของโดเมน src กับต้นแบบ Rid ของโดเมน dst มิฉะนั้นคุณจะเห็นต่อไปนี้เกิดข้อผิดพลาด:

ข้อผิดพลาด: 0x2012 ไม่สามารถทำการดำเนินการที่ร้องขอได้เนื่องจากบริการไดเรกทอรีไม่ได้วางแผนหลักสำหรับการดำเนินการชนิดนั้น

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ